settings icon
share icon
سوال

شام آخر عیسی مسیح چه معنا و اهمیتی دارد؟

جواب


«شام آخر» آخرین وعده غذایی بود که عیسی مسیح با شاگردان خود قبل از خیانت به او و دستگیری صرف کرد. گزارش مراسم شام آخر در انجیل های هم نوا آمده است(متی فصل 26 آیه های 17-30، مرقس فصل 14 آیه های 12-26، لوقا فصل 22 آیه های 7-30). آن وعده غذایی علاوه بر آخرین شام مسیح، شام عید پسح نیز بود. یکی از مهمترین لحظات شام آخر، دستور عیسی مسیح مبنی بر به خاطر سپردن کاری بود که برای بشر انجام داد: خون او بر روی صلیب ریخته شد تا بهای گناهان بشر پرداخت شود (لوقا فصل 22 آیه 19).

عیسی مسیح علاوه بر پیش گویی رنج و مرگ خود برای نجات ما (لوقا فصل 22 آیه های 15-16)، از شام آخر استفاده کرد تا معنای جدیدی به عید پسح بدهد، عهد جدید را تاسیس کند، آیینی برای کلیسا پایه ریزی کند، و انکار شدن از طرف پطرس (لوقا فصل 22 آیه 34) و خیانت یهودا اسخریوطی (متی فصل 26 آیه های 21-24) را پیش گویی کند.

شام آخر مراسم عید پسح عهد قدیم را به طور کامل به سرانجام رساند. پسح رویداد مقدسی برای یهودیان است و نجات از مرگ و بردگی مصریان توسط خدا را به آنها یادآوری می کند (خروج فصل 11 آیه 1 تا فصل 13 آیه 16). عیسی مسیح در شام آخر خود با شاگردان از دو نماد عید پسح استفاده کرد و با معنای تازه ای که به آنها داد راهی را بنیان نهاد تا فداکاری او به خاطر سپرده شود، ایثاری که ما را از مرگ روحانی و اسارت روحانی نجات داد: « آنگاه پياله‌ای به دست گرفت و شكر كرد و آن را به شاگردان داد و فرمود: «بگيريد و ميان خود تقسيم كنيد، زيرا تا زمان برقراری ملكوت خدا، ديگر از اين محصول انگور نخواهم نوشيد.» سپس نان را برداشت و خدا را شكر نمود و آن را پاره كرد و به ايشان داد و گفت: «اين بدن من است كه در راه شما فدا می‌شود. اين را به ياد من بجا آريد.» به همين ترتيب، پس از شام، پياله‌ای ديگر به ايشان داد و گفت: «اين پياله، نشانهٔ پيمان تازهٔ خداست كه با خون من مهر می‌شود، خونی كه برای نجات شما ريخته می‌شود.» (لوقا فصل 22 آیه های 17-20).

سخنان عیسی مسیح درباره نان فطیر و جام، منعکس کننده گفته های او پس از خوراک دادن به 5000 تن است: «من نان حيات هستم. هر كه نزد من آيد، ديگر گرسنه نخواهد شد و كسانی كه به من ايمان آورند، هرگز تشنه نخواهند گرديد... آن نان زنده كه از آسمان نازل شد، منم. هر كه از اين نان بخورد، تا ابد زنده می‌ماند. اين نان در واقع همان بدن من است كه فدا می‌كنم تا مردم نجات يابند ... ولی كسی كه بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاويد دارد، و من در روز قيامت او را زنده خواهم ساخت. چون بدنم خوراک واقعی و خونم نوشيدنی واقعی است» (یوحنا فصل 6 آیه های 35، 51، 54-55). نجات تنها از راه ایمان به عیسی مسیح و فداکاری او بر روی صلیب امکان پذیر است.

عیسی مسیح در این مراسم اصول خدمتگزاری و بخشش را با شستن پاهای شاگردان خود آموزش می دهد: «اما در ميان شما كسی از همه بزرگتر است كه بيشتر از همه به ديگران خدمت كند. در اين دنيا، ارباب بر سر سفره می‌نشيند و نوكرانش به او خدمت می‌كنند. اما اينجا بين ما اينطور نيست، چون من خدمتگزار شما هستم» (لوقا فصل 22 آیه های 26-27، یوحنا فصل 13 آیه های 1-20).

امروزه شام آخر عیسی مسیح با برگزاری مراسم عشاء ربانی یا شام آخر خداوند یادآوری می شود (اول قرنتیان فصل 11 آیه های 23-33). کتاب مقدس می گوید قربانی عید پسح نمادی از مرگ عیسی مسیح بود (یوحنا فصل 1 آیه 29). یوحنا می گوید مرگ مسیح شبیه قربانی پسح بود برای اینکه هیچ یک از استخوان های او نشکست (یوحنا فصل 19 آیه 36، مراجعه کنید به خروج فصل 12 آیه 46). و پولس گفت، « مسيح كه برهٔ قربانی اين عيد می‌باشد، قربانی شده است» (اول قرنتیان فصل 5 آیه 7). عیسی مسیح تحقق کامل قوانین عهد قدیم و همه جشن ها و مراسم آن است (متی فصل 5 آیه 17).

عید پسح به طور کلی یک جشن خانوادگی بود. اما در مراسم شام آخر، شاگردان با عیسی مسیح تنها بودند (لوقا فصل 22 آیه 14)، این موضوع نشان دهنده معنی خاص آن برای کلیسا است، مراسمی که در آن شاگردان مسیح به پایه های کلیسا تبدیل شدند (افسسیان فصل 2 آیه 20). گرچه شام آخر برای یهودیان معنا داشت اما برای کلیسا هم طراحی شده بود. امروزه مراسم شام آخر یکی از دو آیین اصلی کلیسا است.

شام آخر ریشه در عهد قدیم دارد، حتی با وجود اینکه خبر از عهد جدید می دهد. ارمیا فصل 31 آیه 33 قول یک عهد جدیدی بین خدا و قوم اسرائیل را می دهد، عهدی که خدا در آن می گوید، «دستورات خود را بر قلبشان خواهم نوشت تا با تمام وجود مرا پيروی كنند؛ آنگاه ايشان براستی قوم من خواهند بود و من خدای ايشان» (ارمیا فصل 31 ایه 33). عیسی مسیح در شام آخر به این عهد جدید اشاره مستقیم کرد: «اين پياله، نشانهٔ پيمان تازهٔ خداست كه با خون من مهر می‌شود، خونی كه برای نجات شما ريخته می‌شود» (لوقا فصل 22 آیه 20). دوره ی جدیدی آغاز شده بود. با لطف خدا، عهد جدید فقط برای قوم اسرائیل نیست، هرکسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد نجات پیدا می کند (نگاه کنید به افسسیان فصل 2 آیه های 12-14).

شام آخر رویداد بسیار مهمی بود و نقطه عطف برنامه خدا برای جهان را اعلام کرد. با مقایسه مصلوب شدن مسیح و عید پسح، به وضوح ماهیت نجات بخش مرگ مسیح را می بینیم. مرگ عیسی مسیح به عنوان نماد قربانی پسح تاوان گناهان ایمانداران را می پردازد. خون او ما را از مرگ و بردگی نجات داد. امروزه ایمانداران با برگزاری مراسم شام آخر اعلام می کنند که عیسی مسیح قربانی کامل برای بخشش گناهان آنهاست و با ایمان به او همیشه با او خواهند بود (لوقا فصل 22 آیه 18، مکاشفه فصل 3 آیه 20).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

شام آخر عیسی مسیح چه معنا و اهمیتی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries