settings icon
share icon
Otázka

Miluje Boh všetkých ľudí, alebo iba kresťanov?

Odpoveď


V istom zmysle Boh miluje všetkých ľudí na celom svete (Ján 3:16, 1. Jánov 2:2, Rimanom 5:8). Táto láska je bezpodmienečná – vychádza z Božieho charakteru a je založená na skutočnosti, že Boh je Bohom lásky (1. Jánov 4:8, 16). Božiu lásku voči každému by sme mohli označiť ako „milosrdnú lásku,“ pretože sa prejavuje v tom, že Boh ľudí okamžite netrestá za ich hriechy (Rimanom 3:23, 6:23). „Váš Otec v nebesiach... dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých“ (Matúš 5:45). Práve to je ďalším príkladom Božej lásky voči každému – jeho milosrdná láska a jeho zhovievavosť voči všetkým, nielen voči kresťanom.

Božia milosrdná láska k svetu sa takisto prejavuje v tom, že Boh dáva ľuďom príležitosť kajať sa: „Pán nemešká so svojím prisľúbením,... ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie“ (2. Petrov 3:9). Božia bezpodmienečná láska súvisí s jeho všeobecným volaním ku spáse, a s tým, čo často nazývame tolerantná či dokonalá vôľa – aspekt Božej vôle, ktorý svedčí o Jeho charaktere a ktorý určuje, z čoho má Boh radosť.

Božia láska k svetu však neznamená, že každý človek bude spasený (viď Matúš 25:46). Boh nebude ignorovať hriech, pretože je Bohom spravodlivosti (2. Tesaloničanom 1:6). Hriech nemôže navždy zostať nepotrestaný (Rimanom 3:25-26). Ak by Boh hriech jednoducho prehliadol a dovolil mu navždy robiť šarapatu vo svojom stvorení, nebol by láskou. Ak nedbáme na Božiu milosrdnú lásku, odmietame Krista alebo zapierame Spasiteľa, ktorý nás vykúpil (2. Petrov 2:1) neznamená to, že sa na celú večnosť podrobujeme Božej láske, ale naopak, Božiemu hnevu (Rímskym 1:18).

Taká Božia láska, ktorá ospravedlňuje hriešnikov, nie je k dispozícii každému; iba tým, ktorí veria v Ježiša Krista (Rímskym 5:1). Taká Božia láska, ktorá ľudí vovádza do Božej blízkosti, nie je k dispozícii každému; iba tým, ktorí milujú Božieho Syna (Ján 14:21). Takúto lásku by sme mohli nazvať „zmluvnou“ – je podmienečná, a je k dispozícii iba tým, ktorí veria v Ježiša ako Spasiteľa (Ján 3:36). Toho, kto miluje Pána Ježiša Krista, Boh miluje bezpodmienečne, isto a naveky.

Miluje Boh všetkých? Áno; je milosrdný a láskavý voči každému. Miluje Boh kresťanov viac, než nekresťanov? Nie, pretože jeho láska je milosrdná. Miluje Boh kresťanov iným spôsobom, než miluje nekresťanov? Áno. Veriaci sú spasení, pretože uverili v Božieho Syna. Boh má s kresťanmi jedinečný vzťah, ktorý spočíva v tom, že iba oni dostali odpustenie založené na Jeho nekonečnej milosti. Bezpodmienečná a milosrdná láska, ktorou Boh miluje každého človeka, by nás mala priviesť ku viere, a v tej chvíli by sme mali s vďakou prijať podmienečnú, zmluvnú lásku, ktorou Boh miluje tých, ktorí prijali Ježiša Krista za svojho Spasiteľa.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Miluje Boh všetkých ľudí, alebo iba kresťanov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries