Szereti Isten Sátánt?


Kérdés: Szereti Isten Sátánt?

Válasz:
Nem, Isten nem szereti Sátánt, és nekünk sem kell szeretnünk őt. Isten nem szereti azt, ami gonosz és szentségtelen. Sátán megtestesíti mind ezeket a tulajdonságokat. Ő az ellenségetek (1 Péter 5:8); a gonosz (Máté 6:13); a hazugság atyja (János 8:44); a mi atyánkfiainak vádolója (Jelenések 12:10); a kísértő (1.Thesszalonikabeliekhez 3:5); büszke, romlott, és erőszakos (Ézsaiás 14:12-15); minden igazság ellensége (Apostolok cselekedetei 13:10); a cselszövő (Efézusbeliekhez 6:11); a tolvaj (Lukács 8:12); és számos más elfordult dolog. Ő valójában minden, mit Isten utál. Sátán szíve eltökélt és szilárd Isten gyűlöletében, így ítélete elvégeztetett, pusztulása bizonyos. A Jelenések könyvének 20. fejezete leírja Isten jövőbeli tervét Sátánt illetően. A Sátán iránt tanúsított szeretet nem része ennek a tervnek.

Jézus parancsolata, mely felszólít minket ellenségeink szeretetére (Máté 5:44) az evilágbeli társas viszonyaink vezérlőelve kell legyen. Szeretjük Istent, valamint szeretjük az embereket (ellenségeinket is), akik Isten képére teremtettek. A Szentírásban sehol sem találunk felhívást a szent angyalok szeretetére, a gonosz angyalok szeretetéről nem is beszélve.

Mivel Sátán mindenben az ellenpontja annak az Istennek, akit mi szeretünk, nem szerethetjük Sátánt. Ha mégis így tennénk, kényszerszerűen gyűlölnünk kellene Istent, hiszen a bűn a szentség ellentettje.

Isten már elhatározta, hogy Sátánnak nem ad kegyelmet. Ezzel szemben mi, a kereszten kinyilvánított önfeláldozó isteni szeretet megajándékozottjai vagyunk. Amint Isten szerető gondoskodásában megváltotta az emberiséget bűneiből, úgy Sátánt nyilvános gyalázat tárgyává tette (Kolossébeliekhez 2:15). Isten ítélete Sátán felett az emberek iránt gyakorolt végemehetetlen szeretetének kifejezése, annak szerves része.

English


Vissza a magyar oldalra
Szereti Isten Sátánt?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől