settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená ctiť Boha?

Odpoveď


Zjavenie 4:10-11 opisuje scénu v nebi: „tých dvadsaťštyri starších padá pred tým, čo sedí na tróne a... Svoje vence hádžu pred trón a hovoria: ,Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc ...‘“ Slová preložené ako „sláva“ a „česť“ spolu úzko súvisia a v Biblii sa často používajú zameniteľne. Je však medzi nimi jemný rozdiel. Slovo najčastejšie prekladané ako „sláva“ znamená niečo, čo má prirodzenú, vrodenú hodnotu, zatiaľ čo slovo prekladané ako „česť“ znamená „vnímaná hodnota; urobiť alebo oceniť slávu“.

Sláva je vlastnosť, ktorá je vrodená tomu, kto je oslavovaný. Slávu si môžeme predstaviť ako zrkadlo, ktoré presne odráža to, čo v ňom je. Keď presne odrážame Boží charakter, oslavujeme ho. Oslavovať Boha znamená ctiť si ho takého, aký v skutočnosti je. Boh má slávu, pretože je nekonečne cenný. Ľudské bytosti majú slávu, pretože sme stvorení na obraz Toho, ktorý je vše-slávny (1. Mojžišova 1:27). Boha oslavujeme, keď slovom alebo činom prejavujeme jeho slávny charakter alebo skutky. Opakovanie Ježišovho charakteru je spôsob, ako oslavovať Boha, pretože predvádzame jeho vlastnosti. Keď oslavujeme Boha, prinášame mu česť.

Česť pochádza z nášho srdca a vzťahuje sa na hodnotu, ktorú osobne prikladáme niečomu alebo niekomu. Zberatelia si určité predmety cenia viac ako tí, ktorí ich nezbierajú. To, čo iní prehliadajú, môže byť pre niekoho iného vysoko cenené, a preto si ho ctí. Druhých ľudí si ctíme do tej miery, do akej považujeme ich postavenie a prínos za významné. Máme prikázané ctiť si ľudí kvôli ich postaveniu, nie kvôli ich výkonu. Máme prikázané ctiť si otcov a matky (5. Mojžišova 5:16; Efezanom 6:1-3), starších ľudí (3. Mojžišova 19:32; 1. Timotejovi 5:1-2) a tých, ktorí nám vládnu (1. Petrova 2:17). Keď si Boha ctíme, prejavujeme mu tým vysokú úctu. Odrážame Jeho slávu späť ako chválu a uctievanie.

Biblia ukazuje mnoho spôsobov, ako si ctiť a oslavovať Boha. Preukazujeme mu vysokú úctu a odrážame jeho charakter tým, že sme sexuálne čistí (1. Korinťanom 6:18-20), že dávame svoje príjmy (Príslovia 3:9; 2. Korinťanom 8:7; 9:7) a že žijeme životom zasväteným jemu (Rimanom 14:8). Nestačí ho len navonok uctievať. Boh túži po úcte, ktorá vychádza z našich sŕdc. „Pán povedal: ,Pretože sa mi tento ľud chce stať blízkym iba svojimi ústami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa...‘“ (Izaiáš 29:13; pozri tiež Matúš 5-7). Keď sa tešíme z Pána (Žalmy 37:4), hľadáme ho vo všetkom, čo robíme (1. kniha kroník 16:11; Izaiáš 55:6), a robíme rozhodnutia, ktoré odrážajú miesto, ktoré má v našom srdci, prinášame mu najväčšiu česť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená ctiť Boha?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries