settings icon
share icon
سوال

موعظه سرکوه چیست؟

جواب


موعظه سرکوه عیسی مسیح در متی فصل 5 تا فصل 7 ثبت شده است. متی فصل 5 آیه های 1 تا 2، دلیل این نامگذاری است: « روزی كه جمعيتی انبوه گرد آمده بودند، عيسی به همراه شاگردان خود بر فراز تپه‌ای برآمد و بنشست. نگاه شروع به تعليم ايشان كرد». موعظه سرکوه مشهورترین موعظه عیسی مسیح و یا شاید مشهورترین موعظه ای باشد که یک انسان خطاب کرده است.

موعظه سرکوه چندین موضوع را پوشش می دهد. هدف این مقاله بررسی تک تک قسمت ها نیست بلکه فقط خلاصه ای از آنها عنوان می شود. اگر بخواهیم موعظه سرکوه را در یک جمله خلاصه کنیم می توانیم بگوییم: چگونه زندگی خداپسندانه، بدون ریاکاری، سرشار از عشق و مهربانی و مملو از خرد و حکمت داشته باشیم.
فصل 5 آیه های 3 تا 12 — برکت
فصل 5 آیه های 13 تا 16 — نمک و نور جهان
فصل 5 آیه های 17 تا 20 — عیسی مسیح قانون شریعت را تکمیل کرد و به پایان رساند
فصل 5 آیه های 21 تا 26 — خشم و قتل
فصل 5 آیه های 27 تا 30 — شهوت و زنا
فصل 5 آیه های 31 تا 32 — طلاق و ازدواج مجدد
فصل 5 آیه های 33 تا 37 — قسم ها
فصل 5 آیه های 38 تا 42 — انتقام
فصل 5 آیه های 43 تا 48 — دشمن خود را دوست بدارید
فصل 6 آیه های 1 تا 4 — کمک به نیازمندان
فصل 6 آیه های 5 تا 15 — روش دعا
فصل 6 آیه های 16 تا 18 — روش روزه
فصل 6 آیه های 19 تا 24 — گنج آسمان
فصل 6 آیه های 25 تا 34 — نگران نباشید
فصل 7 آیه های 1 تا 6 — از روی ریاکاری قضاوت نکنید
فصل 7 آیه های 7 تا 12 — بخواهید، در بزنید
فصل 7 آیه های 13 تا 14 — مسیر باریک
فصل 7 آیه های 15 تا 23 — معلمان دروغین
فصل 7 آیه های 24 تا 27 — سازنده عاقل

متی فصل 7 آیه های 28 تا 29 موعظه سرکوه را با این گفته به پایان می رساند: «جماعتی كه به سخنان عيسی گوش می‌دادند، از موعظهٔ عالی او مات و مبهوت شدند، زيرا با قدرت به ايشان تعليم می‌داد، نه مانند علمای دين يهود». باشد که ما هم از آموزش های او شگفت زده شویم و از اصولی که در موعظه سرکوه آموزش داد پیروی کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

موعظه سرکوه چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries