settings icon
share icon
Kérdés

Összesen hány angyal létezik?

Válasz


A Biblia csupán három angyalt azonosít be név szerint: Gábrielt (Dániel 8:16), Mihály arkangyalt (Dániel 10:13) és a bukott angyalt, Lucifert (Ézsaiás 14:12). A Biblia 34 könyvében legalább 273 alkalommal esik említés angyali lényekről. Azt nem tudjuk, hogy összesen hány angyal van, a Szentírásból viszont világosan kiderül, hogy rendkívül sok angyal létezik.

A Zsidókhoz írt levél az angyalok olyan mennyei sokaságáról tudósít, amely egyszerűen túl nagy ahhoz, hogy ember megszámolhatná: “Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez” (Zsidókhoz 12:22). A lenyűgöző kép a Jelenések könyvébe átívelve teljesedik ki: “És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala” (Jelenések 5:11).

Bár a Biblia nem adja meg az angyalok pontos számát (az iménti ezer vmint. tízezer szavak seregeik nagyságának metaforikus kifejezése – a fordító megjegyzése), egyes elképzelések szerint annyi angyal létezhet, mint ahány ember az egész történelem során valaha élt. Ezt az elméletet a Máté 18:10-re alapozzák: “Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok; mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orczáját”. Ez az igerész látszólag arra utal, hogy egyes embereknek - vagy legalábbis a gyermekeknek - őrangyalai vannak, akik védelmezik őket. Azonban az is lehetséges, hogy Jézus itt csak általánosságban beszélt az angyalok védő szerepéről. Az biztos, hogy a Szentírás több igehelyen is egyértelműen kijelenti, hogy az angyalok őrzik és védelmezik az embereket (Zsoltárok 34:7; 91:11-12; Máté 18:10; Apostolok Cselekedetei 12:9-15).

A Biblia az angyalok különböző osztályaira is utal, illetve az egyes angyalokat különböző szempontok szerint csoportosítja. Némely angyali rend tagjait – így a kerubokat és a szeráfokat – szárnyas lényekként írja le. Elsősorban a kerubok védik Isten trónját, míg egyes igerészekből úgy tűnik, hogy a szeráfok azok, akik imádattal és dicsőítéssel járulnak szent színe elé (Ezékiel 1:4-28; 10:1-22; Ézsaiás 6:2-6). A Biblia különsorolja a világosság angyalait (2.Korinthusbeliekhez 11:14) és bukott angyalokat (2.Péter 2:4; Júdás 1:6).

A Biblia tanúsága szerint az angyalok különböző feladatokat látnak el, így tevékenységük mentén is kategorizálhatók. Egyes angyalok Isten hírnökeként lépnek fel (Dániel 4:14). Mások Isten szolgái (Zsoltárok 103:20; Zsidókhoz 1:7; Zsoltárok 104:4), de Dániel könyve “vigyázókat”, azaz felvigyázó őrszemként működő angyalokat is említ (Dániel 4:13, 17, 23). Az sem ritka, hogy az égi csapatok sokaságát egész “seregként” írják le (Jeremiás 5:14; 38:17; 44:7; Hóseás 12:5). Máskor “a Hatalmas fiainak” (Zsoltárok 89:7) vagy “az Istennek fiai”-nak (Jób 2:1) nevezi az angyalokat az Írás.

A Szentírás néhány helyen csillagokként írja le az angyalokat (Jelenések 9:1; 12:4; Jób 38:7-8; Dániel 8:10; Bírák 5:20) és valóban a csillagok adhatják a legjobb támpontot arra vonatkozóan, hogy el tudjuk képzelni összesen hány angyal van. Az angyalok az ég csillagaihoz hasonlatosak, így egyszerűen túl sokan vannak ahhoz, hogy megszámlálhassuk őket. Mózes az 5.Mózes 33:2-ben azt mondja, hogy az Úr “tízezer szent közül jelent meg” neki, vagy más fordítások szerint egy miriádnyi angyallal jött hozzá a Sínai-hegyre beszélni. Hogy a miriád pontosan hány személyt foglal magába? A miriád szó elsődleges jelentése “megszámlálhatatlan”, “számtalan”. A Zsoltárok könyvének 68:17 igerésze szerint “Isten harci szekere számtalan, ezerszer ezer” (a revid. Károli-fordítás szerint). Nyilvánvaló, hogy az író még a közelében sem járt annak, hogy helyesen becsülje fel a létező angyalok számát.

EnglishVissza a magyar oldalra

Összesen hány angyal létezik?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries