settings icon
share icon
Kérdés

Az Ezékiel 28-ban található prófécia Tírusz királyáról Sátánra utal?

Válasz


Első pillantásra az Ezékiel 28:11-19. fejezetében olvasható prófécia egy emberi királyra utal. Tírusz a Bibliában található egyik legerősebb profetikus kárhoztatás tárgya és egyben alanya (Ézsaiás 23:1–18;Jeremiás 25:22; 27:1–11; Ezékiel 26:1–28:19; Jóel 3:4–8;Ámosz 1:9,10). Tírusz arról volt ismert, hogy birodalmát és gazdagságát szomszédai kizsákmányolására építette. Letűnt korok írói gátlástalan kereskedők tömegéről írtak, mikor a várost jellemezték. Tírusz a vallásos bálványimádás és a szexuális erkölcstelenség központja volt. A bibliai próféták többször megfedték a várost büszkeségéért, amely nagy vagyonának és stratégiai helyzetének volt hordaléka. Az Ezékiel könyvének 28. fejezetének 11-19. szakaszában különösen éles vádakról olvashatunk Tírusz királyának személyét illetően. Tírusz királyát csillapíthatatlan kapzsiságáért és gőgjéért ostorozza a Szentírás Ezékiel próféta napjaiban.

Az Ezékiel 28: 11-19 igerészben található leírás ugyanakkor messze túlmutat egy puszta emberi lényen, a királyon. Semmilyen értelemben sem állíthatja magáról egy emberi király, hogy „Édenben, Isten kertjében" járt, hogy egy „felkent oltalmazó Kerub" volna, vagy hogy „Isten szent hegyén" áll. Ennélfogva a legtöbb Biblia-kommentátor úgy gondolja, hogy Ezékiel 28:11-19. fejezetében egy kettős próféciát láthatunk, amely Tírusz királyának büszke gőgjét Sátán büszkeségéhez hasonlítja. Egyesek azzal a felvetéssel is élnek, mely szerint Tírusz királyát maga Sátán szállta meg, ezzel mélyítve a fenti összefüggést és erősítve annak érvényét.

Bukása előtt Sátán valóban egy tökéletes szépségű lény volt (Ezékiel 28:12-13). Valószinűleg ő volt a legszebb és legerősebb az összes angyal közül. A kijelentés, mely szerint Sátán egy oltalmazó Kerub volt, arra utal, hogy valószínűleg ő védte Isten személyes jelenlétét. A büszkeség volt az, ami Sátán bukásához vezetett. Ahelyett, hogy tökéletes szépségéért az őt termető Istent dicsőítette volna, Sátán büszkeségében felfuvalkodván önmagának tulajdonította magas rangját. Sátán lázadásának eredménye az lett, hogy Isten elűzte őt jelenlétéből és végül örök kárhozatot fog szenvedni a Tűz Tavában (Jelenések 20:10).

Sátánhoz hasonlóan Tírusz királya is gőgös volt. Tírusz királya inkább a saját bölcsességének és erejének eredményeként tekintett Tírusz bőségére, mintsem hogy elismerte volna Isten legfelsőbb uralkodói mivoltát. Tírusz királya kiemelt pozíciója ellenére egyre többre vágyott és mind magasabbra tört, melynek következtében kihasznált más nemzeteket és mások kárára gyarapította saját javait. Azonban hasonlóan, amiképpen Sátán büszkesége a bukásához vezetett és majd végső pusztulását eredményezi, úgy veszíti el Tírusz városa vagyonát, befolyását és pozícióját. Ezékiel próféciája, mely szerint Tírusz teljesen el lesz pusztítva részben Nabukodonozor (Ezékiel 29:17-21) által- és egészében Nagy Sándoron keresztül teljesedett be.

EnglishVissza a magyar oldalra

Az Ezékiel 28-ban található prófécia Tírusz királyáról Sátánra utal?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries