settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a szabadító szolgálat és biblikus-e?

Válasz


Az általánosan elfogadott definíció szerint a szabadító szolgálat általában a démonok vagy lelkek kiűzését célozza, hogy ezáltal megpróbálják orvosolni a konkrét démonokkal kapcsolatos problémákat. A szabadító szolgálattevő például úgy próbál meg segíteni valakinek legyőzni a haragját, hogy kiűzi a harag lelkét. Emellett a szabadító szolgálatok igyekeznek lerombolni a szellemi erődítményeket az ember életében, megtalálni a belső gyógyulást, és győzelmet hirdetni Krisztusban minden ellenség felett. Sokan ideértik a lelki kötelékeket, átkokat és a démonok „jogait". Bibliai szempontból a démonok vagy gonosz lelkek azok a bukott angyalok, akik fellázadtak Sátánnal a mennyben (Jelenések 12:4,9, Ézsaiás 14:12-20, Ezékiel 28:1-19).

A Szentírásban minden bizonnyal sokat olvasunk Sátánról és démoni hordájáról. Kevés szó esik a tőlük való szabadulásról, és semmi sem szól a szabadításról mint szolgálatról. A gyülekezeti tisztségek az Efezus 4:11-ben vannak felsorolva. Először voltak az apostolok és próféták, az egyház alapjai, és Jézus volt a fő szegletkő (Efezus 2:20). Őket követik az evangélisták, majd a pásztorok és tanítók. A démonűzés képessége nem szerepel a szolgálattevés lelki ajándékai között.

Az evangéliumok és az Apostolok cselekedetei beszámolnak olyan esetekről, amikor Jézus és a tanítványok démonokat űztek ki. Az Újszövetség tanításokat tartalmazó része (Róma — Júdás) említ démoni tevékenységeket, de nem beszél kiűzési módszerekről, és arra sem biztatja a hívőket, hogy ezt gyakorolják. Ehelyett arra intenek, hogy vegyük fel Isten teljes fegyverzetét, hogy így állhassunk ellen a szellemi gonoszságoknak. Ellen kell állnunk az ördögnek (Jakab 4:7), és nem adhatunk helyet neki az életünkben (Efezus 4:27). Arra azonban sehol sem szólít fel, hogy űzzük ki másokból a sátánt és démonjait, vagy akár ezt fontolgassuk.

Érdekes megfigyelni, hogy sehol nincs feljegyezve, hogy Jézus elmondta volna a tanítványoknak, hogy miként űzzék ki a démonokat, kivéve talán a Máté 12:43-45-öt, ahol látunk némi betekintést a témába. Amikor a tanítványok felismerték, hogy Jézus neve és tekintélye révén a démonok alájuk voltak rendelve, örültek (Lukács 10:17, vö. ApCsel 5:16, 8:7; 16:18; 19:12). De Jézus azt mondta a tanítványainak: „De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben" (Lukács 10:20).

Ahelyett, hogy konkrétan a „szabadítás szolgálatát" kaptuk volna, tekintéllyel bírunk Jézus nevének ereje által. Egy nap János azt mondta Jézusnak: „"Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket." Jézus azonban ezt mondta: "Ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem, mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van"" (Márk 9:38-40). A démonok feletti tekintély nyilvánvalóan annak a jele, hogy az Úr munkálkodik, akár konkrétan a szabadítás szolgálatát végzi az ördögűző, akár nem.

A szellemi hadviselésben a hangsúly az olyan versekből tűnik ki, mint az 1János 4:4: „Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van." Azért tudunk győzedelmeskedni, mert a Szentlélek bennünk lakozik. A hívők azért tudnak győzelmet aratni a múltjuk, szokásaik és függőségeik felett, mert „minden, ami Istentől született, legyőzi a világot" (1János 5:4). Imádságra, istenfélő tanácsokra és egy jó gyülekezet támogatására van szükségünk, de nem feltétlenül egy „szabadító szolgálattevőre".

A Szentírás arra int, hogy „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan... A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni" (1Péter 5:8-10).

A győzedelmes keresztyén élet titka az, ha percről percre a Szentlélek tölt be (vezérel és hatalmaz fel) minket (Efezus 5:18). Az Atya tudja, hogy kik az övéi: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai" (Róma 8:14). A Szentlélek csak olyan személyben lakozik, aki újjászületett (János 3:3-8, 2Timóteus 2:19, ApCsel 1:8, 1Korinthus 3:16), ezért az első lépés a lelki győzelem felé az, hogy hitünket Jézus Krisztusba vetjük. Azután pedig örülj, hogy Jézus benned él, és neked adja erejét és győzelmét.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a szabadító szolgálat és biblikus-e?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries