settings icon
share icon
Kérdés

Van-e őrangyalunk?

Válasz


A Máté 18:10-ben ez áll: „Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát." A „kicsinyek” kifejezés az adott szövegkörnyezetben egyaránt utalhat azokra, akik hisznek Jézusban (6. vers), és a kisgyermekekre is (3-5 versek). Az őrangyalokkal kapcsolatban ez a kulcsigénk. Ahhoz nem fér kétség, hogy a jó angyalok óvják a híveket (Dániel 6:20-23; 2 Királyok 6:13-17), kijelentéseket közölnek velük (Csel 7:52-53; Lukács 1:11-20), vezetik őket (Máté 1:20-21; Csel 8:26), gondoskodnak róluk (1 Mózes 21:17-20; 1 Királyok 19:5-7) és szolgálnak feléjük (Zsidók 1:14).

A kérdés az, hogy vajon rendel-e Isten külön őrangyalt minden ember (vagy minden hívő) mellé. Az Ószövetségben Isten Mihály arkangyalt rendelte Izráel népe mellé (Dániel 10:21; 12:1), de a Biblia sehol nem beszél arról, hogy egy-egy személy mellé is angyalt „állítana” Isten (némelyekhez ugyan időnként angyalt küldött, ám arról nincs említés, hogy egy angyal „tartós megbízatást” kapott volna Istentől egy bizonyos személy szolgálatára). A zsidók az ószövetségi és az újszövetségi idők között alakították ki az őrangyalokkal kapcsolatos hiedelmeiket. A korai egyházatyák némelyike úgy hitte, hogy nem csupán egy jó angyal áll minden ember mellett, hanem egy démon is. Az őrangyalokba vetett hit tehát már régóta benne van a köztudatban, de konkrét igei alapja nincsen.

A Máté 18:10-hez visszatérve, az „angyalaik” szóban szereplő birtokos személyragot többes szám 3. személyű birtokos névmással („övék”) fejezi ki a görög eredeti, ami általánosságban utal arra a tényre, hogy a hívek felé angyalok szolgálnak. Az Ige úgy ábrázolja ezeket az angyalokat, mint akik „mindenkor” látják Isten arcát, hogy meghallhassák a parancsát, és a hívek segítségére lehessenek, amikor azoknak erre van szükségük. Nem úgy látjuk tehát őket, mint akik őriznek egy-egy személyt, hanem mint akik a mennyben vannak, és az Atyára figyelnek. Úgy tűnik mindebből, hogy nem az angyalok, hanem Isten az, aki aktívan figyel és ügyel az emberekre, s ez már csak azért is logikus, mivel egyedül Isten mindentudó. Ő minden hívőt minden pillanatban lát, és egyedül ő tudja, hogy melyikünknek mikor van szüksége angyali beavatkozásra. Minthogy az angyalok folyamatosan látják Isten arcát, mindig a rendelkezésére állnak, hogy elküldhesse őket valakihez „e kicsinyek közül”.

A Szentírás alapján nem lehet tehát nyomatékosan kijelenteni, hogy van-e minden hívőnek őrangyala vagy nincsen. Amint azt azonban korábban említettük, Isten igenis kiküldi angyalait, hogy szolgáljanak felénk. A Bibliával egyező megállapítás, hogy Isten úgy használja az angyalokat, ahogyan bennünket is, vagyis semmilyen értelemben nincs rászorulva sem az ő segítségükre, sem a mienkre, ám ennek ellenére úgy döntött, hogy bevonja őket és bevon minket is céljai megvalósításába (Jób 4:18; 15:15). Végezetül megállapíthatjuk tehát, hogy akár van őrangyal mellénk rendelve, akár nincs, ennél sokkal nagyobb biztosítékot kaptunk Istentől: ha Krisztusba vetett hitünk által gyermekeivé lettünk, Isten mindent a javunkra fordít (Róma 8:28-30), és Jézus Krisztus soha el nem hagy bennünket (Zsidók 13:5-6). Ha pedig egy mindentudó, mindenütt jelenvaló és szüntelen szerető Isten van velünk, számít-e valamit is, hogy áll-e mellettünk egy képességeiben és lehetőségeiben is korlátozott őrangyal?

EnglishVissza a magyar oldalra

Van-e őrangyalunk?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries