settings icon
share icon
سوال

حواری (رسول، فرستاده) کیست؟

جواب


واژه حواری (رسول) به معنای «فرستاده» است. این واژه در عهد جدید دو کاربرد اصلی و مهم دارد. اولین کاربرد آن در رابطه با 12 شاگرد یا حواریون مسیح است. و کاربرد دوم آن در مورد با هرکسی گفته می شود که نماینده، مبلغ و پیام آور عیسی مسیح می باشد.

دوازده حواری مسیح جایگاه منحصر به فردی داشتند. مکاشفه (فصل 21 آیه 14) در توصیف اورشلیم جدید می گوید، «ديوارهای شهر دوازده پايه داشت كه بر آنها اسامی رسولان «برّه» نوشته شده بود.» در متی فصل 10 آیه 2؛ مرقس فصل 3 آیه 14، فصل 4 آیه 10، فصل 6 آیه 7، فصل 9 آیه 35، فصل 14 آیه های 10، 17، 20؛ لوقا فصل 6 آیه 13، فصل 9 آیه 1، فصل 22 آیه 14؛ یوحنا فصل 7 آیه 71؛ اعمال رسولان فصل 6 آیه 2؛ و اول قرنتیان فصل 15 آیه 5 به حواریون (دوازده شاگرد مسیح) اشاره شده است. دوازده حواری اولین بشارت دهندگان انجیل مسیح پس از مرگ و رستاخیز او بودند. این دوازده رسول پایه های کلیسا می باشند و عیسی مسیح سنگ زاویه آن است (افسسیان فصل 2 آیه 20).

این نوع حواری در کلیسای امروز دیگر وجود ندارد. خصوصیات حواریون عبارت بودند از: (1) شاهد رستاخیز مسیح بودند (اول قرنتیان فصل 9 آیه 1). (2) به طور مشخص توسط روح القدس انتخاب شده بودند (اعمال رسولان فصل 9 آیه 15). و (3) توانایی انجام معجزات و نشانه ها را داشتند (اعمال رسولان فصل 2 آیه 43، دوم قرنتیان فصل 12 آیه 12). مسئولیت دوازده رسول (حواریون) یعنی پایه گذاری کلیسا، نشانه منحصر به فرد بودن آنهاست. ما امروز هنوز هم پس از گذشت دو هزار سال روی آن پایه کار نمی کنیم.

جدا از حواریون مسیح، رسولانی نیز در معنای کلی وجود دارند. باراباس در اعمال رسولان فصل 13 آیه 2 و فصل 14 آیه 4 یک رسول خوانده می شود. آندرونيكوس و يونياس در رومیان فصل 16 آیه 7 نیز احتمالا به عنوان رسول شناخته می شدند. برای اشاره به تیطوس در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 23 و اپافروديتوس در فیلیپیان فصل 2 آیه 25 نیز از کلمه ای یونانی استفاده شده که به «رسول» ترجمه می شود. بنابراین، به نظر می رسد از واژه رسول برای اشاره به کسانی به غیر از دوازده شاگرد یا حواری مسیح نیز استفاده میشده است. هرکسی که فرستاده میشد می توانست رسول نامیده شود.

یک رسول (غیر از حواریون مسیح) دقیقا چه نقشی می تواند داشته باشد؟ نمی توان پاسخ کاملا روشنی به این پرسش داد. امروزه تنها چیزی که در مفهوم کلی به معنای رسول نزدیک است میسیونری (مبلغ مسیحی) می باشد. یک میسیونر به ایماندار پیرو عیسی مسیح گفته می شود که برای بشارت پیام انجیل به ماموریت خاصی فرستاده می شود. میسیونر نماینده مسیح برای کسانی است که پیام رهایی بخش انجیل را نشنیده اند. با این وجود، برای اجتناب از سردرگمی بهتر است که از این اصطلاح در کلیسای امروزی استفاده نکنیم. از واژه رسول یا رسولان در عهد جدید در اکثر موارد برای اشاره به دوازده حواری مسیح استفاده شده است.

امروزه برخی سعی دارند جایگاه رسولی (حواری) را احیا کنند، این کار خطرناک است. اغلب کسانی که ادعای رسالت می کنند به دنبال جایگاهی مانند حواریون مسیح یا رقیبی برای آنها هستند. هیچ نوع مدرک کتاب مقدسی برای حمایت از این نوع نقش رسالتی امروزی وجود ندارد. عهد جدید نسبت به این رویه و در مورد ظهور رسولان دروغین هشدار داده است (دوم قرنتیان فصل 11 آیه 13).

به تعبیری، همه پیروان عیسی مسیح فراخوانده شده است تا رسولان او باشند. همگی ما باید نمایندگان مسیح باشیم (متی فصل 28 آیه های 18-20، دوم قرنتیان فصل 5 آیه هی 18-20). همه ما باید برای بشارت پیام انجیل فرستاده شویم (اعمال رسولان فصل 1 آیه 8). همه ما باید بشارت دهندگان پیام رهایی بخش انجیل باشیم (رومیان فصل 10 آیه 15).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

حواری (رسول، فرستاده) کیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries