Anygalokkal és démonokkal kapcsolatos kérdések


Mit mond a Biblia az angyalokról?

Mit mond a Biblia a démonokról?

Kicsoda a Sátán?

Mit mond a Biblia a démoni megszállottságról?

Lehetséges-e, hogy egy hívő démonikusan megszállott legyen?

Kik voltak Isten fiai és az emberek lányai az 1 Mózes 6:1-4-ben?

Kik a szeráfok? Angyalok-e a szeráfok?

Miért engedte meg Isten Sátánnak és a démonoknak, hogy bűnt kövessenek el?

Ki az Úr angyala?

Hímneműek vagy nőneműek-e az angyalok?

Kik az arkangyalok?

Angyalokká válunk-e a halálunk után?

Kik az kerúbok? Angyalok-e a kerúbok?

Végezhetnek-e a keresztyének ördögűzést napjainkban?

Bukott angyalok-e a démonok?

Van-e őrangyalunk?

Kik/mik voltak a nefilek vagy másképpen óriások?

Hogyan, miért és mikor hullott le Sátán a mennyből?


Anygalokkal és démonokkal kapcsolatos kérdések