settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a Sátánizmus?

Válasz


A sátánizmust nem egyszerű meghatározni, mivel számos tagozattal rendelkezik. Ellentétben a keresztényekkel, a sátánisták önmaguk között is megosztottak alapelveik tekintetében. Míg a keresztények között lehetségesek különféle eltérések egy-egy biblia igerész értelmezését vagy az azokról való meggyőződésüket illetően, addig az alapelvüket tekintve egységesek. Ez az alapelv a következő: Jézus Krisztus, a teremtő Isten Fia, eljött megfizetni bűneink büntetését kereszthalálával majd feltámadt a halálból. A sátánisták ezzel szemben saját soraikban is vitáznak arról, hogy Sátán egyáltalán létezik-e vagy sem, hogy az imádatuk tárgya Sátán vagy inkább saját maguk legyen. Lényegüket tekintve egy hazugságokkal megkötözött, zavarodott csoportról beszélhetünk. János evangéliumának 8.fejezetének 44 verse valószűleg rájuk vonatkozik: „Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

Ezek a hazugságok az okai annak, hogy a sátánizmus a legkülönbözőbb ideológiák áradatával terhelt. A sátánizmus egyes gyakorlati megnyilvánulásai azonban állandóak. A sátánisták közötti egység sokkal inkább rituáléikban található, mintsem a rituálék mögött meghúzódó hiedelmekben. Azt mondhatjuk, hogy a sátánisták együttesen tesznek bizonyos dolgokat, mintsem hogy együttes hittel rendelkeznének.

A legtöbb sátánista, ördögimádó, diabolista, luciferiánus, valamint a Sátán Egyházának tagjai állítják, hogy gyökereik az Anton LeVey nevével fémjelzett LeVeyi sátánizmusban keresendők. LeVey a Sátáni Biblia írója és az Első Sátáni Egyház megalapítója. Feltehetőleg ő volt az, aki 1966-ban útjára indította az Első Sátáni Egyházat. Mint minden gonoszság önjelölt szaktekintélye heti rendszerességgel kezdett előadásokat tartani résztvevőként 2 dollárért. Így született meg tehát a Sátán Egyháza.

A sátánizmus összes ága közötti alapvető hasonlóság az „én-elvűség" hirdetése. A sátánizmus minden formája állítja, hogy az élet értelme a minden felemésztésében, a puszta fogyasztásban merül ki, továbbá hogy az önzés egy kívánatos erkölcsi kategória, egy főerény. Egyes sátánisták úgy tarják, hogy a létezés csak és kizárólag e földi létre korlátozódik. Ennek megfelelően a sátánimádók csak a pillanatnak élnek, hitvallásuk a mértéktelenség és a züllés.

A sátánizmus követői Sátánnak fogadnak hűséget, holott a Sátán egyházának egyes tagjai nem is hisznek semmiféle isten vagy az ördög létezésében. A legtöbben ebben az egyházban azt is tagadják, hogy egyáltalán van egy őket- vagy másokat megváltó személy. Minden személy teljes mértékben önmaga felelős azért hogyan vezeti az életét. Mindezek ellenére rituáléik során Sátánhoz imádkoznak, és kérik, hogy uralkodói hatalma testet öltsön életükben. Ez az elveikkel ellentétes gyakorlat jól jelzi filozófiájuk megtévesztő mivoltát és a hazugságok messzemenő befolyását. A végkifejlet — így vagy úgy – ugyanaz, vagyis hogy lelkük sátáni megkötözöttségben szenved, és Isten kegyelmének közbeavatkozása nélkül az örökkévalóságot a pokolban fogják tölteni.

Összefoglalva, a sátánizmus magába foglalhatja Sátán imádatát vagy éppen tagadását, de mindenképpen tudatos erőfeszítés jellemzi az egy igaz Isten elutasítását illetően. A Rómabeliekhez írt első levél világos betekintést enged a sátánisták szívébe és szándékaiba. Átadattak „méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek; A kik teljesek minden hamissággal" (vers 28-29). Azok, kiket Sátán megcsalt és félrevezetett ebbe az életstílusba, csak igen nehezen fogadhatják be Isten megmentő kegyelmének és szabadításának gondolatát. Ők inkább maguk által kizárólag önmaguknak élnek.

Péter második levelének második fejezete egy figyelmeztetést tartalmaz mindenki számára, aki inkább Sátánt- sem mint Istent követné: „Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől, szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái;" (vers 17-19).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a Sátánizmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries