settings icon
share icon
Kérdés

Melyek Sátán nevei?

Válasz


Sátán egy szellemi lény, aki a mennyben lázadást indított Isten ellen, és ezt követően a földre vetették (Lukács 10:18). Személyneve, a “Sátán” annyit jelenti:“ellenfél”. Ez a név jól jelzi Sátán alapvető természetét: ő Isten ellensége, tehát ellensége mindannak, amit Isten tesz, és amit Isten szeret.

Az újszövetségi iratok “ördögnek” is nevezik őt. Az “ördög” szó jelentése “hamis vádló” vagy “rágalmazó”. A Sátán Jób könyvének első fejezetében is ezt a szerepet játssza, amikor Jób jellemét igyekszik kikezdeni.

A Máté 12:24-ben a zsidók “Belzebub”-ként is emlegetik Sátánt, ami a “Baal-Zebub”-ra vezethető vissza (a “légy ura”), ami a filiszteusok egykori ekronbéli hamis istenének egyik jelzője (2.Királyok 1:2-3, 6).

Sátán további elnevezései között szerepel a kísértő (1.Thesszalonikabeliekhez 3:5), a gonosz (Máté 13:19, 38), az atyafiak vádlója (Jelenések 12:10), de három olyan elnevezés is, amely Sátán e világban betöltött hatalmára utal: e világ fejedelme (János 12:31), e világ istene (2.Korinthusbeliekhez 4:4) és a levegőbeli hatalmasság fejedelme (Efézusbeliekhez 2:2). A Korinthusbeliekhez írt második levél 11:14 igerésze azt mondja, hogy Sátán “a világosság angyalává” változtatja át magát. Ez a leírás a megtévesztésre való képességét és hajlamát emeli ki.

Egyes igerészek, amelyek első ránézésre földi királyok megítéléséről szólnak, Sátánra is vonatkozhatnak. Az első ilyen passzus az Ézsaiás 14:12-15. Ez Babilon királyának szól (4. vers), de a leírás látszólag egy hatalmasabb lényre is jól illik. A “Lucifer” nevet, amely “hajnalcsillagot” vagy“fényhozót” jelent, itt olyasvalaki jellemzésére használják, aki nem kisebb, mint Isten trónjának ledöntésére tört.

A második igeszakasz az Ezékiel 28:11-19, amely Tírusz királyához szól. Az előbbi “Lucifer” - szakaszhoz hasonlóan ez a prófécia is olyan elemeket tartalmaz, melyek minden bizonnyal túlmutatnak egy egyszerű halandó leírásán. Valószínűtlen, hogy miközben Tíruszról beszél valóban Tírusz királyáról állítja azt, hogy “felkent oltalmazó Kérub” volt, de szíve felfuvalkodása miatt maga Isten alázta meg és “vetette le”.

Amellett, hogy a Biblia neveket és címeket ad a Sátánnak, különböző metaforákat is használ ellenséges jelleme felfedésére. A magvetőről szóló példázatában Jézus az ég madaraihoz hasonlítja Sátánt, amelyek felcsipkedik a magot a megkeményedett földről (Máté 13:4, 19). Egy másik példázatban Sátán úgy jelenik meg, mint a búza közé gyomot vető ellenség (Máté 13:25, 28). A János 10:12 farkashoz-, az 1.Péter 5:8 pedig ordító oroszlánhoz hasonlítja. A Jelenések 12:9 igeversében Sátán maga a “nagy sárkány ... ama régi kígyó” - ez nyilvánvalóan arra is utal, hogy ő a kígyó, aki megtévesztette Évát (1.Mózes 3:1).

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek Sátán nevei?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries