settings icon
share icon
Kérdés

Mi az angyalok rendeltetése?

Válasz


Pucér puttók, dicső kerubok, szárnyak, glóriák és aranyfürtös, pirospozsgás gyermekek műanyagszobrai a karácsonyi, állatsimogatóval egybekötött jászolos giccsáradatban – valószinűleg ezek azok a képek, amelyek felötlenek bennünk, mikor az angyalokra gondolunk. Isten Igéje azonban igencsak más képet fest lelki szemeink elé. A Zsidókhoz írt levél 1:7 igeverse így szól: “...az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává”. Az angyalok olyan szellemi lények, kiket Isten saját céljainak szolgálatára teremtett.

A Szentírás csupán rövid bepillantást enged a természetfeletti birodalmába, de az is elég ahhoz, hogy megtudjuk, hogy az angyalok más és más feladatokat látnak el, és több különféle bevetési területük van. Ezek közül a legfőbbeket igyekeztünk sorra venni.

1. Isten megváltott embereinek szolgálata. Az angyalok egyik célja az, hogy Isten választottjait szolgálják: “Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?”- olvassuk a Zsidókhoz írt levél 1:14 igeversében. Pál apostolnak egy tengeri vihar során angyali látogatásban volt része. Az angyal Isten vigasztalását közvetítette felé (Apostolok Cselekedetei 27:23-24). Másokat is szolgáltak angyalok, többek között Illést (1.Királyok 19:3-8) és Pétert (Apostolok Cselekedetei 12:6-10).

2. Üzenetek átadása. Az angyal kifejezés szó szerint “küldöttet” jelent. A Biblia tanúsága szerint az angyalok általában emberként jelentek meg, amikor üzenetet közvetítettek Istentől az emberiségnek (lásd 1.Mózes 18:1-3). Gábriel angyal legalább három bibliai szereplőnek is megjelent. Dánielnek a király látomásának jelentését tolmácsolta (Dániel 8:16), Zakariás prófétának keresztelő János születését prófétálta meg (Lukács 1:19), Máriának pedig azt jelentette ki, hogy ő lesz a Messiás szülőanyja (Lukács 1:26). Emberalakban megjelenő angyalok figyelmeztették Lótot is Isten elközelgő ítéletére Sodoma és Gomorra felett (1.Mózes 19:1).

3. Szellemi harc vívása. Az angyalok egy további rendeltetése, hogy harcolnak a sötétség szellemi erői ellen, akik megpróbálják meghiúsítani-, vagy legalább is csorbítani kívánják Isten terveit (Efézusbeliekhez 6:12; Júdás 1:9). Amikor egy angyal jelent meg Dánielnek, hogy megmagyarázza neki egy látomás értelmét, az angyal elmondta, hogy Mihály arkangyalnak segítenie kellett neki harcolni az ellenséges szellemi erőkkel szemben, melyek megpróbálták visszatartani az üzenet és vigasz eljuttatását (Dániel 10:10-14). Az angyali harcok teljes kiterjedése nem ismeretes előttünk, de ez a néhány rövid betekintés is elég ahhoz, hogy okkal feltételezzük, ádáz kozmikus csata dúl a fizikai szemeinkkel érzékelhető valóság fátyla mögött.

4. Isten imádata. Az angyalok minden időben Isten trónja köré gyűlnek, imádják Őt és dicséreteket zengnek Neki (Zsoltárok 148:1-2, Ézsaiás 6:3, Zsidókhoz 1:6, Jelenések 5:8-13). Mivel az angyalok azért lettek teremtve, hogy Istent magasztalják, a lényegi rendeltetésükkel való szembeszegülés kemény következményeket von maga után. Amikor Lucifer, egy főangyal, megtagadta Isten imádatát és ragaszkodott ahhoz, hogy az angyalok csak őt dicsőítsék, Isten kiparancsolta a mennyből (Ézsaiás 14:12-18). A Lucifer pártját fogó angyalokat vele együtt száműzték.

5. Szolgálat. Az angyalok azért léteznek, hogy a Teremtőjük akaratát érvényesítsék. Oda mennek, ahová Isten küldi őket, azon szavakat szólják, melyeket Ő ad szájukba, és Isten gyermekeit szolgálják a földön (Zsoltárok 103:20; Jelenések 22:9; Zsidókhoz 1:14). Jézus negyvennapos pusztai kísértése után is angyalok jöttek, hogy szolgáljanak Neki (Máté 4:11). Úgy tűnik, hogy az igazak halálakor az angyalok azok, akik egyenesen Isten nyugodalmába “szállítják” őket (Lukács 16:22).

6. Isten ítéleteinek végrehajtása. Az angyalok élete és tevékenysége azonban nem csupa ragyogás és öröm: ők ugyanis azok, akik végrehajtják Isten pusztításra vonatkozó parancsait is. A Jelenések könyve számos olyan angyali beavatkozást vetít előre, amelyek a világ végső pusztulását eredményezik majd (Jelenések 7:1; 8-10). Amikor a fáraó megtiltotta, hogy Isten népe elhagyja Egyiptomot, Isten a pusztító angyalnak engedett teret, hogy az minden elsőszülöttet lemészárolhasson (2.Mózes 12:12, 23). Angyalok működtek közre Heródes halálában (Apostolok Cselekedetei 12:23) és Jeruzsálem megbüntetésében is (1.Krónikák 21:15).

7. Isten Igéje továbbításának segítése. A Zsidókhoz írt levél 2:2, a Mózesi törvényre utalva, “...az angyaloktól hirdetett beszéd...” néven nevezi azt. Azt mondhatjuk tehát, hogy valamely módon angyalok is érintettek voltak abban a folyamatban, amikor Mózes a Sínai-hegyen megkapta a törvényt. Ezzel pedig az angyalok egy további rendeltetése tárul elénk.

Isten a saját akaratának megfelelően, szabadon vetheti be angyalait. Mivel a fizikai világegyetemünkön túli világról alig tudunk valamit, nem érthetjük meg az angyalok által betöltött összes feladatot sem. A keresztények azonban bízhatnak abban, hogy Isten szent angyalai készen állnak arra, hogy megvédjék és megőrizzék Isten halandó gyermekeit (Zsoltárok 91:11). Mivel az angyalok, hozzánk hasonlóan, teremtett lények, ezért soha nem szabad imádnunk és magasztalnunk őket, azonban mégis hálát adhatunk az Úrnak értük és azért, hogy láthatatlan módon használja őket arra, hogy életünkre pozitív módon hasson.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az angyalok rendeltetése?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries