Otázky o Bohu


Existuje Boh? Sú dôkazy o tom, že existuje Boh?

Je Boh skutočný? Ako môžem naisto vedieť, že Boh existuje?

Aké sú Božie vlastnosti? Aký je Boh?

Čo učí Biblia o Trojici?

Kto stvoril Boha? Odkiaľ prišiel Boh?

Prečo Boh dovoľuje, aby sa zlé veci stávali dobrým ľuďom?

Stvoril Boh zlo?

Prečo sa Boh v Starej zmluve prejavuje inak, než v Novej zmluve?

Čo znamená, že Boh je láska?

Hovorí k nám Boh aj dnes?

Čo znamená mať pred Bohom bázeň?

Videl niekto niekedy Boha?

Je nesprávne klásť Bohu otázky?

Dá sa dokázať monoteizmus?

Prečo je Boh žiarlivým Bohom?

Počuje Boh modlitby hriešnika či neveriaceho? Odpovedá na ne?

Je Boh sexista / Je Biblia sexistická?

Prečo Boh dopúšťa prírodné katastrofy, t. j. zemetrasenia, hurikány a tsunami?

Koná Boh ešte stále zázraky?

Je Boh muž alebo žena?

Miluje Boh všetkých ľudí, alebo iba kresťanov?

Mení Boh názor?


Otázky o Bohu