Čo to znamná, že Boh je láska?Otázka: Čo to znamná, že Boh je láska?

Odpoveď:
Čo to znamená, že Boh je láska? Najprv sa pozrieme, ako Božie slovo, Biblia opisuje „lásku“, a potom sa pozrieme na niekoľko spôsobov, ako sa to vzťahuje na Boha. „Láska zhovieva, je dobrotivá; láska nezávidí; láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde; všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nádeje, všetko nesie trpezlive. Láska nikdy neprestáva“ (1 Korinťanom 13:4-8a).

Toto je Božia definícia lásky. Takýto je on, a Kresťania si toto majú postaviť za cieľ, (aj keď je to vždy proces). Najväčšie vyjadrenie Božej lásky je zapísané v Jána 3:16 a Rimanom 5:8. „Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto kto verí v neho (Ježiša Krista) nezahynul, ale mal večný život“. „Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás“. Z týchto veršov môžeme vidieť, že Božie najväčšie prianie je, aby sme sa mu pripojili v Jeho večnom dome, nebi. On nám to umožnil tak, že zaplatil cenu za naše hriechy. On nás miluje, lebo sa tak rozhodol svojou vlastnou vôľou. „Moje srdce sa obrátilo vo mne; moja sústrasť je vzrušená všetká dovedna“ (Hozeáš 11:8b). Láska odpúšťa. „Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti“ (1 Jána 1:9).

Láska (Boh) sa nikomu nenanucuje. Tí, ktorí k Nemu prichádzajú, činia tak, ako odpoveď na Jeho lásku. Láska (Boh) ukazuje svoju dobrotu ku všetkým. Láska (Ježiš) činil dobré všetkým bez rozdielu. Láska (Ježiš) nezávidel iným to, čo mali, žil skromne bez sťažností. Láska (Ježiš) sa nechválil tým, kto je On v tele aj keď mohol premôcť každého s kým sa stretol. Láska (Boh) nevyžaduje poslušnosť. Boh nevyžadoval poslušnosť od svojho Syna, ale Ježiš ochotne poslúchal svojho Otca na nebi. „Ale aby svet poznal, že milujem Otca, a že jako mi prikázal Otec, tak činím“ (Ján 14:31). Láska (Ježiš) sa vždy činil v záujme iných.

Tento krátky opis lásky odhaľuje nesebecký život, ktorý je v protiklade so sebeckým životom prirodzeného človeka. Je udivujúce, že Boh dal schopnosť tým, ktorí prijmu Jeho Syna ako svojho Spasiteľa, aby milovali tak, ako On miluje skrze silu Ducha Svätého (pozri Ján 1:12; 1 Jána 3:1, 23, 24). Aká to výzva a privilégia!Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo to znamná, že Boh je láska?