settings icon
share icon
سوال

آیا توصیه «با مردم آن گونه رفتار كن كه انتظار داری با تو رفتار كنند» یک اصل کتاب مقدسی است؟

جواب


آیا قانون طلایی یا همان «با مردم طوری رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار کنند» در واقع یک اصل کتاب مقدسی است. عیسی مسیح در لوقا فصل 6 آیه 31 می گوید، « با مردم آن گونه رفتار كن كه انتظار داری با تو رفتار كنند.» این اصل در متنی آمده است که عیسی مسیح درباره دوست داشتن دشمنان به ما آموزش می دهد. عیسی مسیح به میزان چشمگیری اصل «در عوضِ، این به جای آن» در مورد برخورد با مردم را تغییر داد (نگاه کنید به متی فصل 5 آیه های 38-48). ما به جای اینکه با مردم آنگونه رفتار کنیم که با ما رفتار کردند و یا طوری که لیاقتش را دارند باید با آنها طوری رفتار کنیم که انتظار داریم با ما رفتار شود.

عیسی مسیح در متی فصل 7 آیه 12 می گوید، «پس آنچه می‌خواهيد ديگران برای شما بكنند، شما همان را برای آنها بكنيد. اين است خلاصهٔ تورات و كتب انبیا.» بنابراین قانون طلایی همیشه بخش اصلی و مهم پیام کتاب مقدس بوده است. از عیسی مسیح درباره بزرگترین دستور سوال می شود و او پاسخ می دهد: «خداوند را كه خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش» ‏اين اولين و مهمترین دستور خداست. دومين دستور نيز مانند اولی مهم است: «همسايهٔ خود را دوست بدار، به همان اندازه كه خود را دوست می‌داری. تمام احكام خدا و گفتار انبیا در اين دو حكم خلاصه می‌شود و اگر شما اين دو را انجام دهيد، در واقع همه را انجام داده‌ايد» (متی فصل 22 آیه های 37-40). عیسی مسیح در شب دستگیری به شاگردانش گفت: « پس حال، دستوری تازه به شما می‌دهم: يكديگر را دوست بداريد همانگونه كه من شما را دوست می‌دارم. محبت شما به يكديگر، به جهان ثابت خواهد كرد كه شما شاگردان من می‌باشيد» (یوحنا فصل 13 آیه های 34-35). عشق عیسی مسیح نسبت به ما کامل، غیرقابل تغییر و ایثارگرانه است. ما تنها از طریق تجربه کردن عشق عیسی مسیح و قدرت روح القدس می توانیم دیگران را همانطوری که مسیح دستور داده دوست داشته باشیم.

یک روش کاربردی برای اینکه بتوانیم دیگران را بهتر دوست داشته باشیم این است خودمان را در شرایط آنها قرار دهیم. به انتظاری که در یک شرایط خاص از دیگران داریم فکر کنیم این کار باعث می شود با آنها در شرایطی مشابه احساس همدردی کنیم. آیا دوست داریم با ما همراه با عشق و احترام رفتار شود؟ بنابراین باید این هدیه را به دیگران هم بدهیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا توصیه «با مردم آن گونه رفتار كن كه انتظار داری با تو رفتار كنند» یک اصل کتاب مقدسی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries