settings icon
share icon
Kérdés

Mekkora hatalma van a sátánnak?

Válasz


Sátán egy angyal volt, akit Isten teremtett, és aki szembefordult Isten tekintélyével (Ézsaiás 14:13), majd a démonoknak, az ő „angyalainak" nevezett gonosz lelkek országának vezetője lett (Máté 25:41). Nagy hatalommal bír mind a földön, mind a mennyben, és ezt nem szabad alábecsülnünk. Míg azonban Sátán és katonái rendkívüli ellenségek, Jézus Krisztus megtiporta Sátán hatalmát, ezzel beteljesítve az 1Mózes 3:15 próféciáját. Krisztus keresztje győzelmet aratott (János 12:31). „[E] világ fejedelme megítéltetett" (János 16:11), és Jézus egy nap teljesen elpusztítja a sátán hatalmát, és megtisztítja a teremtést (2Péter 3:10).

Sátán hatalma a mennyben/szellemi világban:
Sátán hatalma nagy elismerésnek örvend a szellemi világban (Júdás 9), ahol korlátozott mértékben bejárása van Isten jelenlétébe (Jób 1:6). Jób könyve betekintést nyújt Isten és Sátán viszonyába. A Jób 1:6-12-ben Sátán Isten előtt áll, és arról számol be, hogy „keresztül-kasul" bejárta a földet (7.v., Egyszerű). Isten megkérdezi Sátántól, hogy látta-e az istenfélő Jóbot, és Sátán rögtön hamissággal vádolja Jóbot: csak azért szereti Istent, mert Ő áldásokban részesíti. „De nyújtsd csak ki a kezed", mondja Sátán, „és tedd rá arra, amije van, majd káromol még téged" (11.v.)! Isten engedélyt ad Sátánnak, hogy kezet tegyen Jób vagyonára és családjára, de magára Jóbra nem; és ezzel Sátán távozik. A Jób 2-ben Sátán ismét Isten jelenlétébe jön, és ezúttal engedélyt kap, hogy Jób egészsége felett rendelkezzen. (A könyv hátralevő részében Jób személyes szemszögéből látjuk, miként kell reagálni a szenvedésre.)

Ez egy fontos szakasz, ugyanis bemutatja Sátán helyét a szellemi világban. Képes vádolni Isten népét az Ő jelenlétében, és a Júdás 9-ben látjuk, hogy még Mihály arkangyal is az Úrtól kér segítséget, hogy legyőzze. Sátán azonban nyilvánvalóan korlátozva van abban, hogy haragját teljes mértékben kitöltse, hiszen továbbra is Isten uralma alatt álló teremtmény, és hatalma véges.

Sátán hatalma a földön:
A Jób 1-ből azt is megtudjuk, hogy Sátán gonoszságot rendel el és közvetlenül árt a földnek. Földi tetteinek legismertebb és legfontosabb példájára az Éden kertjében került sor. Az 1Mózes 3 szerint Sátán megkísértette Évát, „minden élőnek [anyját]" (20.v.), aki ennek következtében elkövette első bűnét. Ez a lépés, és Éva férjének, Ádámnak lépése hozta be a bűnt a világba, és ezért van szüksége az emberiségnek megváltásra, hogy Istennel lehessen.

Egy nap Jézus találkozott egy asszonnyal, „akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve" (Lukács 13:11). Jézus a betegséget Sátánnak tulajdonítja, aki megkötözte a nőt (16.v.). Sátán hatalma valós volt, de az Úr könnyen legyőzte: „És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent" (13.v.). Jézus csodája világosan bemutatta, hogy hatalma van a sátán felett.

Mióta elárasztotta gonoszsággal a földet, Sátánt a világ fejedelmének vagy istenének nevezik (János 14:30, vö. János 12:31, 16:11, 2Korinthus 4:3-4, Efezus 2:2, Kolossé 1:13). Isten és az igazság ellensége (Máté 13:24-30, 2Thesszalonika 2:9-12), és minden tőle telhetőt megtesz, hogy kísértésbe vigye az egyéneket (1Mózes 3, Lukács 22:31, 1Timóteus 3:7) és a tömegeket (1Thesszalonika 3:5, Jelenések 2:10); „megtéveszti az egész földkerekséget" (Jelenések 12:9). Ezt különböző eszközökkel éri el, beleértve az emberi büszkeség kijátszását (1Timóteus 3:6, 1Korinthus 4:6), az igazság átadásába való beleavatkozást (Máté 13:18-22,38-39) és hamis hívők elhelyezését a gyülekezetbe (1Timóteus 4:1-2, 2Timóteus 3:1-9, Jelenések 2:9, 3:9). A János 8:44-ben Jézus azt állítja, hogy Sátán „hazug, és a hazugság atyja".

Isten mégis ad némi hatalmat Sátánnak ezen a földön, ami azt jelenti, hogy ereje nincs teljesen megbéklyózva, egy területet kivéve: a halált. A Zsidók 2:14-15 szerint Jézus emberként jött el, hogy „halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt" – aki ezzel a hatalommal már „kezdettől fogva" rendelkezett (János 8:44). Jézus megváltó munkája révén megszabadultunk a sátán karmai közül. A halál elveszítette fullánkját (1Korinthus 15:55).

Sátán hatalma – következtetés:
A Biblia szerint „az egész világ a gonosz hatalmában van" (1János 5:19), ezért „legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el" (1Péter 5:8). Ennek ellenére a hívőknek nagy reménységük van, mivel Jézus Krisztus (János 16:33) és a belé vetett hitünk (1János 5:4) legyőzte Sátán gonoszságát. „...nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van" (1János 4:4).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mekkora hatalma van a sátánnak?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries