settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az, hogy Sátán a levegőbeli hatalmasság fejedelme (Efézusbeliekhez 2:2)?

Válasz


“Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik” (Efézusbeliekhez 2:1-2, kiemelve). Pál apostol ebben a szövegben Sátánt először is hatalommal rendelkező “fejedelemnek” nevezi, jelezve hogy valós hatalma van a világban (1.János 5:19). Ezt a hatalmat Istentől kapta (Lukács 4:6). Sátánnak hatalma van bizonyos betegségek felett (Lukács 13:16; lásd még 2.Korinthusbeliekhez 12:7 - nem tudni, hogy Pál “tövise” egy betegség volt-e, vagy valami más). Bizonyos értelemben Sátán a halál felett is uralkodik (Zsidókhoz írt levél 2:14). Sátánt azért nevezik fejedelemnek és nem királynak, mert csak egy igaz király létezik — Jézus Krisztus (1.Timóteus 6:15).

Sátánnak néhány ember felett is hatalma van. Az Efézusbeliekhez 2:2-ben említett “engedetlenség fiai” azok, akik nem bíztak Krisztusban mint Úrban és Megváltóban (vö. Apostolok Cselekedetei 26:18; 2.Korinthusbeliekhez 4:4; Jelenések 13:12). A démonok is Sátán vezetése alatt állnak (Máté 12:24), ezért a bukott főangyal egyik címe a “démonok fejedelme” (Máté 9:34). Sátánnak királysága (Máté 12:26) és trónja (Jelenések 2:13) is van. Sátánt joggal nevezik fejedelemnek, hiszen uralkodó, és hatalma van arra, hogy az emberek befolyásolásán és a démonok irányításán keresztül gonoszságot terjesszen a világban.

Az Efézusbeliekhez 2:2-ben szereplő “a levegő” a föld feletti láthatatlan birodalomra utalhat, ahol Sátán és démonai mozognak és léteznek. Ez a tér természetesen egyben a földi légkör vagy “levegő” helye. Az Efézusbeliekhez 6:12-ben Pál ezt írja: “Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak”. Ez a “magasságnak” nevezett gonosz birodalom lehet egy tényleges hely, de lehet a János 12:31-ben szereplő “világ” szinonimája is. Ez az egész világ a Sátán birodalma (Máté 4:8-9).

Bár Sátánnak fennhatósága és hatalma van a jelen világrendszer felett, amelyben létezünk, uralma mégis korlátozott, hiszen az mindig Isten szuverén ellenőrzése alatt áll (Jób 1:12), és csak ideig-óráig való (Róma 16:20). Isten nem tárta fel Sátán uralkodásának minden részletét, történelmi fordulópontjainak dátumait, azt viszont világossá tette, hogy egyetlen módon lehet kiszabadulni alóla, mégpedig az Ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül (Apostolok Cselekedetei 26:18; Kolossébeliekhez 1:13-14). Jézus a közelgő kereszt-áldozatáról szólva e szavakkal hirdette ki a végső győzelmet: “...most vettetik ki e világ fejedelme” (János 12:31).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az, hogy Sátán a levegőbeli hatalmasság fejedelme (Efézusbeliekhez 2:2)?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries