settings icon
share icon
سوال

آیا مسیحیان باید قوانین کشور را رعایت کنند؟

جواب


رومیان فصل 13 آیه های 1-7 می گوید، «مطيع دولت و قوانين آن باشيد، زيرا آن را خدا برقرار كرده است. در تمام نقاط جهان، همۀ دولتها را خدا بر سر قدرت آورده است. پس هر كه از قوانين كشور سرپيچی كند، در واقع از خدا نااطاعتی كرده است، و البته مجازات خواهد شد. آنانی كه اعمالشان درست است، از مأموران دولت هراسی ندارند، اما افراد خطاكار و نادرست هميشه از آنان می‌ترسند. پس اگر می‌خواهی در ترس و دلهره بسر نبری، قوانين را اطاعت كن و آسوده باش! مأمور دولت از جانب خدا وظيفه دارد به تو كمک كند. اما اگر كار خلافی انجام دهی، از او بترس زيرا تو را مجازات خواهد كرد. خدا او را مقرر كرده تا كسانی را كه خلاف می‌كنند مجازات كند. پس به دو دليل بايد مطيع قانون باشی: اول برای اينكه مجازات نشوی؛ و دوم برای اينكه می‌دانی اطاعت، وظيفۀ توست. به همين دو دليل نيز بايد مالياتهايتان را بپردازيد تا حقوق كاركنان دولت تأمين شود و بتوانند به انجام كار خدا، يعنی خدمت به شما ادامه دهند. حق هر كس را به او ادا كنيد: مالياتها را از روی ميل بپردازيد؛ از افراد مافوق خود اطاعت نماييد؛ و به آنانی كه سزاوار احترامند، احترام كنيد».

در این قسمت از کلام خدا واضح است که ما باید از حکومتی که خدا برای ما قرار داده است اطاعت کنیم. خدا حکومتها را بوجود آورد تا در کشورها نظم وجود داشته باشد، بدکاران تنبیه شوند، و عدالت جاری گردد (پیدایش فصل 9 آیه 6؛ اول قرنتیان فصل 14 آیه 33؛ رومیان فصل 12 آیه 8). ما باید در هر امری از خدا اطاعت کنیم – مالیات خود را بپردازیم، از قوانین اطاعت کنیم، و به آنها احترام بگذاریم. اگر اینکار را نکنیم، یعنی به خدا بی احترامی کرده ایم، چون او کسی است که آن حکومت را برای ما مقرر کرده است. وقتی پولس رسول نامه به رومیان را می نوشت، زیر حکومت نِرو در رم بود، که احتمالا شریرترین امپراطور روم می بود. با این وجود پولس رسول به حکومت احترام می گذاشت. ما چطور می توانیم از این کمتر انجام دهیم؟

سوال بعدی این است «آیا مواقعی وجود دارند که ما باید عمدا از قوانین کشور نا فرمانی کنیم؟» جواب این سوال در اعمال رسولان فصل 5 آیه های 27-29 دیده می شود، «فرماندۀ نگهبانان با افراد خود رفت و ايشان را با احترام به جلسۀ شورا آورد، چون می‌ترسيد كه اگر به زور متوسل شود، بدست مردم كشته شوند. كاهن اعظم به ايشان گفت: مگر ما به شما نگفتيم كه ديگر دربارۀ اين عيسی موعظه نكنيد؟ اما شما برخلاف دستور ما، تمام شهر اورشليم را با سخنان خود پر كرده‌ايد و می‌خواهيد خون اين مرد را به گردن ما بيندازيد! پطرس و رسولان جواب دادند: ما دستور خدا را اطاعت می‌كنيم، نه دستور انسان را». از این قسمت واضح است که تا وقتیکه قانون کشور مغایر با قانون خدا نباشد، ما مسئول هستیم از آن قانون اطاعت کنیم. اگر قانون کشور با قانون خدا مغایر شد، ما باید قانون کشور را کنار گذاشته، قانون خدا را اطاعت کنیم. بهرحال، حتی در آن صورت هم ما باید اقتدار حکومت را بر خود در نظر داشته باشیم. این نمونه را در زمانی می بینیم که وقتی پطرس و یوحنا شلاق خوردند، مبارزه نکردند، بلکه شادی کردند از اینکه برای اطاعت از خدا در زحمت افتاده بودند (اعمال رسولان فصل 5 آیه های 40-42).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا مسیحیان باید قوانین کشور را رعایت کنند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries