settings icon
share icon
سوال

مُهر خدا چیست؟

جواب


پنج آیه در کتاب مقدس وجود دارد که به مُهر خدا یا شیء یا انسانی اشاره می کند که توسط خدا مُهر شده است (یوحنا فصل 6 آیه 27، دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 19؛ مکاشفه فصل 6 آیه 9، فصل 7 آیه 2 و فصل 9 آیه 4). کلمه مُهر و موم شده در عهد جدید از یک کلمه یونانی به معنی «مُهر شده با یک نشان خصوصی» به منظور سربسته نگه داشتن یا حفاظت یا نگهداری از شیء مُهر شده استفاده می شد. از مُهرها برای کارهای رسمی استفاده می شد: به عنوان مثال، یک سنتوریون رومی ممکن بود یک سندی که فقط باید توسط مقام بالاترش دیده میشد را مُهر و موم کند. اگر مُهر و موم شکسته می شد، دریافت کننده آن سند متوجه دست کاری شدن یا خوانده شدن آن توسط فرد دیگری غیر از شخص مُهر و موم کننده می شد.

مکاشفه فصل 7 آیه های 3-4 و فصل 9 آیه 4 درباره گروهی از مردم صحبت می کند که توسط خدا مُهر و موم شده اند و به همین دلیل در دوران برآشفتگی بزرگ از آنها محافظت می شود. هنگامی که شیپور پنجم نواخته می شود، ملخ هایی با قدرت نیش زدن از آن چاه عمیق بیرون می آیند و به مردم حمله می کنند (مکاشفه فصل 9 آیه 3). اما این ملخ ها نمی توانند به همه آسیب برسانند: «اما به آنها گفته شد كه با علف و گياه و درختان كاری نداشته باشند، بلكه فقط به كسانی آسيب برسانند كه مهر خدا را بر پيشانی خود ندارند» (مکاشفه فصل 9 آیه 4). کسانی که خدا آنها را نشانه گذاری کرده است محافظت خواهند شد. مُهر خدا در دوران برآشفتگی بزرگ درست در نقطه مقابل علامت آن جانور است که نشان دهنده پیروان شیطان می باشد (مکاشفه فصل 13 آیه های 16-18).

پولس از مُهر خدا در مفهوم پایه و اساس حقیقت صحبت می کند. او به تیموتائوس می گوید که عقاید غلط در حال نفوذ به کلیسا و تخریب ایمان مردم است سپس به او دلگرمی می دهد: «اما حقايق الهی پا برجا می‌ماند و هيچ چيز نمی‌تواند آن را تكان دهد؛ همچون سنگ زير بنايی است كه بر روی آن، اين دو جمله نوشته شده است: «خداوند كسانی را كه واقعاً به او تعلق دارند می‌شناسد» و «آنانی كه خود را از آنِ مسيح می‌دانند، بايد از اعمال نادرست كناره جويند» (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 19). این آیه تصویری از زیربنای یک ساختمان را به ما می دهد که این دوحقیقت هدف ساخت این بنا را مشخص می کنند. بنای کلیسا ساخته شده است (افسسیان فصل 2 آیه 20) و مُهر و موم ابدی یا نوشته ثبت شده روی آن به دو جنبه ایمانی یعنی اعتماد به خدا و دوری از گناهان خلاصه می شود (نگاه کنید به مرقس فصل 1 آیه 15). این متن در ادامه محتویات این خانه بزرگ نشانه گذاری شده را توضیح می دهد: ظروفی که برای اهداف عالی و پست استفاده می شوند. «اگر كسی خود را از گناه دور نگاه دارد، مانند ظرف گرانبها خواهد بود و مسيح برای هدفهای عالی، او را به کار خواهد گرفت » (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 21).

عیسی مسیح مُهر تایید خداوند را داشت (یوحنا فصل 6 آیه 27). کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند نیز مُهر خدا یعنی روح القدس را دریافت خواهند کرد: «به سبب فداكاری مسيح، همهٔ شما نيز كه پيغام نجاتبخش انجيل را شنيديد و به مسيح ايمان آورديد، بوسيلهٔ روح‌القدس مُهر شديد تا مشخص شود كه متعلق به مسيح هستيد. خدا از زمانهای گذشته، وعده داده بود كه روح‌القدس را به همهٔ ما مسيحيان عطا كند؛ و حضور روح‌القدس در ما، ضمانت می‌كند كه خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نمايانگر اينست كه خدا ما را بازخريد كرده و ضمانت نموده است كه ما را به حضور خود ببرد. اين نيز دليل ديگری است برای آنكه خدای شكوهمند خود را سپاس گوييم!» (افسسیان فصل 1 آیه های 13-14). این را نیز باید بدانیم که فرزندان خدا مُهر و موم شده اند و در این دنیای پلید موقتی از آنها محافظت می شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

مُهر خدا چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries