settings icon
share icon
Otázka

Prečo Boh dopúšťa prírodné katastrofy, t. j. zemetrasenia, hurikány a tsunami?

Odpoveď


Prečo Boh dopúšťa zemetrasenia, tornáda, hurikány, tsunami, tajfúny, cyklóny, zosuvy pôdy, lesné požiare a ďalšie prírodné katastrofy? Tragédie v mnohých ľuďoch vyvolávajú pochybnosti o Božej dobrote. Je znepokojivé, že za prírodné katastrofy často viníme Boha, no na druhej strane mu nepripíšeme žiadnu „zásluhu“ za roky, desaťročia či dokonca storočia mierneho počasia. Boh stvoril celý vesmír a všetky zákony prírody (Genezis 1:1). Väčšina prírodných katastrof je prirodzeným dôsledkom týchto prírodných zákonov. Hurikány, tajfúny a tornáda sú výsledkom zrážky viacerých odlišných klimatických javov. Zemetrasenia sú výsledkom zmien v štruktúre zemského povrchu. Tsunami sú spôsobené podvodnými zemetraseniami.

Biblia hlása, že Ježiš Kristus drží pohromade celú prírodu (Kolosanom 1:16-17). Vedel by Boh zabrániť prírodným katastrofám? Jednoznačne! Ovplyvňuje Boh niekedy počasie? Áno, čo vidíme napríklad v Deuteronómiu 11:17 a liste Jakuba 5:17. V Numeri 16:30-34 sa dozvedáme, že prírodné katastrofy sú niekedy Božím súdom proti hriechu. Kniha Zjavenia popisuje mnoho udalostí, ktoré by sa dali klasifikovať ako prírodné katastrofy (kapitoly 6, 8 a 16). Je však každá prírodná katastrofa Božím trestom? Určite nie.

Funguje to podobne, ako keď Boh dovoľuje zlým ľuďom páchať zlé skutky. Boh jednoducho dovoľuje, aby zemeguľa niesla následky hriechu. V liste Rimanom 8:19-21 sa píše: „Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí.“ Pád ľudstva do hriechu ovplyvnil úplne všetko, vrátane zemegule, ktorú obývame. Celé stvorenstvo je predmetom „skazy“ a „úpadku“. Tak, ako je hriech príčinou smrti, choroby a utrpenia, je aj základnou príčinou prírodných katastrof.

Dokážeme pochopiť, prečo sa prírodné katastrofy dejú. Nevieme však pochopiť to, prečo ich Boh dopúšťa. Prečo Boh dopustil, aby pri tsunami v Ázii prišlo o život viac ako 225 000 ľudí? Prečo Boh dopustil, aby hurikán Katrina zmietol z povrchu zemského domovy tisícov ľudí? Takéto udalosti v prvom rade otrasú našou istotou v tomto živote a prinútia nás premýšľať o večnosti. Po prírodných katastrofách sa zvyčajne naplnia kostoly, pretože ľudia si uvedomia, že ich životy sú v skutočnosti veľmi krehké a môžu mihnutím oka vyhasnúť. Jednou vecou si však môžeme byť istí: Boh je dobrý! Počas prírodných katastrof sa udialo množstvo úžasných zázrakov, ktoré zabránili ešte väčším stratám na životoch. Po prírodných katastrofách milióny ľudí prehodnocujú svoje životné priority. Na pomoc trpiacim ľuďom sa vyzbierajú stovky miliónov dolárov. Kresťanské organizácie majú možnosť pomôcť, slúžiť, poradiť, modliť sa a viesť ľudí ku spásonosnej viere v Krista! Boh sa môže postarať (a aj sa stará) o to, aby aj z hrozných tragédií vzišlo veľké dobro (Rimanom 8:28).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Boh dopúšťa prírodné katastrofy, t. j. zemetrasenia, hurikány a tsunami?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries