settings icon
share icon
Kérdés

Miért hitte azt Sátán, hogy legyőzheti Istent?

Válasz


Nehéz elképzelni, hogy egy Luciferhez (Sátánhoz) hasonló lény hogy hihette, hogy egyáltalán harcba szállhat Istennel, nemhogy legyőzze. Még a legromlottabb elmének is be kellene tudnia látni, hogy egy teremtett lény nem harcolhat a Teremtővel. Sátán mégis megkísérelte megfosztani Istent a trónjától, és mind a mai napig azért küzd, hogy ellenszegüljön Isten tekintélyének, akadályozza terveit, és zaklassa népét.

Talán a magyarázat részét képezi, hogy a büszkeség elvakította Sátánt a valósággal szemben. Az Ószövetségben két szakasz (Ézsaiás 14:12-14 és Ezékiel 28:11-19) beszél Sátán eredeti pozíciójáról és arról, hogy miért veszítette el azt a pozíciót. Egy felmagasztalt angyali lényről, Isten egyik teremtményéről számolnak be, aki felfuvalkodott. Eltökélte, hogy megszerzi magának Isten trónját. De Isten elmozdította a tisztségéből.

Sátán hatása a földi dolgokra világosan látszik (János 12:31). Sátán szerfölött intelligens. Intelligenciájával sikerült rászednie Ádámot és Évát, és átvette tőlük a világ feletti uralmat (1Mózes 1:26, 3:1-7; 2Korinthus 11:3). Ügyességével képes szinte bármilyen ármánykodást végrehajtani, amit csak akar, bár hatalma Isten korlátozásainak van alávetve (Jób 1:12, Lukács 4:6, 2Thesszalonika 2:7-8). Bizonyos győzelmeket magáénak tudhat – habár csak azokon a határokon belül, amelyeket Isten megszabott neki –, és talán ezek a győzelmek azok, amelyek tovább ringatják abban az illúzióban, hogy magát Istent is legyőzheti.

Leginkább abból látjuk, hogy Sátán tevékenységei felett Isten tartja kézben a gyeplőt, hogy Sátán engedélyt kér Jób nyomorgatására (Jób 1:7-12). Sátán nyomorgathatja Isten népét (Lukács 13:16, 1Thesszalonika 2:18, Zsidók 2:14), de végső győzelmet nem arathat felettük (János 14:30-31, 16:33). Részint azért szeretné Sátán átvenni Isten helyét, mert szenvedélyesen vágyik mások imádatára (Máté 4:8-9, Jelenések 13:4,12). Sátán a gonosz (Máté 13:19,38), míg Isten a Szent (Ézsaiás 1:4).

Sátánnak gonosz természete van. Fáradhatatlanul Isten, az Ő népe és az igazság ellen munkálkodik (Jób 1:7, 2:2; Máté 13:28). Mindig az ember java ellen tevékenykedik (1Krónikák 21:1, Zakariás 3:1-2). Az által, hogy bevezette a bűnt az emberiség életébe (1Mózes 3), Sátán hatalmat nyert a halál felett, amely hatalmat keresztre feszítése és feltámadása révén Krisztus megtörte (Zsidók 2:14-15). Sátán közvetlenül megkísértette Krisztust, és megpróbálta kompromittálni azzal, hogy világi hatalmat és tekintélyt ígért neki (Lukács 4:5-8).

Habár Sátán azzal áltatja magát, hogy legyőzheti Istent, bukásra van ítélve. Végső vereségét a János 12:31, Jelenések 12:9 és 20:10 vetítik előre. Ennek alapját Krisztus kereszthalála képezi (Zsidók 2:14-15, 1Péter 3:18,22). Ez az esemény volt egy bűntelen élet csúcspontja, mely során Jézus ismételten diadalmaskodott az ellenség felett (Máté 4:1-11, Lukács 4:1-13). Sátán valószínűleg örvendezett Krisztus halálán, azt gondolván, hogy ez számára győzelmet jelent, de mint az összes többi, ez a győzelem is rövid életű volt. Amikor Jézus feltámadt a sírból, Sátán újból vereséget szenvedett. A végső győzelem akkor áll be, amikor Jézus visszajön, és Sátán a tüzes tóba vettetik (Jelenések 20:1-15).

Krisztus halála és feltámadása erőt ad a hívőnek, hogy győzedelmeskedni tudjon a bűn felett. Bizonyosságunk van afelől, hogy a „békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt" (Róma 16:20). De az ilyen személyes győzelem Isten kegyelmétől és hatalmától függ, illetve azon vágyunktól, hogy ellenálljunk Sátán kísértéseinek (Efezus 4:25-27, Jakab 4:7, 1Péter 5:8-9). Ahhoz, hogy a hívők megnyerhessék a csatát Sátánnal szemben, Isten Krisztus vérének erejével (Jelenések 12:11), Krisztus folyamatos imájával a mennyben (Zsidók 7:25), a Szentlélek vezetésével (Galata 5:16), és különböző lelki fegyverekkel (Efezus 6:10-18) vértezte fel őket.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért hitte azt Sátán, hogy legyőzheti Istent?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries