settings icon
share icon

Anygalokkal és démonokkal kapcsolatos kérdések

Mit mond a Biblia az angyalokról?

Mit mond a Biblia a démonokról?

Kicsoda a Sátán?

Mit mond a Biblia a démoni megszállottságról?

Lehetséges-e, hogy egy hívő démonikusan megszállott legyen?

Kik voltak Isten fiai és az emberek lányai az 1 Mózes 6:1-4-ben?

Kik a szeráfok? Angyalok-e a szeráfok?

Miért engedte meg Isten Sátánnak és a démonoknak, hogy bűnt kövessenek el?

Ki az Úr angyala?

Hímneműek vagy nőneműek-e az angyalok?

Kik az arkangyalok?

Angyalokká válunk-e a halálunk után?

Kik az kerúbok? Angyalok-e a kerúbok?

Végezhetnek-e a keresztyének ördögűzést napjainkban?

Bukott angyalok-e a démonok?

Van-e őrangyalunk?

Kik/mik voltak a nefilek vagy másképpen óriások?

Hogyan, miért és mikor hullott le Sátán a mennyből?

Helytelen dolog az angyalfigurák birtoklása?

Létezik a halál angyala?

Mit jelent az angelológia?

Napjainkban is vannak angyali jelenések?

Hogyan néznek ki az angyalok?

Miért nem ad Isten a bukott angyaloknak lehetőséget, hogy megtérjenek?

Mi a keresztény démonológia?

Van a keresztényeknek felhatalmazása arra, hogy angyaloknak parancsoljanak?

Van napjainkban még démoni aktivitás világunkban?

Mit mond a Biblia a démoni elnyomásról?

Képesek démonok önmagukat élettelen tárgyakhoz hozzákötni?

Az ördög valójában egy személy vagy csak egy erő, netalán a gonoszság megtestesítője?

Szereti Isten Sátánt?

Mit jelent a hely szelleme fogalma?

Isten és Sátán harca – ha Isten mindenható, miért nem végez egyszerűen Sátánnal? Miért engedi Isten, hogy Sátán ennyi elvetemült gonoszságot cselekedhessen szabadon?

Az Ezékiel 28-ban található prófécia Tírusz királyáról Sátánra utal?

Miért vitatkozott Mihály és Sátán Mózes teste felett (Júdás 1:9)?

Lehetséges, hogy más angyalok is bűnbe eshetnek?

Támogatja vagy tiltja a Biblia az angyalokhoz való imádkozást?

Hogyan értsük azt, hogy Sátán „e világ Istene"?

Mi az a Sátánizmus?

Lehetséges eladnunk a lelkünket az ördögnek?

Mik a helyhez kötött szellemek?

Mit mond a Biblia az átköltöző szellemekről?

Mit mond a Biblia Gábriel angyalról?

Mit jelent, hogy a Sátán a világosság angyalának álcázza magát?

Járnak köztünk angyalok?

Van az angyaloknak szabad akaratuk?

Énekelnek-e az angyalok?

Van-e szárnyuk az angyaloknak?

Mi az a szabadító szolgálat és biblikus-e?

Hogyan küzdhetők le a démoni erősségek?

Isten teremtette-e Sátánt?

Létezik-e a sátán?

Miért engedi Isten, hogy Sátán megtámadjon minket?

Lucifer ugyanaz, mint Sátán? Lucifer bukása Sátánra vonatkozik?

Ki az a Mihály arkangyal?

Az angyalok egyharmada bukott el Luciferrel?

A sátánnak még mindig van bejárása a mennybe?

Miért hitte azt Sátán, hogy legyőzheti Istent?

Sátán a pokolban van? Hol van Sátán?

Mekkora hatalma van a sátánnak?

Képes a sátán olvasni a gondolatainkban, ismeri a gondolatainkat?

Az 1Mózes 3-ban szereplő kígyó a sátán volt?

A sátánnak van hatalma az időjárás felett?

Kik a börtönben levő lelkek?

Milyen fajta angyalok léteznek?

Mikor teremtette Isten az angyalokat?

Hogyan lehetséges az, hogy a katolikusok képesek ördögöket űzni, holott számos hitük szembemegy a Biblia tanításával?

Mit értünk az 1.Timótheus 4:1 igehelyen említett gonosz lelkek (démonok) tanításai alatt?

Mit jelent az pontosan, hogy még az ördögök is hisznek? (Jakab 2:19)

Mik azok a gonosz lelkek?

Mit jelent az, hogy Sátán a hazugság atyja (János 8:44)?

Van bármi alapos oka annak, hogy féljünk a temetőktől?

Mik azok a fejedelemségek és hatalmasságok?

Hogyan tehetünk különbséget a pszichológiai rendellenességek és a démoni megszállottság között?

Mi az angyalok rendeltetése?

Sátánnak tényleg Isten engedélyére van szüksége, mielőtt egyáltalán képes megtámadni minket?

Valóban különböző típusú démonok léteznek?

Ki a pusztító angyal?

Az angyalok tényleg léteznek?

Tényleg léteznek démonok?

Ki lehet a Jelenések könyvében említett négy lelkes állat?

Összesen hány angyal létezik?

Mely angyalok nevét találjuk meg a Bibliában?

Melyek Sátán nevei?

Mit jelent az, hogy Sátán a levegőbeli hatalmasság fejedelme (Efézusbeliekhez 2:2)?

Találunk a Bibliában leírást arról, hogy Sátán és a démonok hogyan néznek ki?

Sátán tényleg a pokol ura? Sátán és démonai tényleg ott kínozzák az embereket a pokolban?

Mit értünk az e világ lelke kifejezés alatt?Vissza a magyar oldalra

Anygalokkal és démonokkal kapcsolatos kérdések
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries