settings icon
share icon
Kérdés

Sátán tényleg a pokol ura? Sátán és démonai tényleg ott kínozzák az embereket a pokolban?

Válasz


Egy általánosan elterjedt tévhit szerint a pokolban a Sátán a nagyfőnök. Sokan úgy hiszik, hogy démonai is ott élnek vele, és hogy az elkárhozott lelkeket vasvilláikkal kínozzák, mégpedig örökre. Ennek az elképzelésnek azonban semmiféle bibliai alapja nincs. A valóság ezzel szemben az, hogy a tűz tavában maga Sátán lesz a kínokat szenvedő egyik fogoly, nem pedig a kínzó (Jelenések 20:10).

De mégis honnan származik az a képzet, mely szerint Sátán a pokol ura, ha nem a Bibliából? Ez a hiedelem legnagyobb részt Dante Alighieri Isteni színjáték című eposzára vezethető vissza. Sok más műalkotás és irodalmi mű, úgy mint Dan Brown Inferno című regénye, Dante példáját követi, és a Sátánt állítja be a pokol uraként.

Dante költeménye a bűnösök alvilágba való durva alászállását írja le. Dante lírai énje a pokol és a tisztítótűz különböző körein utazik keresztül, majd végül megérkezik a paradicsomba. A mű mítoszok, katolikus tanok (mint például a purgatórium doktrínája) valamint a Mohamed "mennybemenetelének éjszakájáról" (lailat al-miraj) szóló iszlám hagyomány különös kevercse. Dante középkori pokolszemléletére látszólag inkább a Korán, mintsem a Biblia hatott.

Botticelli a Pokol térképe című festménye Dante pokolbéli irodalmi látomását a szenvedés földalatti “tölcséreként” ábrázolja – a tűz, kénkő, szennyvíz és szörnyek nyomorúsággal és iszonyattal teljes elhantolt tájaként, melynek központi magjában személyesen Sátán vár. Kétségtelen, hogy az igencsak felkavaró műalkotás ábrázolásai elérik kívánt hatásukat, de ne feledjük, hogy mindez csupán emberi fantázia terméke, és nem Isten Igéjén alapszik.

A pokol ura nem Sátán. Isten az, aki ezt a helyet is felügyeli. Jézus azt mondja: “...Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak... Féljetek attól, a ki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen” (Lukács 12:4-5). Jézus itt Istenre utal. Egyedül Neki van hatalma arra, hogy valakit a tüzes tóba taszítson. Kinél vannak a halál és a pokol kulcsai? Jézus abszolút hatalmat gyakorol ezen szférák felett is (Jelenések 1:18). Jézus azonban maga biztosít minden hívőt arról, hogy az Ő egyházán még a pokol kapui sem vesznek diadalmat (Máté 16:18).

Valójában a tűz tava, amelyet csak a Jelenések 19:20 és 20:10, 14-15 igerésze említ, a végső büntetés helye. Ez minden meg nem tért pártütőnek, vagyis egyaránt az angyali és emberi lázadóknak is végső tömlöce (Máté 25:41). Mindazok, akik elutasítják Jézus Krisztust mint Megváltót, abban az egyetemes büntetésben részesülnek, hogy a “tűznek tavába” vettetnek (Jelenések 20:15). A Biblia úgy írja le a poklot, mint a “külső sötétség” helyét, ahol “sírás és fogcsikorgatás” lesz (Máté 8:12; 22:13). Akiknek azonban be van írva neve a Bárány életkönyvébe, nem kell félniük ettől a szörnyű végzettől. A Krisztusba, és az értünk kiontott vérébe vetett hit megnyitja előttünk az utat Isten örök jelenlétébe.

Nem Sátán uralkodik a pokolban, és az is csak merő képzelgés, hogy démonai az oda száműzötteket az ő vezérlete alatt kínozzák. A Biblia valójában egy szóval sem állítja, hogy a Sátán már a pokolban volna, vagy hogy valaha járt volna ott – azt viszont igen, hogy egy napon ott végzi. Sátánt az “örök tűz” várja, vagyis az a hely, ami eredetileg (kizárólag) Sátán és bukott angyalai büntetésére készíttetett (Máté 25:41), nem pedig abból a célból, hogy nekik egyfajta királyságuk legyen, ami felett uralkodhatnak.

Míg azonban Sátán ítéletének napja beköszönt és végleg a tűz tavába vettetik, addig a menny (Jób 1:6-12) és föld közé rekedt (1.Péter 5:8), így napjait is ezen szférákban tölti. Nem lesz azonban képes korlátlan ideig szabadon mozogni, és ezt ő is jól tudja: “...Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.”

EnglishVissza a magyar oldalra

Sátán tényleg a pokol ura? Sátán és démonai tényleg ott kínozzák az embereket a pokolban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries