settings icon
share icon
Kérdés

Ki a pusztító angyal?

Válasz


A pusztító angyalt nem ritkán a halál angyalaként is szokták emlegetni. Isten számos alkalommal használt angyali lényeket - valamiféle mennyei hírnököket -, hogy ítéletet hozzon a földi bűnösökre. Különböző Biblia-fordítások “pusztító angyalként” is említik ezeket a lényeket. Arra azonban nincs egyértelmű bibliai bizonyíték, hogy egy bizonyos angyal kapta volna a “pusztító angyal” vagy a “halál angyala” címet. Biztonsággal csupán annyit mondhatunk, hogy a “pusztító angyalról” szóló bibliai passzusok egy vagy több olyan mennyei lényre utalnak, akik azért jöttek, hogy elpusztítsák azokat, kiket Isten ítélete alá vont.

A pusztító angyal legismertebb látogatása az első páska-ünnepen történt. Egyiptom már a tizedik és egyben utolsó csapás-, az elsőszülöttek halála előtt állt. Mózes a héberekhez intézett utasításai mentén a következőre is kitért: “Mikor általmegy az Úr, hogy megverje az Égyiptombelieket és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó mellett és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba” (2.Mózes 12:23). A Zsidókhoz írt levél 11:28 igerésze “az elsőszülöttek öldöklőjének” nevezi ezt a lényt.

A 2.Mózes 12:23 eredeti héber szövege érdekes módon egyáltalán nem említ “angyalt”. Egyszerűen azt mondja, hogy “a pusztító”, “a romboló” vagy “a kárt okozó” fogja megölni Egyiptom elsőszülöttjeit. Lehet, hogy maga az Úr volt a pusztító, bár az a lehetőség is fennáll, hogy Isten egy angyalt küldött e tett végrehajtására. Mikor a 78. zsoltár az egyiptomi csapásokat beszéli el, summásan azt mondja, hogy Isten kibocsátotta a “gonosz angyalok seregét” (49. vers), azaz ők maguk vitték véghez a csapásokat (a fordító betoldása). Az eredeti héber változatban itt szereplő “angyal” szó nem korlátozódik egyetlen konkrét angyalra.

Egy pusztító angyalt - vagyis egy mennyei hírnököt, aki pusztulást hozott - küldött Isten, hogy Dávid népszámlálás által elkövetett bűne miatt megítélje az izraelitákat: “Bocsáta annakokáért az Úr döghalált Izráelre, reggeltől fogva az elrendelt ideig, és meghalának a nép közül Dántól fogva Beersebáig, hetvenezer férfiak. És mikor felemelte kezét az angyal Jeruzsálem ellen is, hogy azt is elpusztítsa, megelégelé az Úr a veszedelmet, és monda az angyalnak, a ki a népet öli vala: Elég immár, hagyd el. Az Úrnak angyala pedig vala a Jebuzeus Arauna szérűje mellett. És szóla Dávid az Úrnak, mikor látta az angyalt, a ki a népet vágja vala, és monda: Ímé én vétkeztem és én cselekedtem hamisságot... ” (2.Sámuel 24:15-17).

Az Ezékiás király uralkodása idején Jeruzsálemet megtámadó asszírok szintén egy olyan angyallal találkoztak, akit halálangyalnak vagy pusztító angyalnak is nevezhetnénk: “És azon az éjszakán kijött az Úr angyala, és levágott az Assiriabeli táborban száznyolczvanötezeret, és mikor jó reggel felkeltek, ímé mindenütt holttestek hevertek” (2.Királyok 19:32-35). Ez a szöveg, valamint a 2.Sámuel 24. fejezete a pusztító angyalt valóban “az Úr angyalának” nevezi, amit sok teológus a megtestesülés előtti Krisztus megjelenésére való utalásként értelmez.

Egy másik angyal, aki halált és pusztulást hozott magával, Heródes király megítéltetésében vett részt (Apostolok Cselekedetei 12:23). Egy vérontásra is elszánt angyal, akit “az Úr angyalaként” azonosít az Írás, kardot viselve figyelmeztette Bálámot (4.Mózes 22:31-33). Jézus pedig azt is megemlíti, hogy angyalok részt fognak venni a gonoszok végítéletében (Máté 13:49-50). Az iménti angyalokat azonban az esetek egyikében sem nevezik “a pusztulás angyalának” vagy “a halál angyalának”. Míg az Isten ítéletét kiszabó angyalt, emberileg szólva, akár “a pusztulás angyalának” is hívhatnánk, tartsuk észben, hogy ez egy nem kifejezetten pontos bibliai megnevezés.

EnglishVissza a magyar oldalra

Ki a pusztító angyal?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries