settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená nemennosť Boha?

Odpoveď


O Božej nemennosti (jeho vlastnosti, že sa nemení) sa jasne učí v celom Písme. Napríklad v Malachiášovi 3:6 Boh potvrdzuje: „Ja, Hospodin, som sa nezmenil“ (Pozri tiež 4. Mojžišova 23:19; 1. Samuelova 15:29; Izaiáš 46:9-11 a Ezechiel 24:14).

Jakub 1:17 tiež učí o Božej nemennosti: „Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.“ „Tieň obrátenia“ sa vzťahuje na náš pohľad na slnko: je zatmené, zdá sa, že sa pohybuje, a vrhá svoj tieň. Slnko každý deň vychádza a zapadá, objavuje sa a mizne; v určitých ročných obdobiach vychádza z jedného trópu a vstupuje do iného. Ale u Boha, ktorý je, duchovne povedané, svetlo samo, vôbec neexistuje tma; u neho neexistuje žiadna zmena, ani nič podobné. Boh je nemenný vo svojej prirodzenosti, dokonalostiach, zámeroch, prisľúbeniach a daroch. On, ktorý je svätý, sa nemôže obrátiť k tomu, čo je zlé; ani On, ktorý je prameňom svetla, nemôže byť príčinou tmy. Keďže každý dobrý a dokonalý dar pochádza od Neho, zlo nemôže pochádzať od Neho, ani k nemu nemôže nikoho zvádzať (Jakub 1:13). Biblia jasne hovorí, že Boh nemení svoj názor, svoju vôľu ani svoju prirodzenosť.

Existuje niekoľko logických dôvodov, prečo musí byť Boh nemenný, teda prečo je nemožné, aby sa menil. Po prvé, ak sa niečo mení, musí sa to diať v určitom chronologickom poradí. Musí existovať časový bod pred zmenou a časový bod po zmene. Preto, aby sa zmena mohla uskutočniť, musí sa odohrať v rámci časových obmedzení; Boh je však večný a existuje mimo časových obmedzení (Žalmy 33:11; 41:13; 90:2-4; Ján 17:5; 2. Timotejovi 1:9).

Po druhé, Božia nemennosť je nevyhnutná pre jeho dokonalosť. Ak sa niečo mení, musí sa to zmeniť k lepšiemu alebo horšiemu, pretože zmena, ktorá nič nemení, nie je zmenou. Aby došlo k zmene, buď sa pridá niečo, čo je potrebné, čo je zmena k lepšiemu, alebo sa stratí niečo, čo je potrebné, čo je zmena k horšiemu. Keďže však Boh je dokonalý, nepotrebuje nič. Preto sa nemôže zmeniť k lepšiemu. Ak by Boh niečo stratil, už by nebol dokonalý; preto sa nemôže zmeniť k horšiemu.

Po tretie, nemennosť Boha súvisí s jeho vševedomím. Keď niekto zmení svoj názor, často je to preto, že sa objavili nové informácie, ktoré predtým neboli známe, alebo preto, že sa zmenili okolnosti a vyžadujú si iný postoj alebo konanie. Keďže Boh je vševediaci, nemôže sa dozvedieť niečo nové, čo by ešte nevedel. Keď teda Biblia hovorí o tom, že Boh zmenil svoj názor, treba to chápať tak, že sa zmenili okolnosti alebo situácia, nie Boh. Keď 2. Mojžišova 32:14 a 1. Samuelova 15:11-29 hovoria o tom, že Boh zmenil svoj názor, opisuje to jednoducho zmenu usporiadania a vonkajšieho konania voči človeku.

V 4. Mojžišova 23:19 je jasne predstavená Božia nemennosť: „Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví? Sľúbi a nesplní?“ Nie, Boh nemení svoj názor. Tieto verše potvrdzujú učenie o Božej nemennosti: Boh je nemenný a nezmeniteľný.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená nemennosť Boha?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries