settings icon
share icon
سوال

«چهل روز» در کتاب مقدس چه اهمیتی دارد؟

جواب


عدد 40 در موارد زیادی در کتاب مقدس استفاده شده است. استفاده فراوان از عدد 40 در رابطه با داوری و امتحان، بسیاری از محققان را به این نتیجه رسانده که منظور از آن تعداد محاکمه یا امتحان است. این بدین معنی نیست که عدد 40 کاملا نمادین می باشد بلکه همچنان معنای واقعی 40 را شامل می شود. چهل روز به معنای واقعی کلمه همان چهل روز است اما به نظر می رسد که خداوند از این عدد برای تاکید بر روی تعداد مشکلات و سختی ها استفاده کرده است.

موارد زیر نمونه هایی هستند که ازعدد 40 در کتاب مقدس استفاده شده است و بر روی موضوع آزمایش یا داوری تاکید می کند.

در عهد قدیم، خداوند با 40 شبانه روز بارش باران زمین را با آب نابود کرد (پیدایش فصل 7 آیه 12). موسی پس از کشتن آن مصری به مدیان رفت و در آنجا به مدت 40 سال به گله داری مشغول شد (اعمال رسولان فصل 7 آیه 30). موسی 40 شبانه روز در کوه سینا بود (خروج فصل 24 آیه 18). موسی 40 شبانه روز برای قوم اسرائیل نزد خدا میانجی گری کرد (تثنیه فصل 9 آیه های 18، 25). قانون موسی تعداد حداکثر 40 ضربه شلاق را برای یک مجرم در نظر می گیرد (تثنیه فصل 25 آیه 3). جاسوسان اسرائیلی 40 روز در حال جاسوسی از کنعان بودند (اعداد فصل 13 آیه 25). قوم اسرائیل 40 سال در بیابان سرگردان بود (تثنیه فصل 8 آیه های 2-5). اسرائیلی ها قبل از رهایی توسط سامسون، 40 سال گرفتار فلسطینی ها بودند (داوران فصل 13 آیه 1). جلیات قبل از اینکه داوود او را بکشد 40 روز برای لشگر شائول رجزخوانی می کرد (اول سموئیل فصل 17 آیه 16). ایلیا پس از فرار از دست ایزابل، 40 شبانه روز در راه کوه حوریب بود (اول پادشاهان فصل 19 آیه 8).

عدد 40 در پیشگویی های حزقیال (فصل 4 آیه 6، فصل 29 آیه های 11-13) و یونس (فصل 3 آیه 4) هم دیده می شود.

در عهد جدید، عیسی مسیح 40 شبانه روز در بیابان وسوسه شد (متی فصل 4 آیه 2). فاصله بین رستاخیز مسیح و صعود او به آسمان 40 روز بود (اعمال رسولان فصل 1 آیه 3).

مهم بودن یا نبودن عدد 40 همچنان موضوع مورد بحث است. به نظر می رسد کتاب مقدس قطعا از عدد 40 برای تاکید بر روی یک حقیقت روحانی استفاده کرده است اما باید این نکته را هم در نظر بگیریم که معنای خاصی برای عدد 40 در آن عنوان نشده است.

برخی از مردم اهمیت بیش از اندازه ای برای عددشناسی قائل هستند و سعی می کنند که معنای خاصی برای هر یک از اعداد در کتاب مقدس پیدا کنند. اغلب اعداد در کتاب مقدس فقط عدد هستند مانند عدد 40. خداوند از ما نمی خواهد به دنبال معانی رمزی، پیام های مخفی و کد در کتاب مقدس باشیم. متون ساده کتاب مقدس حاوی حقایق کافی برای برآورده کردن همه نیازهای ما هستند و «ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نيكی نماييم» (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 17).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

«چهل روز» در کتاب مقدس چه اهمیتی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries