settings icon
share icon
Otázka

Ak Boh vedel, že sa Satan vzbúri, prečo ho stvoril?

Odpoveď


Táto otázka má dve stránky. Prvá je „Vedel Boh, že sa Satan vzbúri?“ Z Písma vieme, že Boh je vševediaci. Jób 37:16, Žalm 139:2–4 a 147:5, Príslovia 5:21, Izaiáš 46:9-10 a 1. Jána 3:19–20 nepochybujú o tom, že Božie poznanie je nekonečné, a že vie všetko, čo sa stalo v minulosti, čo sa deje teraz a stane sa v budúcnosti.

Keď čítame niektoré superlatívy v týchto veršoch - „dokonalý v poznaní“; „Jeho múdrosť je nesmierna“; „Vie všetko“ - je zrejmé, že Božie poznanie nie je iba väčšie, ako naše vlastné, ale je nekonečne väčšie. Vie o všetkom celkovo. Ak by Božie poznanie nebolo dokonalé, bol by to nedostatok v Jeho prirodzenosti. Akýkoľvek nedostatok v Božej prirodzenosti by znamenal, že nemôže byť Bohom, pretože samotná Božia podstata si vyžaduje dokonalosť všetkých Jeho atribútov. Preto je odpoveď na prvú otázku „áno, Boh vedel, že Satan sa vzbúri.“

Prejdime k druhej časti otázky: „Prečo Boh stvoril Satana keď vopred vedel, že sa vzbúri?“ Táto otázka je trochu zložitejšia, pretože kladieme otázku „prečo“, na ktorú Biblia zvyčajne neposkytuje komplexné odpovede. Napriek tomu by sme mali byť schopní aspoň čiastočne tomu porozumieť. Už vieme, že Boh je vševediaci. Ak teda Boh vedel, že Satan sa vzbúri a napriek tomu ho aj tak stvoril, musí to znamenať, že pád Satana bol od začiatku súčasťou Božieho zvrchovaného plánu. Žiadna iná odpoveď nedáva zmysel vzhľadom na to, čo vieme.

Najprv by sme mali pochopiť, že to, že Boh vedel, že sa Satan vzbúri, neznamená, že spôsobil, že sa Satan vzbúril. Anjel Lucifer mal slobodnú vôľu a rozhodol sa sám. Boh nestvoril Lucifera ako diabla, stvoril ho dobrého (Genezis 1:31).

Pri pokuse o pochopenie toho, prečo Boh stvoril Satana, by sme mali brať do úvahy nasledujúce skutočnosti:

1) Lucifer mal pred svojím pádom dobré a dokonalé poslanie. Luciferova vzbura nezmení pôvodný Boží zámer z niečoho dobrého na niečo zlé.

2) Božia zvrchovanosť je aj nad Satanom, aj v jeho padlom stave. Boh je schopný použiť Satanove zlé činy, aby nakoniec naplnil svoj Boží svätý plán (pozri 1. Timoteovi 1:20 a 1. Korinťanom 5:5).

3) Boží plán spásy presahuje z minulosti do večnosti (Zjavenie 13:8); spása vyžaduje, aby bolo niečo zachránené, a tak Boh dovolil Satanovu vzburu a šírenie hriechu.

4) Utrpenie, ktoré Satan priniesol na svet, sa v skutočnosti stalo prostriedkom, pomocou ktorého sa Ježiš vo svojej ľudskosti stal úplným a dokonalým Spasiteľom ľudstva: „Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko a ktorý priviedol mnoho synov do slávy, cez utrpenie zdokonalil pôvodcu ich spásy.“(Hebrejom 2:10).

5) Od samého počiatku zahŕňal Boží plán v Kristovi zničenie Satanovho diela (pozri 1. Jána 3: 8).

Nemôžeme s istotou vedieť, prečo Boh stvoril Satana, keď vedel, že sa vzbúri. Je lákavé predpokladať, že by veci boli „lepšie“, keby Satan nikdy nebol stvorený, alebo vyhlásiť, že Boh mal konať inak. Ale takéto predpoklady a vyhlásenia sú nerozumné. V skutočnosti tvrdiť, že by sme vedeli riadiť vesmír lepšie ako Boh, znamená spadnúť do diablovho hriechu, keď sa povyšoval nad Najvyššieho a prirovnával sa k Nemu (Izaiáš 14:13–14).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ak Boh vedel, že sa Satan vzbúri, prečo ho stvoril?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries