settings icon
share icon
سوال

اهمیت بلندی ها در کتاب مقدس چه هستند؟

جواب


بلندی ها فقط مکان هایی برای عبادت بودند که بر روی زمین مرتفع و یا قربانگاه های بلندی که بر روی زمین های کم ارتفاع مانند دره ساخته می شدند گفته می شد. بلندی ها به پرستش بت ها اختصاص داده می شدند (اعداد فصل 33 آیه 52، لاویان فصل 26 آیه 30) مخصوصا در بین موآبی ها (اشعیا فصل 16 آیه 12). این معباد معمولا شامل قربانگاه و یک شیء مقدس مانند ستون سنگی و یا تیر چوبی با شکل های مختلف بودند و با اشیاء مورد پرستش (حیوانات، صورت های فلکی، الهه و خدایان باروری ) شناسایی می شدند.

اسرائیلی ها، همیشه از خدا رویگردان می شدند، و مولاک را پرستش می کردند و معابدی برای بعل بر روی بلندی ها می ساختند (ارمیا فصل 32 آیه 35). گرچه سلیمان معبد خدا را در اورشلیم بنا کرد اما بعدها معابد بت پرستی برای زنان خارجی خود در خارج از اورشلیم بر روی بلندی ها بنا کرد و همراه آنها عبادت می کرد، که این کار باعث از دست دادن پادشاهی اش شد (اول پادشاهان فصل 11 آیه 11). مردم همچنان در معابد بت پرستان در بلندی ها قربانی تقدیم می کردند و سلیمان به آنها می پیوست. پادشاه بعد از اینکه خداوند در جبعون به خواب او آمد به اورشلیم بازگشت و قربانی تقدیم خداوند نمود. با این وجود، همچنان بین این دو مکان عبادت مردد بود.

همه بلندی ها به پرستش بت ها اختصاص داده نمی شد. بلندی ها نقش اساسی در آیین پرستشی اسرائیلی ها بازی می کردند و اولین بار به آن در پیدایش فصل 12 آیه های 6 تا 8 اشاره شده که در آن ابراهیم برای خداوند قربانگاهی در حبرون و شکیم بنا کرد. ابراهیم قربانگاهی در موریا بنا کرد و حاضر شد تا پسر خود را برای خدا قربانی کند (پیدایش فصل 22 آیه های 1 تا 2). این باور وجود دارد که ارتفاع این محل به بلندی معبد اورشلیم بود. یعقوب ستون سنگی برای خداوند در بیت ئیل برپا کرد (پیدایش فصل 28 آیه های 18 تا 19) و موسی خداوند را در کوه سینا ملاقات کرد (خروج فصل 19 آیه های 1 تا 3).

یوشع پس از عبور از رود اردن ستونی از سنگ ها بنا کرد (یوشع فصل 4 آیه 20) و آن را بلندی برای عبادت در نظر گرفت، برای اینکه اسرائیلی ها از اردن به منطقه بالاتری آمده بودند. سموئیل به طور منظم از بلندی ها بازدید می کرد (اول سموئیل فصل 7 آیه 16). محل عبادت بت کنعانی ها در ارتفاعات بود (داوران فصل 3 آیه 19) و تا زمان ایلیا ادامه پیدا کرد (اول پادشاهان فصل 18 آیه های 16 تا 40). خداوند فقط یک بلندی را برای اهدای قربانی مجاز می دانست و آن هم معبد اورشلیم بود (دوم تواریخ فصل 3 آیه 1). خداوند دستور تخریب بقیه بلندی ها (معابد) را صادر کرد. یوشیا همه آن بلندی ها را تخریب کرد (دوم پادشاهان فصل 22 تا 23).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اهمیت بلندی ها در کتاب مقدس چه هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries