settings icon
share icon
Kérdés

Mi a keresztény démonológia?

Válasz


A démonológia a démonok tanulmányozásának tudománya. A keresztény démonológia az a tan, ami a Biblia démonokról tett állításain alapszik. Ebből,az angelológiával rokon tanból, megismerhetjük a démonok mibenlétét és azt is, hogy miképpen hajtják végre az ember elleni támadásaikat. Sátán és démonai bukott angyali lények, azaz valósan létező, személyiséggel rendelkező teremtmények, akik háborút vívnak Isten-, Isten szent angyalai-, és az emberiség ellen. A keresztény démonológia segítségünkre van abban, hogy tisztában legyünk Sátán és alattvalói gonosz munkálkodásáról a világban. Lássuk a keresztény démonológia néhány sarokpontját:

Mit mond a Biblia a démonokról? A Szentírás félreérthetetlenül rámutat annak a tényére, hogy a démonok olyan bukott angyali lények, akik Sátánnal egyetemben fellázadtak a teremtő Isten ellen. Sátán és démonai arra törekednek, hogy félrevezessenek és elpusztítsanak mindenkit, aki Istent követi és Őt dicsőíti.

Miért, hogyan és mikor vettetett le Sátán a mennyből? Sátán a büszkesége miatt esett alá a mennyből. Ez volt az a bűn, amely az Isten elleni lázadáshoz vezetett. A bukásának pontos ideje nincsen feljegyezve a Bibliában. Lehetséges, hogy az általunk ismert időbeliségen kívül történt az eset, vagyis a tér és az idő teremtése előtt.

Miért engedte meg Isten, hogy egyes angyalok bűnbe essenek? A megesett angyalok, akik később démonokká váltak, szabad akarattal rendelkezvén hozták meg döntésüket. Isten bizonyosan nem bátorított vagy kényszerített egyetlen angyalt sem a bűnre. Saját szabad akaratukból követték el a bűnt, így jogosan éri őket utol Isten örök búsuló haragja.

Megszállhatnak démonok keresztény embereket? Határozottan állunk ki hitünk mellett, mely szerint keresztény embert nem szállhat meg démon. Úgy tartjuk, hogy markáns különbség van aközött, ha valakit démon száll meg, és aközött, ha valaki démoni befolyás vagy elnyomás allat szenved.

A démoni lények ma is tevékenyek világunkban? Annak a ténynek az ismeretében, mely szerint Sátán,

„az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen" (1 Péter 5:8) és annak a tudatában, hogy nem mindenhol jelenlevő, logikus azt feltételeznünk, hogy démonait is elküldi munkálkodni világunkba.

Kik vagy mik a nefilimek? A nefilim faj („bukottak, óriások, föld-szülöttek") Isten fiai és az emberek leányai közötti nász ivadékai. E szexuális érintkezésről való beszámolót az 1.Mózes 6:1-4 részben találjuk. „Isten fiainak" személyét illetően azonban sok eltérő nézőpont létezik.

Sok ember hiszi azt, hogy Sátán és a démonok nem többek, mint a gonosz megszemélyesítői. A keresztény démonológia segít bennünket szellemi ellenségünk természetének megértésében. Arra tanít, hogyan álljunk ellent és győzedelmeskedjünk Sátánnal és kísértéseivel szemben. Legyen Istené a hála a sötétség feletti győzelemért, amit Jézus Krisztusban nyert nekünk! A keresztény embernek nem kell a démonológia megszállottjává válnia. A tanítás világos ismerete sokkal inkább szorongásaink enyhítésre, éberségünk megőrzésére, és Jézus Krisztushoz való közelségünk fenntartására szolgál. Szívünkben a Szent Lélek él, „mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van (1 János 4:4)."

A keresztény démonológia egyik kulcsigéje a 2 Korintusbeliekhez 11:14-15, ahol a következő áll: „Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen."

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a keresztény démonológia?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries