settings icon
share icon
سوال

پلاس و خاکستر چه معنایی در کتاب مقدس دارد؟

جواب


پلاس (کرباس، پارچه گونی) و خاکستر در دوران عهد قدیم به عنوان نمادی از تحقیر، عزاداری، و یا توبه استفاده می شد. یک شخص برای نشان دادن توبه واقعی و قلبی خود پلاس می پوشید، روی خاکستر می نشست و روی سرش می پاشید. پلاس معمولا از الیاف زبر و خشن موی بز سیاه بافته میشد و پوشیدن آن بسیار ناخوشایند بود. خاکستر هم نشانه نابودی و ویرانی بود.

در صورت مرگ کسی پوشیدن پلاس نشانه اندوه عمیق قلبی از مرگ آن فرد بود. به عنوان مثال داوود را می بینیم که برای مرگ عبنیر، فرمانده لشگر شائول، این کار را می کند (دوم سموئیل فصل 3 آیه 31). یعقوب هم وقتی گمان کرد یوسف کشته شده است پلاس پوشید و عزاداری کرد (پیدایش فصل 37 آیه 34). در این عزاداری ها برای شخص مرده پلاس عنوان شده است ولی خاکستر نه.

خاکستر در زمان مصیبت های ملی و توبه از گناه با پلاس همراه می شد. به عنوام مثال در استر فصل 4 آیه 1 می بینیم که مردخای «از شدت غم، لباس خود را پاره كرد و پلاس پوشيده خاكستر بر سر خود ريخت و با صدای بلند گريهٔ تلخی سر داده از ميان شهر گذشت.» مردخای در برابر اجازه خشایارشاه به هامان برای قتل عام یهودیان این واکنش را از خود نشان داد (نگاه کنید به استر فصل 3 آیه های 8-15). مردخای تنها کسی نبود که عزاداری کرد. «وقتی فرمان پادشاه به استانها رسيد، يهوديان عزا گرفتند. آنها گريه و زاری كردند و لب به غذا نزدند و اكثر ايشان پلاس در بركرده، روی خاكستر دراز كشيدند » (استر فصل 4 آیه 3). یهودیان در واکنش به این بلای نژادی با پلاس و خاکستر غم و پریشانی خود را نشان دادند.

پلاس و خاکستر همچنین به عنوان نشانه ای از توبه و فروتنی در برابر خدا استفاده می شد. وقتی یونس به مردم نینوا اطلاع داد که خداوند قصد دارد آنها را به خاطر شرارت هایشان نابود کند، همه مردم از پادشاه تا پایین ترین شهروند با توبه، روزه، پلاس و خاکستر به آن پیام واکنش نشان دادند (یونس فصل 3 آیه های 5-7). حتی به حیوانات خود هم پلاس پوشاندند (آیه 8). استدلال شان هم این بود که «كسی چه می‌داند، شايد خداوند از خشم خود برگردد و بر ما ترحم كرده، ما را از بين نبرد» (آیه 9). جالب اینجاست که حرفی از رحمت الهی در پیام یونس در کتاب مقدس زده نشده است اما شامل حال آنها شد. واضح است که پلاس و خاکستر نینوایی ها یک نمایش بی معنی نبود. خداوند تغییر واقعی آنها را مشاهده کرد – تغییر متواضعانه ای که با پلاس و خاکستر نشان داده شد – دل او به رحم آمد و آنها را نابود نکرد (یونس فصل 3 آیه 10).

افراد دیگری که به پلاس پوشیدن آنها در کتاب مقدس اشاره می شود عبارتند از حزقیای پادشاه (اشعیا فصل 37 آیه 1)، الياقيم (دوم پادشاهان فصل 19 آیه 2)، اخاب پادشاه (اول پادشاهان فصل 21 آیه 27)، بزرگان اورشلیم (مراثی فصل 2 آیه 10)، دانیال (دانیال فصل 9 آیه 3)، و دو شاهد در مکاشفه فصل 11 آیه 3.

به بیان ساده باید گفت که پلاس و خاکستر نشانه بیرونی وضعیت درونی یک فرد بود. چنین نمادی تغییر قلبی یک شخص و صحت غم و توبه او را نشان می داد. دل خدا با دیدن پلاس و خاکستر آنها به رحم نمی آمد بلکه تواضع و فروتنی آنها باعث میانجی گری خداوند میشد (نگاه کنید به اول سموئیل فصل 16 آیه 7). بخشش الهی در پاسخ به توبه واقعی را می توان در سخنان داوود مشاهده کرد: « خدايا، تو ماتم مرا به شادی و رقص تبديل كرده‌ای! تو رخت عزا را از تنم درآوردی و لباس جشن و شادی به من پوشاندی» (مزامیر فصل 30 آیه 11).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

پلاس و خاکستر چه معنایی در کتاب مقدس دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries