داشتن رابطه شخصی با خدا به چه معناست؟


سوال: داشتن رابطه شخصی با خدا به چه معناست؟

جواب:
داشتن رابطه شخصی با خدا از لحظه ای شروع می شود که پی به نیازمان به او می بریم، می پذیریم که گناهکار هستیم، و در ایمان، عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده می پذیریم و دریافت می کنیم. خدا، پدر آسمانی ما همیشه اشتیاق داشته است که به ما نزدیک باشد و با ما رابطه داشته باشد. پیش از آنکه آدم در باغ عدن گناه کند (پیدایش فصل 3)، هم او و هم حوا رابطه شخصی و صمیمانه ای با خدا داشتند. آنها در باغ عدن با او راه می رفتند و مستقیماً با او صحبت می کردند. به خاطر گناه انسان، ما از خدا جدا شده و رابطه ما با خدا قطع شد.

آنچه که خیلی از مردم نمی دانند، متوجه نمی شوند، و اهمیت نمی دهند این است که عیسی شگفت انگیزترین هدیه را به ما داد، یعنی فرصت اینکه در صورت توکل به او ابدیت را با خدا سپری کنیم. "زيرا مزد گناه مرگ است، امّا عطاي خدا حيات جاويدان در خداوند ما مسيحْ عيساست" (رومیان 23:6). خدا در شخص عیسی مسیح انسان شد تا گناهامان را برگیرد، کشته شود، و سپس دوباره زنده شود، و پیروزی اش را بر گناه و مرگ ثابت کند. "پس اکنون براي آنان که در مسيحْ عيسي هستند، ديگر هيچ محکوميتي نيست" (رومیان 1:8). اگر ما این هدیه را بپذیریم، مقبول خدا شده ایم و می توانیم با او رابطه داشته باشیم.

داشتن رابطه ای شخصی با خدا به این معناست که ما باید خدا را در زندگی روزانه خود داخل کنیم. باید نزد او دعا کنیم، کلامش را بخوانیم و در تلاش برای شناخت بهتر او، بر آیات کتاب مقدس تفکر کنیم. باید برای دریافت حکمت دعا کنیم (یعقوب 5:1)، که با ارزشترین سرمایه ای است که می توانیم داشته باشیم. باید درخواستهایمان را به او ابراز کنیم و در نام عیسی بطلبیم (یوحنا 16:15). عیسی آن کسی است که ما را تا حدی دوست دارد که جانش را برای ما داد (رومیان 8:5)، و او آن کسی است که شکاف بین ما و خدا را پر کرد.

روح القدس به عنوان مشاور ما به ما داده شده است. "اگر مرا دوست بداريد، احکام مرا نگاه خواهيد داشت. و من از پدر خواهم خواست و او مدافعي ديگر به شما خواهد داد که هميشه با شما باشد، يعني روحِ راستي که جهان نمي‌تواند او را بپذيرد، زيرا نه او را مي‌بيند و نه مي‌شناسد؛ امّا شما او را مي‌شناسيد، چرا‌که نزد شما مسکن مي‌گزيند و در شما خواهد بود." (یوحنا 15:14-17). عیسی این را پیش از مرگش گفت، و بعد از مرگش روح القدس برای تمام کسانی که مشتاقانه به دنبال دریافتش بودند در دسترس قرار گرفت. او آن کسی است که در قلوب ایمانداران زندگی می کند و هرگز ترکشان نمی کند. او به ما مشورت می دهد، حقایق را تعلیم می دهد، و قلبهایمان را عوض می کند. بدون این روح القدس الهی، ما این توانایی را نداریم که علیه شریر و وسوسه ها بجنگیم. اما از آنجاییکه او را داریم، شروع به آوردن ثمره می کنیم که این ثمره در نتیجه آن است که اجازه می دهیم روح القدس ما را در کنترل خود بگیرد و این ثمره عبارت است از: محبت، خوشي، آرامش، صبر، مهرباني، نيکويي، وفاداري، فروتني و خويشتنداري (غلاطیان 22:5-23).

رابطه شخصی با خدا آنقدر هم که فکر می کنیم سخت نیست، و هیچ فرمول رازآلودی برای ایجاد این رابطه وجود ندارد. به محض اینکه ما فرزندان خدا می شویم، روح القدس را دریافت می کنیم، روح القدسی که بر قلبهایمان شروع به کار کردن خواهد کرد. باید بی وقفه دعا کنیم، کتاب مقدس را بخوانیم، و به کلیسایی که به کتاب مقدس ایمان دارد ملحق شویم؛ تمام این چیزها به ما کمک می کند که از لحاظ روحانی رشد کنیم. توکل به خدا در سپری کردن هر روزمان و ایمان داشتن به اینکه او نگهدارنده ماست، طریق داشتن رابطه با اوست. اگرچه ممکن است تغییرات را به صورت آنی نبینیم، اما آنها را در طول زمان خواهیم دید و تمام حقایق برایمان روشن خواهند شد.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
داشتن رابطه شخصی با خدا به چه معناست؟