settings icon
share icon
Otázka

Dá sa dokázať monoteizmus?

Odpoveď


Slovo „monoteizmus“ sa skladá z dvoch slov: mono, čo znamená „jeden“ a teizmus, čo znamená „viera v Boha“. Presnejšie povedané, monoteizmus je viera v jediného pravého Boha, ktorý je jediným tvorcom, udržovateľom a sudcom všetkého stvorenstva. Monoteizmus sa líši od henoteizmu, čo je viera vo viacerých bohov na čele s jedným najvyšším Bohom. Je takisto protikladom polyteizmu (mnohobožstva), čo je viera v existenciu viacerých bohov.

V prospech monoteizmu existuje mnoho argumentov, vrátane tých, ktoré vychádzajú zo špeciálneho zjavenia (Biblia), prírodného zjavenia (filozofia) a historickej antropológie. Tieto argumenty načrtneme v nasledujúcom texte, a takisto to v žiadnom prípade nie je úplný zoznam argumentov.

Biblické argumenty pre monoteizmus - Deuteronómium 4:35: „Smel si to vidieť, aby si poznal, že Hospodin je Boh a okrem neho iného niet.“ Deuteronómium 6:4: „Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný.“ Malachiáš 2:10: „Či nemáme všetci jedného Otca? Či nás nestvoril jeden Boh?“ 1. Korinťanom 8:6: „no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze Neho.“ Efezským 4:6: „jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.“ 1. Timoteovi 2:5: „lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš“. Jakubov 2:19: „Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa.”

Je zrejmé, že mnohým ľudom nestačí jednoduché konštatovanie, že existuje len jeden Boh, pretože tak to hovorí Biblia. Bez Boha prirodzene neexistuje spôsob, ako v prvom rade dokázať, že Biblia je skutočne Jeho Slovom. Mohli by sme však argumentovať tým, že Biblia obsahuje tie najspoľahlivejšie nadprirodzené dôkazy o tom, čo vyučuje, a na základe nich monoteizmus vieme potvrdiť. Podobný argumentom by bola viera a učenie Ježiša Krista, ktorý svojím zázračným narodením, životom a zázrakom zmŕtvychvstania dokázal, že je Boh (alebo bol prinajmenšom Bohom odobrený). Boh nemôže klamať alebo byť oklamaný, a preto Ježišova viera a učenie boli pravdivé. Keďže teda Ježiš veril v monoteizmus a vyučoval ho, monoteizmus je pravdivý tiež. Tento argument možno nezapôsobí na tých, ktorým nie sú známe dôkazy potvrdzujúce nadprirodzenosť Písma a Krista, ale je to aspoň dobrý začiatok pre niekoho, kto vidí ich presvedčivosť.

Historické argumenty pre monoteizmus - Argumenty založené na popularite sú neslávne podozrivé, ale je zaujímavé, ako veľmi monoteizmus ovplyvnil svetové náboženstvá. Populárna evolučná teória náboženského vývoja vychádza z evolučného náhľadu na všeobecnú realitu, a takisto aj z predpokladu evolučnej antropológie, ktorá na „primitívne“ kultúry nazerá ako na rané štádiá náboženského vývoja. S touto evolučnou teóriou sa však spája niekoľko sporných otázok: 1) Druh vývoja, ktorý popisuje, nikdy nebol skutočne pozorovaný. Naopak, zdá sa, že v žiadnej kultúre neexistuje tendencia vývoja smerom k monoteizmu. Vývoj zrejme smeruje práve opačným smerom. 2) Antropologická metóda definuje slovo „primitívny“ na základe technologického rozvoja, avšak takýto rozvoj nie je ani zďaleka uspokojivým kritériom, keďže každú kultúru tvorí nespočetné množstvo komponentov. 3) Údajné etapy často chýbajú alebo sa úplne vynechajú. 4) A napokon, väčšina polyteistických kultúr v raných štádiách svojho vývoja preukazuje známky monoteizmu.

Nachádzame v nich monoteistického Boha, ktorý je osobný, mužského rodu, žije v nebi, má veľké vedomosti a silu, stvoril svet a je tvorcom morálky, ktorej sa zodpovedáme. Nachádzame v nich Boha, ktorého sme neposlúchli a tým sme sa od neho odcudzili, ale ktorý nám takisto zabezpečil spôsob zmierenia. Takmer každé náboženstvo vo svojej histórii obsahuje známky o takomto Bohu predtým, než upadlo do chaosu polyteizmu. Zdá sa teda, že väčšina náboženstiev začalo v monoteizme a „vyvinuli sa“ do polyteizmu, animizmu a mágie – nie naopak. (Islam je veľmi zriedkavý prípad toho, keď sa náboženstvo po určitom období opäť navrátilo k monoteizmu.) Aj napriek tomuto vývoju je polyteizmus často funkčne monoteistický či henoteistický. Existuje len málo polyteistických náboženstiev, ktoré nepozdvihujú jedného boha nad ostatných, zatiaľ čo títo nižší bohovia slúžia ako prostredníci.

Filozofické/teologické argumenty pre monoteizmus - Existuje mnoho filozofických argumentov o nemožnosti existencie viac ako jedného Boha. Mnohé z nich vo veľkej miere závisia od metafyzickej pozície človeka, ktorá sa týka podstaty reality. V tomto krátkom článku by však bohužiaľ nebolo možné uspokojivo argumentovať v prospech týchto základných metafyzických pozícii a potom poukázať na to, k čomu v súvislosti s monoteizmom vedú. Buďte si však istí, že tieto pravdy sú založené na presvedčivých filozofických a teologických dôvodoch, ktoré siahajú tisícročia do minulosti (a väčšina z nich nepotrebuje príliš rozsiahle vysvetlenie). V krátkosti vám teda predstavíme tri argumenty, ktoré môžete skúmať do väčšej hĺbky:

1. Ak by existovalo viac bohov, než len jeden, vesmír by bol v chaose kvôli stretu viacerých tvorcov a autorít. Vesmír však v chaose nie je, a teda existuje iba jeden Boh.

2. Keďže Boh je úplne dokonalá bytosť, žiaden druhý Boh už nemôže existovať, pretože by sa od neho musel nejakým spôsobom odlišovať. Líšiť sa od úplnej dokonalosti však znamená byť menej dokonalý a teda nebyť Bohom.

3. Keďže je Boh vo svojej existencii nekonečný, nemôže byť rozdelený na časti (pretože časti sa nedajú zrátať tak, aby sa rovnali nekonečnu). Ak Božia existencia nepredstavuje jednu z Jeho častí (čo je pravdivé o všetkých veciach, ktoré môžu mať existenciu alebo nie), musí byť nekonečná. Nemôžu teda existovať dve nekonečné bytosti, pretože jedna by sa musela od druhej nejakým spôsobom líšiť.

Niekto sa môže hádať, že to nevylučuje existenciu nižšej triedy „bohov“, a to je v poriadku. Hoci vieme, že je to biblicky nepravdivé, teoreticky na tom nie je nič zlé. Inými slovami, Boh určite mohol stvoriť nižšiu triedu„bohov“, no z nejakého dôvodu to neurobil. Ak by týchto „bohov“ stvoril, boli by len obmedzenými, stvorenými bytosťami – zrejme podobnými anjelom (Žalm 82). Toto nie je v rozpore s argumentami v prospech monoteizmu. Ten nepopiera existenciu iných duchovných bytostí – popiera len možnosť existencie viac než jedného Boha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Dá sa dokázať monoteizmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries