settings icon
share icon
سوال

تعبیر خواب مسیحی؟ آیا خوابهای ما از طرف خدا هستند؟

جواب


این سایت خدمات تفسیر خوابهای مسیحی را ندارد. ما خواب تعبیر نمی کنیم. ما شدیدا اعتقاد داریم که خواب مردم و تفسیر آن چیزیست بین آنها و خدا. آیا خدا هنوز از طریق خواب صحبت می کند؟ در کلام خدا می بینیم که او بارها با مردم در خواب صحبت کرد. نمونه های آن کسانی هستند مثل یوسف، پسر یعقوب (پیدایش فصل 37 آیه های 5-10)، یوسف، شوهر مریم (متی فصل 2 آیه های 12-22)، سلیمان (اول پادشاهان فصل 3 آیه های 5-15)، و بعضی دیگر (دانیال فصل 2 آیه 1، فصل 7 آیه 1؛ متی فصل 27 آیه 19). همینطور یک پیشگویی از یوئیل نبی هست (یوئیل فصل 2 آیه 28)، که پطرس رسول در اعمال رسولان فصل 2 آیه 17 به آن و به استفاده خدا از خواب اشاره می کند. پس جواب ساده به این سوال بله است، خدا می تواند از طریق خواب صحبت کند و او اینکار را انجام می دهد.

امروزه ما این حقیقت را به نوعی دیگر استفاده می کنیم. باید بیاد داشته باشیم که کتاب مقدس تمام شده و کامل است. کتاب مقدس آنچه را که ما از امروز و تا ابد نیاز داریم بدانیم به ما می گوید. معنی این حرف این نیست که خدا معجزه انجام نمی دهد و یا امروزه از طریق خواب با ما صحبت نمی کند، اما هر چه خدا می گوید، چه از طریق خواب، رویا، الهام، و یا «صدای آهسته»، با آنچه خدا در کلامش با ما در میان گذاشته است در هماهنگی می باشد. خوابها نمی توانند اقتدار کلام خدا را غصب کنند.

اگر شما خوابی دیده اید و احساس می کنید که شاید خدا آنرا به شما داده است؛ همراه با دعا، کلام خدا را بررسی کنید و مطمئن شوید که خوابتان در هماهنگی با کلام خداست. اگر چنین است، با دعا به آنچه خدا، در رابطه با آن خواب، از شما خواسته است جواب مثبت دهید (یعقوب فصل 1 آیه 5). در کلام خدا، هر وقت کسی خوابی از طرف خدا می دید، خدا خودش معنی آن خواب را چه مستقیما به خود شخص و یا از طریق یک فرشته و یا از طریق یک پیام آور (پیدایش فصل 40 آیه های 5-11؛ دانیال فصل 2 آیه 45، فصل 4 آیه 19) آشکار می کرد. وقتی خدا با ما صحبت می کند، مطمئن می شود که پیغامش بطور واضح درک شده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تعبیر خواب مسیحی؟ آیا خوابهای ما از طرف خدا هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries