Prečo Boh dovoľuje prírodné katastrofy, t. j. zemetrasenia, hurikány a tsunami?Otázka: Prečo Boh dovoľuje prírodné katastrofy, t. j. zemetrasenia, hurikány a tsunami?

Odpoveď:
Prečo Boh dovoľuje zemetrasenia, tornáda, hurikány, tsunami, tajfúny, cyklóny, zosuvy pôdy a ďalšie prírodné katastrofy? Koncom roka 2004. tragédia tsunami v Ázii, hurikán Katrina v roku 2005. na juhovýchode Spojených štátov, a v roku 2008. cyklón v Mjanmarsku vzbudilo u veľa ľudí pochybnosť o Božej dobrote. Je smutné, že prírodné katastrofy sú často označované ako „Božie skutky“, kým žiadna „zásluha“ nie je daná Bohu za roky, desaťročia alebo dokonca stáročia mierneho počasia. Boh stvoril celý vesmír a zákony prírody (Genesis 1:1). Väčšina prírodných katastrof sú dôsledkom týchto zákonov prírody. Hurikány, tajfúny a tornáda a sú výsledkom odlišného zrazenia počasia. Zemetrasenia sú výsledkom menenia štruktúry zemskej dosky. Tsunami je spôsobený podvodným zemetrasením.

Biblia vyhlasuje, že Ježiš Kristus drží celú prírodu (Kolosenským 1:16-17). Mohol Boh zabrániť prírodným katastrofám? Absolútne! Ovplyvní Boh niekedy počasie? Áno, ako to vidíme v Deuteronomiu 11:17 a liste Jakuba 5:17. Numeri 16:30-34 nám ukazujú, že Boh niekedy spôsobuje prírodné katastrofy ako súd proti hriechu. Kniha Zjavenia popisuje mnoho udalostí, ktoré by rozhodne mohli byť opísané ako prírodné katastrofy (Zjavenie kapitoly: 6, 8 a 16). Je každá prírodná katastrofa trest od Boha? Určite nie.

Podobným spôsobom, akým Boh dovoľuje zlým ľuďom páchať zlé skutky, Boh dovoľuje zemi, aby odrážala následky, ktoré má hriech na stvorenie. Rímskym 8:19-21 nám hovorí: „Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích.“ Pád ľudstva do hriechu ovplyvnil všetko, vrátane zem ktorú obývame. Všetko stvorenstvo je predmetom „frustrácie“ a „úpadku“. Hriech je hlavnou príčinou prírodných katastrof, rovnako ako je príčinou smrti, choroby a utrpenia.

Môžeme pochopiť, prečo sa dejú prírodné katastrofy. To, čo nechápeme, je prečo ich Boh dovoľuje. Prečo Boh dovolil, aby tsunami zabil viac ako 225.000 ľudí v Ázii? Prečo Boh dovolil, aby hurikán Katrina zničil domy tisícim ľuďom? Kvôli jednej veci, takéto udalosti otrasú našu dôveru v tento život a nútia nás premýšľať o večnosti. Kostoly sú zvyčajne naplnené po katastrofách, pretože ľudia si uvedomia, aké slabé ich životy v skutočnosti sú a ako život môže byť ukončený v jednom okamihu. To,čo vieme je, že Boh je dobrý! Mnoho úžasných zázrakov sa stalo počas prírodných katastrof, ktoré zabránili ešte väčším stratám na životoch. Prírodné katastrofy spôsobujú, že milióny ľudí prehodnocujú svoje priority v živote. Stovky miliónov dolárov sú poslané na pomoc ľuďom, ktorí trpia. Kresťanské organizácie majú možnosť pomôcť, slúžiť, poradiť, modliť sa a viesť ľudí k spaseniu skrze vieru v Krista! Boh môže, a vyvádza na dobre aj hrozné tragédie (Rímskym 8:28).Návrat na slovenskú domovskú stránkuPrečo Boh dovoľuje prírodné katastrofy, t. j. zemetrasenia, hurikány a tsunami?