settings icon
share icon
سوال

پنطیکاست (عید پنجاهه) چیست؟

جواب


پنطیکاست هم در عهد قدیم و هم در عهد جدید اهمیت زیادی دارد. پنطیکاست در واقع واژه یونانی به کار رفته برای عید هفته ها در عهد قدیم است (لاویان فصل 23 آیه 15، تثنیه فصل 16 آیه 9). این واژه یونانی به معنی «پنجاه» است و به روزشمار 50 روزه از عید پسح اشاره دارد. عید هفته ها در پایان برداشت محصول غله جشن گرفته می شود. جالب تر از همه کاربرد این واژه در یوئیل و اعمال رسولان است. بر اساس پیشگویی یوئیل (یوئیل فصل 2 آیه های 28 تا 32) و با توجه به وعده ای که عیسی مسیح مبنی بر نزول روح القدس قبل از صعود به آسمان داده بود (اعمال رسولان فصل 1 آیه 8)، پنطیکاست را می توان آغاز دوران کلیسا نامید.

تنها اشاره کتاب مقدسی به وقایع روز پنطیکاست را می توان در اعمال رسولان فصل 2 آیه های 1 تا 3 دید. پنطیکاست یادآور شام آخر است؛ در هر دو مورد شاگردان دور هم برای واقعه مهمی جمع شدند. در شام آخر، شاگردان شاهد پایان ماموریت زمینی عیسی مسیح بوند، او از آنها درخواست کرد تا بازگشت دوباره اش را به یاد داشته باشند. در روز پنطیکاست، شاگردان شاهد آغاز کلیسای عهد جدیدی و ساکن شدن روح القدس در وجودشان بودند. بنابراین صحنه حضور شاگردان در روز پنطیکاست و آغاز کار روح القدس در کلیسا را می توان به پایان خدمت زمینی عیسی مسیح در شام آخر قبل از مصلوب شدن مرتبط کرد.

طنین آتش و بادی که در گزارش روز پنطیکاست آمده سرتاسر عهد قدیم و جدید را پر کرده است. صدای ورزش باد در روز پنطیکاست قدرتمند و خروشان بود. اشاره های فروانی در کتاب مقدس به قدرت این باد (تحت کنترل خداوند) شده است. خروج فصل 10 آیه 13، مزامیر فصل 18 آیه 42، اشعیا فصل 11 آیه 15 در عهد قدیم و متی فصل 14 آیه های 23 تا 32 در عهد جدید تنها نمونه های اندکی از آن می باشند. مهمتر از قدرت فزیکی این باد، قدرت زندگی آن در عهد قدیم (ایوب فصل 12 آیه 10)، و روح بخشی آن در عهد جدید است (یوحنا فصل 3 آیه 8). درست مانند آدم اول که نفس حیات را دریافت کرد (پیدایش فصل 2 آیه 7) عیسی مسیح، آدم دوم، نفس حیات روحانی را به ارمغان آورد. مفهوم حیات روحانی که روح القدس آن را تولید کرد، بدون شک در وزش باد روز پنطیکاست نهفته است.

آتش در عهد قدیم اغلب با حضور خداوند (خروج فصل 3 آیه 2، خروج فصل 13 آیه های 21 تا 22، خروج فصل 24 آیه 17 و اشعیا فصل 10 آیه 17) و قدوسیت او (مزامیر فصل 97 آیه 3، ملاکی فصل 3 آیه 2) مرتبط شده است. به همین شکل در عهد جدید، آتش به حضور خداوند (عبرانیان فصل 12 آیه 29) و قداستی که آن به زندگی انسان می آورد (مکاشفه فصل 3 آیه 18) مرتبط شده است. حضور خدا و پاکی او در روز پنطیکاست با زبانه های آتش به تصویر کشیده شد. در واقع، آتش به خود عیسی مسیح هم مرتبط است (مکاشفه فصل 1 آیه 14، فصل 19 آیه 12). این ارتباط ماهیت هدیه روز پنطیکاست، یعنی روح القدس کسی که درباره عیسی مسیح به شاگردان آموزش داد، می باشد (یوحنا فصل 16 آیه 14).

جنبه دیگر روز پنطیکاست توانایی سخن گفتن به زبان های خارجی بود که درک پیام شاگردان را برای کسانی که از اقوام و زبان های مختلف بودند ممکن ساخت. مورد دیگر، بشارت شجاعانه و قاطعانه پطرس به یهودیان بود. این بشارت و موعظه آنقدر قدرتمند بود که مردم را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داد (اعمال رسولان فصل 2 آیه 37)، پطرس به آنها گفت که باید توبه کنند و تعمید بگیرند (اعمال رسولان فصل 2 آیه 38). بر اساس این گزارش، سه هزار نفر تعمید گرفتند و در آئين شام خداوند و دعا، با ساير ايمانداران شركت می‌كردند. تمام ايمانداران با هم بودند و هر چه داشتند با هم قسمت می‌كردند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

پنطیکاست (عید پنجاهه) چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries