settings icon
share icon
Kérdés

Napjainkban is vannak angyali jelenések?

Válasz


A Bibliában az angyalok különböző kiszámíthatatlan módokon jelennek meg embereknek. A Biblia felületes olvasása, azt a képzetet keltheti, mely szerint az angyali jelenések igen hétköznapi események voltak, azonban ez nem igaz. Napjainkban növekvő érdeklődést figyelhetünk meg az angyalok iránt, sok beszámolót találhatunk angyali jelenésekről. Majdnem minden vallásban találhatunk angyalokat, akik rendre hírvivői szerepet töltenek be. Annak érdekében, hogy megállapíthassuk az angyali jelenések eshetőségét napjainkban, a Biblia beszámolóit hívjuk segítségül, amely mindenekelőtt ősi megjelenéseikről számol be.

A Bibliában feljegyzett első angyali jelenést Mózes első könyvének 3:24 részében találjuk, amelyben Ádám és Éva kiűzettek az Édenkertből. Isten egy lángoló pallosú kerubot állított a bejárat őrzésére. A következő angyali jelenést mintegy 1900 évvel később, az 1.Mózes 16:7-ben, találjuk. Az egyiptomi szolgáló Hágár, aki Ismáelt szülte Ábrahámnak, határozott utasítást kap egy angyaltól, hogy térjen vissza Sárához és vesse alá magát úrnője akaratának. Ábrahámot később maga Isten és két angyal látogatta meg, amint azt az 1.Mózes 18:2-ben olvassuk. Isten ekkor Sodoma és Gomorra bekövetkező pusztulásáról tájékoztatta őt. Ugyanez a két angyal ment be Lóthoz és figyelmeztette, hogy hagyja el a várost családjával együtt annak elpusztítása előtt (1.Mózes 19:1-11). Az angyalok ennél a találkozásnál természetfeletti erejükről tettek bizonyságot, mikor vaksággal verték meg a Lótot halállal fenyegető embereket.

Amikor Jákob angyalok sokaságát látta (1.Mózes 32:1), rögtön felismerte bennük Isten seregét. A 3.Mózes 22:22 igerészben egy angyal állta útját az engedetlen prófétának, Bálámnak, azonban Bálám először nem látta ezt az angyalt, csak a szamár, amin ült. Máriát egy angyal látogatta meg, aki arról tájékoztatta, hogy ő lesz a Messiás édesanyja. Józsefet is egy angyal figyelmeztette, hogy vigye Máriát és Jézust Egyiptomba, hogy megmeneküljenek Heródes rendeletétől (Máté 2:13). Angyalok megjelenésekor sokakat mély félelem tölt el (Bírák 6:22; 1.Krónika 21:30; Máté 28:5). Az angyalok Isten üzeneteit közvetítik, és az Ő parancsait viszik véghez időnként természetfeletti eszközökkel. Az angyalok minden esetben Istenre irányítják az emberek figyelmét és csak Őt dicsőítik. A szent angyalok élesen visszautasítják az emberek általi dicsőítést (Jelenések 22:8-9).

A modern kori beszámolók szerint az angyali jelenések sok eltérő formában következnek be. Egyes esetekben egy idegen személy a közbeavatkozása által ment meg embereket komoly sérülésektől vagy a haláltól, majd rejtélyes módon eltűnik. Más esetekben egy szárnyas- vagy egy fehér ruhás lény tűnik fel egy pillanatra, majd tűnik el. A számos beszámoló hasonlósága, hogy az angyalt látó személyt béke tölti el és bizonyosságot nyer Isten jelenlétéről. Az angyali látogatás ezen első típusa megegyezik azzal a bibliai mintával, amit az Apostolok Cselekedete 27:23-ban láthatunk.

Az angyali látogatás másik esetében az érintettek angyali kórus látásáról számolnak be. Lukács 2:13-ban a pásztorokat egy angyali kórus értesítette Jézus Krisztus születéséről. Mások is hasonló esetekről tettek tanúbizonyságot többnyire olyan helyekről, ahol Istent sokak kitartóan dicsőítették. Ez a fajta vallásos élmény azonban nem egyeztethető jól össze a bibliai modellel, ami abból is látszik, hogy ezen beszámolók egyetlen célja az, hogy túláradó jó érzéssel töltsék el a szemlélőket. A Lukács evangéliumában látható kórus ezzel szemben egy nagyon különleges jelentőségű hírnek a bejelentője.

Az angyali látogatás harmadik típusa egy testi érzésben merül ki. Idősebb emberek sűrűn jelentették, hogy nagyon magányos óráikban úgy érezték, mintha karok vagy szárnyak ölelnék őket körül. Semmi kétség, Isten a vigasztalás Istene. A Szentírás úgy beszél Istenről, mint aki a szárnyaival befed (Zsolt. 91:4). Az ilyen beszámolók könnyen lehetnek ennek az isteni ölelésnek a példái.

Isten mind napjainkig működik világunkban, csakúgy mint az egész emberi történelem folyamán. Az angyalairól ugyanezt mondhatjuk el. Éppúgy mint a múltban, ma is biztosra vehetjük, hogy angyalai őrködnek felettünk. A Zsidókhoz írt levél 13:2-ben ez áll: „A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg." Isten eme parancsának engedelmeskedve, könnyen megtörténhet, hogy szent angyalokkal találkozunk anélkül, hogy azt észrevennénk. Bizonyos különleges esetekben Isten megengedte az őt követő embereknek, hogy meglássák láthatatlan angyalait annak érdekében, hogy újra bátorságot merítsenek és folytassák Isten szolgálatát (2.Királyok 6:16-17).

Meg kell azonban szívlelnünk a Szentírás figyelmeztetéseit is, ugyanis vannak olyan angyali lények, akik minden erejükkel azon dolgoznak, hogy félrevezessenek és elpusztítsanak bennünket. Ezek a Sátán angyalai. A Galátabelikhez írt levél 1:8 igerésze arra figyelmeztet bennünket, hogy akkor se fogadjunk be „új" evangéliumot, ha azt maga egy angyal hirdetné nekünk. A Kolossébeliekhez írt levél 2:18 egyértelműen tiltja az angyalok vallásos tiszteletét. Minden egyes alkalommal, mikor a Biblia szereplői tiszteletüket kifejezvén leborultak angyalok előtt, az angyalok mindig határozottan utasították vissza ezt a gesztust. A 2.Korintusbleikhez írt levél 11:14-15 része azt állítja, hogy Sátán a fény angyalaként jeleníti meg magát, hogy mindenkit megtévesszen és megvezessen, aki csak hallgat rá.

Annak a tudata, hogy Isten angyalai működnek világunkban a bátorításunkra szolgál. Különleges esetekben, még az is lehetséges, hogy részesei lehetünk egy ilyen igen ritka személyes látogatásnak.

Ennek a ténynek a tudatánál azonban nagyobb az a bizonyság, amit maga Jézus Krisztus adott nekünk, mely szerint „...ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig..." (Máté 28:20b). Jézus, aki az angyalok teremtője és imádatuk alanya, a jelenlétéről biztosít bennünket minden egyes megpróbáltatásunkban.

EnglishVissza a magyar oldalra

Napjainkban is vannak angyali jelenések?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries