settings icon
share icon
سوال

پیامبر در کتاب مقدس به چه کسی گفته می شود؟

جواب


در حالت کلی، پیامبر به کسی گفته می شود که حقایق خداوند را به گوش دیگران می رساند. کلمه یونانی پرافیتس می تواند به معنانی «کسی که درباره آینده صحبت می کند» یا «وکیل» استفاده شود. پیامبران پیش بینی کننده نیز هستند، برای اینکه بصیرت روحانی یا توانایی دیدن آینده را دارند.

پیامبران در کتاب مقدس اغلب می توانند هر دو نقش مکاشفه ای (روشنگری) و آموزگاری را داشته باشند، حقایق الهی را در مورد مسائل روز اعلام کنند و همچنین جزئیاتی از آینده را آشکار سازند. به عنوان مثال، پیامبری اشعیا هر دو مورد یعنی حال و آینده را در بر می گرفت. او شجاعانه بر ضد فساد زمانه خود صحبت کرد (اشعیا فصل 1 آیه 4) و پیش بینی های بزرگی از آینده اسرائیل ارائه داد (اشعیا فصل 25 آیه 8).

وظیفه پیامبر این بود که وفادارانه پیام خدا را به مردم برساند. آنها در هدایت قوم اسرائیل و تاسیس کلیسا بسیار مفید و سودمند بودند. آنها زیربنای خانه خدا هستند، «شما به ساختمانی تعلق داريد كه زيربنای آن را رسولان و انبیا تشكيل می‌دهند و عيسی مسيح هم سنگ زاويهٔ آن است» (افسسیان فصل 2 آیه 20).

نام بیش از 133 پیامبر در کتاب مقدس عنوان شده که 16 تن از آنها زن هستند. علاوه بر آنها، اشخاص دیگری نیز پیش گویی کردند مانند 70 تن از بزرگان اسرائیل (اعداد فصل 11 آیه 25) و صد پیامبری که توسط عوبدیا نجات پیدا کردند (اول پادشاهان فصل 18 آیه 4). ابراهیم اولین پیامبر در کتاب مقدس است. خداوند در پیدایش فصل 20 آیه 7 در خواب با ابیملک صحبت می کند و می گوید، « اكنون اين زن را به شوهرش بازگردان. او يک نبی است و برای تو دعا خواهد كرد و تو زنده خواهی ماند... .» خداوند در موقعیت های متعددی به ابراهیم ظاهر شد.

یعقوب و یوسف، فرزندان ابراهیم، هر دو رویاهایی درباره آینده دیدند که می توان آنها را در گروه نبوت و پیشگویی قرار داد. موسی «مرد خدا» و پیامبر بزرگی در نظر گرفته می شد (تثنیه فصل 34 آیه 10). یوشع و بسیاری دیگر از داوران به عنوان پیامبر خدمت کردند؛ سموئیل، آخرین داور اسرائیل، صدای خدا را مانند صدای یک پسر جوان شنید (اول سموئیل فصل 3 آیه 4). او بعدها داوود پادشاه و پیامبر را تدهین کرد.

در دوران ایلیا و الیشع فعالیت های نبوتی زیادی انجام شد. در واقع، زمان آنها دوره ی شکوفای پیامبران بود (نگاه کنید به اول پادشاهان فصل 20 آیه 35). ایلیا و الیشع نیز معجزات فراوانی انجام دادند.

در عهد جدید، یحیای تعمید دهنده درباره مسیح پیش گویی می کند (متی فصل 3 آیه 1). عیسی مسیح به عنوان پیامبر، کاهن، پادشاه و مسیح بین ما آمد و بسیاری از پیش گویی های مسیحایی عهد قدیم را محقق کرد.

کلیسای اولیه نیز شامل پیامبران بود. به عنوان مثال، آینده پولس برای حنانیا پیش گویی شد (اعمال رسولان فصل 9 آیه های 10-18). اعمال رسولان فصل 21 آیه 9 به ما می گوید که چهار دختر فیلیپ توانایی نبوت و پیشگویی داشتند. پیشگویی و نبوت به عنوان یک هدیه روحانی در فهرست اول قرنتیان فصل 12 و 14 عنوان شده است. در آخر زمان، آن دو شاهد درباره اورشلیم پیشگویی خواهند کرد (مکاشفه فصل 11).

مردم معمولا از پیامبرانی که خدا می فرستاد بیزار بودند و به پیام آنها توجهی نمی کردند. اشعیا ملت خود را اینگونه توصیف می کند: «زيرا قوم اسرائيل قومی ياغی هستند و نمی‌خواهند از قوانين خداوند اطاعت كنند. آنها به انبيا می‌گويند: «برای ما نبوت نكنيد و حقيقت را نگوييد. سخنان دلپذير به ما بگوييد و رؤياهای شيرين برای ما تعريف كنيد» (اشعیا فصل 30 آیه های 9-10). عیسی مسیح برای اورشلیم سوگواری می کند چراکه پیامبرانی که خدا برای آنها فرستاده را کشته است (لوقا فصل 13 آیه 34).

البته هر کسی که درباره آینده پیشگویی می کند پیامبر خدا نیست. کتاب مقدس درباره پیامبران دروغینی صحبت می کند که ادعا می کنند پیام خدا را به مردم می رسانند اما در حقیقت آنها را فریب می دهند. اخاب پادشاه 400 تن از این نوع پیامبران را استخدام کرده بود تا آنچه را که دوست دارد به او بگویند (دوم تواریخ فصل 18 آیه های 4-7، نگاه کنید به دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 3). هشدارهای فراوانی درباره پیامبران دروغین به ما داده شده است. عیسی مسیح می گوید، «از پيامبران دروغين برحذر باشيد كه در لباس ميش نزد شما می‌آيند، ولی در باطن گرگهای درنده می‌باشند» (متی فصل 7 آیه 15). سپس او می گوید که در آخر زمان، «چون از اين مسيح‌ها و پيغمبران دروغين زياد خواهند آمد و حتی معجزات حيرت‌انگيز نيز خواهند كرد، به طوری كه اگر ممكن بود حتی برگزيدگان خدا را هم گمراه می‌كردند» (متی فصل 24 آیه 24). مکاشفه درباره پیامبرانی صحبت می کند که در دوران عذاب سخت (برآشفتگی بزرگ) ظهور کرده و مردم دنیا را فریب خواهند داد (مکاشفه فصل 16 آیه 13، فصل 19 آیه 20، فصل 20 آیه 10). برای اینکه گمراه نشویم باید همیشه «او را بيازماييد تا دريابيد كه آيا پيغام او از جانب خداست يا نه» (اول یوحنا فصل 4 آیه 1).

یک پیامبر واقعی فقط حقایق الهی را بازگو می کند و بس. او هرگز کلام آشکار شده خدا را نقض نمی کند. یک پیامبر واقعی مانند میکایا در برابر اخاب پادشاه عمل می کند و می گوید، «به خداوند زنده قسم، هر چه خدای من بفرمايد، همان را خواهم گفت» (دوم تواریخ فصل 18 آیه 13).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

پیامبر در کتاب مقدس به چه کسی گفته می شود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries