باستان شناسی مسیحی- چرا این موضوع اهمیت دارد؟


سوال: باستان شناسی مسیحی- چرا این موضوع اهمیت دارد؟

جواب:
باستان شناسی از دو کلمۀ مرکب یونانی می‌آید- archae به معنای "باستان" و logos به معنای "دانش"؛ که روی هم رفته به معنای "دانش یا مطالعۀ امور باستانی" است. یک باستان شناس کاری بالاتر از شخصی همچون ایندیانا جونز دارد که به سراسر دنیا سفر می‌کند و به دنبال اشیای عتیقه می گردد تا آنها را در موزه قرار دهد. باستان شناسی یک علم است که با جمع آوری و ثبت جزئیات از چیزهایی که از قدیم به جای مانده، به مطالعۀ فرهنگهای باستان می‌ پردازد. باستان شناسی مسیحی علم مطالعۀ فرهنگهای باستانی است که بر مسیحیت و یهود و خودِ فرهنگهای یهودی و مسیحی تاثیر گذاشته اند. باستان شناسان مسیحی نه تنها در پی کشف چیزهای جدید از گذشته هستند، بلکه سعی می کنند اعتبار چیزهایی که ما دربارۀ گذشته می‌دانیم را تایید کنند و درک ما را از رفتارها و عادات مردم کتاب مقدس افزایش دهند.

متون کتاب مقدسی و گزارشهای کتبی دیگر، مهمترین اطلاعاتی است که دربارۀ تاریخ مردمی داریم که در زمان کتاب مقدس می‌زیستند. اما این گزارشات به تنهایی سوالات بسیاری را بی پاسخ گذاشته است. در اینجاست که باستان شناسان مسیحی وارد عمل می شوند. آنها می توانند تصویر ناقصی که نویسندگان کتاب مقدس ارائه می کنند را تکمیل نمایند. حفاری ها در مکانهای بایر قدیمی و شهرهای خالی از سکنه شواهدی فراهم نموده که به ما سرنخی از گذشته ها می دهد. هدف باستان شناسی مسیحی تایید حقیقتهای ضروری عهد قدیم و جدید از طریق اشیای بجا مانده از مردم باستان می باشد.

باستان شناسی مسیحی تا قرن نوزدهم، وارد شاخۀ علوم نشد. سنگ بنای باستان شناسی توسط مردانی مانند یوهان جان، ادوارد رابینسون و سر فلیندرز پتری بنا نهاده شد. ویلیام اف. آلبرایت در قرن بیستم به شخصیتی برجسته تبدیل شد. این آلبرایت بود که باستان شناسی مسیحی را وارد مناقشات معاصری نظیر منشاء و سندیت گزارشات کتاب مقدسی کرد. این آلبرایت و دانشجویان او بودند که شواهد فیزیکی بسیاری برای وقایع تاریخی موجود در کتاب مقدس، جمع آوری کردند. اما امروز، باستان شناسانی هستند که ثابت می کنند کتاب مقدس صحت دارد، اما به همان میزان باستان شناسانی هم داریم که در پی تکذیب آن هستند.

لازم نیست زیاد تلاش کنیم تا در دنیای سکولار به حملات جدید بر ضد مسیحیت پی ببریم. یک نمونه از آن، اکثر برنامه های شبکۀ Discovery است، مانند مستند "کد داوینچی." موارد دیگر با وثاقت تاریخی مسیح سر و کار دارند. برنامه‌ای که جیمز کمرون آن را تهیه کرد بحث می کند که مقبره و تابوت عیسی پیدا شده است. از این "اکتشاف" نتیجه گرفتند که عیسی از مردگان زنده نشد. چیزی که این برنامه نتوانست بگوید این است که این تابوت سالها قبل کشف شده بود و قبلاً ثابت شده بود که تابوت عیسی مسیح نیست. این اطلاعات با سخت کوشی باستان شناسی مسیحی بدست آمد.

این شواهد باستان شناسی است که دربارۀ زندگی و دوران باستان بهترین اطلاعات ممکن را فراهم می کند. زمانی که باستان شناسان در مناطق باستانی حفاری شده از روشهای علمی مناسب استفاده می کنند، اطلاعاتی که بدست می آید، درک بهتری از مردم باستان و فرهنگشان به ما می دهد و دلایل و مدارکی به ما ارائه می دهد که اعتبار متون کتاب مقدس را ثابت می نماید. ثبت این یافته ها به صورت نظام مند و قرار دادن آن در دسترس متخصصین سراسر دنیا، می تواند در خصوص زندگی مردمان دوران کتاب مقدس، کاملترین اطلاعات را به ما بدهد. باستان شناسی مسیحی یکی از ابزارهایی است که محققین می توانند از آن استفاده کنند تا دفاعیه ای کامل تر در خصوص گزارشات کتاب مقدسی و انجیل عیسی مسیح ارائه دهند. اغلب اوقات، زمانی که دربارۀ ایمانمان با کسی صحبت می کنیم، افراد از ما می پرسند که چطور بدانیم کتاب مقدس صحت دارد. یکی از پاسخهایی که می توانیم بدهیم این است: از طریق کار باستان شناسان مسیحی، صحت و اعتبار بسیاری از حقایق کتاب مقدس ثابت شده است.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
باستان شناسی مسیحی- چرا این موضوع اهمیت دارد؟