settings icon
share icon
Kérdés

Énekelnek-e az angyalok?

Válasz


Furcsának tűnhet feltenni a kérdést, hogy énekelnek-e az angyalok, hiszen a közfelfogás szerint „hogyne énekelnének!" Gyakran látunk olyan képeket, amelyeken az angyalok énekes könyvet vagy hárfát tartanak a kezükben, vagy más módon kapcsolódnak be a zenébe. Az emberek gyakran utalnak a karácsonyi történetre is: „Amikor Jézus megszületett, az angyalok énekeltek a pásztoroknak, nemde?" A gond az, hogy a karácsonyi történet bibliai változatában nem szerepel éneklés. Ami azt illeti, vajmi kevés bibliai bizonyíték van arra, hogy az angyalok énekelnének.

Valószínűleg a legvilágosabb szakasz a témában a Jób 38:7, amely szerint a világ teremtésekor „együtt énekeltek a hajnal csillagai, és az angyalok örvendezve ünnepeltek" (Egyszerű). A héber költészet jellegzetességében, a parallelizmusban a „hajnal csillagai" megfelelnek az angyaloknak, és az éneklés megfelel az örvendező ünneplésnek. Ebből elég egyenesen következtethetünk arra, hogy az angyalok énekelnek. Az énekelként fordított héber szó azonban nem mindig zenére vonatkozik. Úgy is lehet fordítani, hogy örömmel kiáltottak, harsogva kiabáltak, ujjongtak. Az Egyszerű fordításban szereplő angyalok ráadásul eredetiben „Isten fiai"-ként jelennek meg (ld. Újfordítás, Károli, a ford.).

A Jelenések 5 szintén engedhet arra következtetni, hogy az angyalok énekelnek. A 9. vers olyan lényeket említ, akik „új éneket énekeltek" a mennyben. Ezek a lények a huszonnégy vén és a négy élőlény (Károli: lelkes állat), és feltehetően angyali lények, de a szöveg nem nevezi így őket. Aztán a 11. versben sok angyal hangja hallatszik. De itt az angyalok „szóltak" (12.v.), nem kimondottan „énekeltek". Az angyali sereg szavai a 12. versben nagyon hasonlítanak a 9. versben található énekre, de az angyalok szavát nem nevezi kifejezetten éneklésnek. A Jelenések 5 tehát nem döntő bizonyíték arra, hogy az angyalok énekelnének.

Mi van akkor a karácsonyi történettel? A Lukács 2:13-14-ben ez áll: „És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: "Dicsőség a magasságban Istennek..."" Figyeljük meg, hogy az angyalok itt is „mondták", nem pedig „énekelték". Mivel az éneklés a beszéd egyik formája, a szakasz nem zárja ki azt az elképzelést, hogy az angyalok énekeltek, de a szakasz nem is szögezi ezt le.

Röviden, a Biblia nem ad konkrét választ arra vonatkozóan, hogy énekelnek-e az angyalok. Isten úgy alkotta meg az embereket, hogy egy veleszületett kötődéssel rendelkeznek a zene és éneklés iránt, különösen az imádat terén (Efezus 5:19). Gyakran dicsérjük az Urat énekléssel. Az a tény, hogy a Jelenések 5-ben és a Lukács 2-ben az angyalok verses formában dicsérik az Urat, amellett érvel, hogy az angyalok énekelnek. Az is logikusnak tűnik, hogy Isten ugyanazzal az éneklés iránti hajlandósággal alkotta meg az angyalokat is, mint az embereket. De ezt nem állíthatjuk biztosra. Akár énekben, akár beszédben, az angyalok imádták és dicsérték Istent. Kövessük példájukat!

EnglishVissza a magyar oldalra

Énekelnek-e az angyalok?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries