settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan néznek ki az angyalok?

Válasz


Az angyalok szellemi lények, ennélfogva alapvetően nincsen fizikai formájuk, azonban képesek emberi formát ölteni. A Bibliában láthatjuk, hogy mikor az angyalok embereknek jelentek meg, akkor teljesen hétköznapi férfiakra hasonlítottak. Az I.Mózes 18:1-19-ben Isten és két angyal látogatta meg Ábrahámot és még ténylegesen együtt is ettek vele. Az angyalok számos esetben jelennek meg a Szentírásban férfiként (Józsué 5:13-14; Márk 16:5), női alakot sohasem öltenek.

Más esetekben nem emberi formában jelentek meg, hanem egy másvilági lényként. Akik az angyalokat ebben az alakjukban látták nagyon megrémültek. Mivel megjelenésükre az emberek rendre szélsőséges félelemmel reagáltak, első mondatuk sokszor a „ne félj" volt. Jézus sírjának őrizői olyanokká lettek mint a holtak, mikor meglátták Isten angyalát (Máté 28:4). Lukács evangéliumának 2. fejezetében olvashatjuk, hogy a mezőn lévő pásztorokat „félelem fogta el", mikor Isten angyala megjelent nekik és az Úrnak a dicsősége körülvette őket.

Fizikai ismertetőjegyüket illetően az angyalokat egyes helyeken szárnyas lényekként jellemzik. A frigyládát díszítő kerubok (angyali lények egyik rangja) szárnyaikkal takarták be a frigyláda arany födelét (II.Mózes 25:20). Ézsaiás próféta látomásában a mennyei trónt körülvevő szeráfokat szemléli, melyek mindegyikéknek hat-hat szárnya volt (Ézsaiás 6:2). Ezékiel prófétának is voltak látomásai szárnyas angyalokról. Ézsaiás emberi vonásokat lát, úgy mint hang, arc és lábak (Ézsaiás 6:1-2). Számos más igerész számol be arról, hogy angyali hangon énekelnek és dicsőítik Istent. Az egyik legkimerítőbb leírást a Dániel könyvének 10:5-6 részében találhatjuk: „És felemelém szemeimet, és látám, és ímé: egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi aranynyal övezve. És teste olyan mint a társiskő, és orczája olyan mint a villám, és szemei olyanok mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája mint az izzó ércznek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása." Isten angyalát Jézus sírjánál hasonlóan jellemezték: „A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó." (Máté 28:3).

Bármilyen alakot öltsenek is az angyalok, okunk van feltételezni, hogy eredeti alakjukban bámulatosan gyönyörűek. Ezékiel prófétától megtudhatjuk, hogy Lucifer szíve a szépsége miatt fuvalkodott fel (Ezékiel 28:17). Mivel az angyalok szüntelenül Isten jelenlétében tartózkodnak kézenfekvő, hogy különleges szépségűek, hiszen Isten dicsősége visszatükröződik minden teremtményről, mely a körében van.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan néznek ki az angyalok?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries