settings icon
share icon
سوال

هدف قانون موسی چیست؟

جواب


قانون موسی به طور اختصاصی به قوم اسرائیل داده شده بود (خروج فصل 19، لاویان فصل 26 آیه 46، رومیان فصل 9 آیه 4) و از سه بخش تشکیل شده بود: ده فرمان، قوانین و نظام پرستشی که شامل کاهنی، خیمه عبادت، قربانی ها و جشن ها میشد (خروج فصل 20-40، لاویان فصل 1-7، 23). هدف قانون موسی انجام موارد زیر بود:

1. آشکار کردن شخصیت مقدس خداوند برای قوم اسرائیل (لاویان فصل 19 آیه 2، فصل 20 آیه های 7-8).

2. تبدیل قوم اسرائیل به قوم خاص خدا (خروج فصل 19 آیه 5).

3. آشکار کردن ذات گناهکار انسان (مراجعه کنید به غلاطیان فصل 3 آیه 19). گرچه آن قانون خوب و مقدس بود (رومیان فصل 7 آیه 12) اما شرایط نجات قوم اسرائیل را فراهم نمی کرد. « پس ملاحظه می‌كنيد كه با اجرای شريعت، كسی هرگز نمی‌تواند رضايت خدا را حاصل كند. در واقع هر چه بيشتر شريعت را بدانيم، بيشتر پی می‌بريم كه آن را زير پا گذارده‌ايم. شريعت فقط چشمان ما را باز می‌كند تا گناهان خود را ببينيم» (رومیان فصل 3 آیه 20، نگاه کنید به اعمال رسولان فصل 13 آیه های 38-39).

4. فراهم کردن امکان بخشش از طریق قربانی و هدایا (لاویان فصل 1-7) برای کسانی که در قوم اسرائیل به خدا ایمان داشتند.

5. فراهم کردن شرایطی برای پرستش جماعت ایماندار از طریق جشن ها و اعیاد سالیانه (لاویان فصل 23).

6. ارائه هدایت و راهنمایی الهی برای سلامتی جسمی و روحی قوم اسرائیل (خروج فصل 21-23، تثنیه فصل 6 آیه های 4-19، مزامیر فصل 119 آیه های 97-104).

7. اثبات این حقیقت به انسان ها که نمی توانند به قوانین عمل کنند و باید به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورند، چراکه او قانون موسی را در طول زندگی خود به سرانجام رسانید و جریمه نقض قوانین توسط ما را از طریق مرگ و رستاخیزش پرداخت کرد (غلاطیان فصل 3 آیه 24، رومیان فصل 10 آیه 4). یک ایماندار مسیحی به واسطه ایمانش به مسیح و اطاعت از روح القدسی که درون او ساکن است پاکی و صداقتی که هدف قانون موسی بود را به طور کامل و محقق شده دارد (رومیان فصل 8 آیه 4).

هدف قانون موسی این پرسش ها را مطرح می کند: «آیا می توانید قوانین را تمام و کمال و برای همیشه (که نمی توانید) خودتان اجرا کنید؟ یا تصمیم گرفته اید که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود انتخاب کنید، برای اینکه به این نتیجه رسیده اید که او قانون موسی را به طور کامل اجرا کرد و حتی جریمه قانون شکنی ما را هم پرداخت کرد؟ انتخاب با شماست.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

هدف قانون موسی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries