Anygalokkal és démonokkal kapcsolatos kérdések


Mit mond a Biblia az angyalokról?

Mit mond a Biblia a démonokról?

Kicsoda a Sátán?

Mit mond a Biblia a démoni megszállottságról?

Lehetséges-e, hogy egy hívő démonikusan megszállott legyen?

Kik voltak Isten fiai és az emberek lányai az 1 Mózes 6:1-4-ben?

Kik a szeráfok? Angyalok-e a szeráfok?

Miért engedte meg Isten Sátánnak és a démonoknak, hogy bűnt kövessenek el?

Ki az Úr angyala?

Hímneműek vagy nőneműek-e az angyalok?

Kik az arkangyalok?

Angyalokká válunk-e a halálunk után?

Kik az kerúbok? Angyalok-e a kerúbok?

Végezhetnek-e a keresztyének ördögűzést napjainkban?

Bukott angyalok-e a démonok?

Van-e őrangyalunk?

Kik/mik voltak a nefilek vagy másképpen óriások?

Hogyan, miért és mikor hullott le Sátán a mennyből?

Helytelen dolog az angyalfigurák birtoklása?

Létezik a halál angyala?

Mit jelent az angelológia?

Napjainkban is vannak angyali jelenések?

Hogyan néznek ki az angyalok?

Miért nem ad Isten a bukott angyaloknak lehetőséget, hogy megtérjenek?

Mi a keresztény démonológia?

Van a keresztényeknek felhatalmazása arra, hogy angyaloknak parancsoljanak?

Van napjainkban még démoni aktivitás világunkban?

Mit mond a Biblia a démoni elnyomásról?

Képesek démonok önmagukat élettelen tárgyakhoz hozzákötni?

Az ördög valójában egy személy vagy csak egy erő, netalán a gonoszság megtestesítője?

Szereti Isten Sátánt?

Mit jelent a hely szelleme fogalma?

Isten és Sátán harca – ha Isten mindenható, miért nem végez egyszerűen Sátánnal? Miért engedi Isten, hogy Sátán ennyi elvetemült gonoszságot cselekedhessen szabadon?

Az Ezékiel 28-ban található prófécia Tírusz királyáról Sátánra utal?

Miért vitatkozott Mihály és Sátán Mózes teste felett (Júdás 1:9)?

Lehetséges, hogy más angyalok is bűnbe eshetnek?

Támogatja vagy tiltja a Biblia az angyalokhoz való imádkozást?

Hogyan értsük azt, hogy Sátán „e világ Istene"?

Mi az a Sátánizmus?

Lehetséges eladnunk a lelkünket az ördögnek?

Mik a helyhez kötött szellemek?

Mit mond a Biblia az átköltöző szellemekről?


Anygalokkal és démonokkal kapcsolatos kérdések

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől