Lehetséges eladnunk a lelkünket az ördögnek?


Kérdés: Lehetséges eladnunk a lelkünket az ördögnek?

Válasz:
Dr. Faust ábrándos története egy emberről szól, aki szerződést köt az ördöggel. Testéért és lelkéért cserébe 24 évre természetfeletti erőt kap és túláradó földi örömökben lesz része. Az ördög belemegy az üzletbe és Dr. Faust valóban élvezheti is a bűnök gyönyöreit ideig-óráig, azonban veszte bepecsételtetett. A 24 év elteltével Dr. Faust megpróbál mihasztalan keresztbetenni az ördög terveinek, de végül szembenéz rettentő pusztulásával. Ez az írás tanulságos történetként szolgál és egyben a bűn zsoldjának és fizetségének hasonlata, azonban a cselekményének nincsen bibliai alapja.

A Biblia egyetlen esetet sem említ, mikor egy ember elad(hat)ta volna lelkét az ördögnek, és sohasem sugallja, hogy egy ilyen csereüzlet egyáltalán lehetséges volna. Álljon itt egy pár dolog, amit a Biblia azonban feltár Sátán személyéről:

1) Sátánnak elég ereje van arra, hogy még az angyaloknak is ellenálljon (Júdás 9; Dániel 10:12-13).

2) Sátán a fény angyalaként akar tetszelegni, hogy megtéveszthesse az embereket (2 Korintusbeliekhez 11:14-15).

3) Isten gondoskodott olyan erőforrásokról, amelyek képesek bennünket megvédeni Sátán támadásaival szemben (Efézusbelikehez 6:11-12).

4) Sátán hatalmának Isten akarata szab határt (Jób 1:10-12; 1 Korintusbeliekhez 10:13).

5) "E világ fejedelmeként" Sátánnak uralma van azok fölött, akik Jézus Krisztus nélkül élik evilági életük.(2 Korintusbeliekhez 4:4).

Bizonyosan vannak olyan személyek is, akik közvetlen sátáni irányítás alatt szenvednek, úgy mint a fiatal jövendőmondó lányka Filippiben (Ap.Csel. 16:16-19). Vannak olyanok is, akik magukat ördögi tudományok művelésére adták, mint a varázsló Simon (Ap.Csel. 8:9-11) és Elimás az ördöngős (Ap.Csel. 13:8). Azonban mindhárom esetben Isten hatalma győzedelmeskedik Sátán nyomorító igája felett.

Simon még megtérésre is kap lehetőséget (Ap.Csel. 8:22). Nyilvánvaló, hogy Simon, ha a lelkét el is adta volna, az nem volt visszavonhatatlan érvényű.

Jézus Krisztus nélkül mindnyájan kárhozat alá vagyunk rekesztve (Rómabeliekhez 3:23). Megmentésünk és megtérésünk előtt mindegyikünk a Sátán kötelékében vesztegel, amint azt az első János levél 5:19 is félreérthetetlenül szemlélteti: „Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel." Istennek hála, új Urunk van, aki képes széjjelzúzni a bűn láncait és szabaddá tenni bennünket (1 Korintusbeliekhez 6:9-11; Márk 5:1-15).

English


Vissza a magyar oldalra
Lehetséges eladnunk a lelkünket az ördögnek?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől