settings icon
share icon
سوال

«ماراناتا» چه مفهومی دارد؟

جواب


ماراناتا یک کلمه آرامی و به معنای «خداوند می آید» یا «ای خداوند، بیا» است. کلیسا نخستین با آزار و اذیت روبرو بود و زندگی یک مسیحی تحت حاکمیت رومی ها آسان نبود. رومی ها از همه می خواستند که قیصر (امپراتور) روم را خدا بدانند. مسیحیان نخستین می دانستند که تنها یک خدا و یک سرور یعنی عیسی مسیح وجود دارد و نمی توانستند امپراتور را خدا یا سرور بخوانند، بنابراین رومی ها آنها را به چشم خائن می دیدند، ایشان را شکنجه می دادند و می کشتند.

مسیحیان در آن شرایط بسیار سخت، به بازگشت عیسی مسیح دلگرم بودند. «ماراناتا!» به عبارت رایج احوالپرسی بین ایمانداران ستمدیده تبدیل و جایگزین کلمه عبری شالوم (آرامش) شد. پیروان عیسی مسیح می دانستند که آرامشی وجود نخواهد داشت برای اینکه عیسی مسیح این حقیقت را به آنها گفته بود (متی فصل 10 آیه 34، لوقا فصل 12 آیه 51). اما آنها همچنین می دانستند که خداوند می آید و پادشاهی خود را برقرار می کند و این حقیقت به آنها آرامش می داد. آنها بازگشت مسیح را همواره به خودشان و دیگران یادآوری می کردند (لوقا فصل 21 آیه 28، مکاشفه فصل 22 آیه 12). عیسی مسیح داستان های متعددی در باره این انتظار و آمادگی برای بازگشت ناگهانی خودش نقل می کند (متی فصل 25 آیه های 1-13، لوقا فصل 12 آیه های 35-40).

ما ایمانداران به عیسی مسیح با این امید و شناخت زندگی می کنیم که هر لحظه امکان بازگشت او وجود دارد. ما همیشه باید آماده بازگشت او باشیم. هر روز باید انتظار ظهور او را داشته باشیم و هر روز باید در امید و آرزوی بازگشت او زندگی کنیم. ماراناتا به ما یادآوری می کند که تمرکز خود را بر روی امور روحانی ابدی قرار دهیم. تمرکز بر روی امور جسمانی زندگی به نگرانی روحی ما منجر می شود. با نگاهی به اطراف خود، زمین و امور زمینی را می بینیم. ولی با نگاه به بالا، امید بازگشت نجات دهنده مان عیسی مسیح را خواهیم دید. به کسانی که امروز ناامید هستند، ماراناتا! به کسانی که امروز نگران هستند، ماراناتا! به کسانی که امروز زندگی آنها پر از اضطراب مشکلات است، ماراناتا! خداوند ما می آید!

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

«ماراناتا» چه مفهومی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries