settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, že Boh poskytuje?

Odpoveď


V Biblii je viac ako 169 veršov, ktoré hovoria o tom, ako nás Boh zaopatruje. List Filipanom 4:19 to vyjadruje jednoducho: „Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.“ Zatiaľ čo hľadači prosperity možno stále hľadajú peniaze alebo majetok, ktorý by zázračne prišiel, mali by sme sa bližšie pozrieť na to, čo nám Boh chce zabezpečiť.

Ako každý dobrý rodič, Boh by nám nikdy nedal to, o čom vie, že by nám uškodilo. Jeho zámerom je pomôcť nám rozvíjať podobnosť Kristovi, aby sme sa stali soľou a svetlom vo svete (Matúš 5:13-14). Boh nechce, aby sme ho vnímali ako nebeský zdroj len hmotných statkov. Získavanie vecí nie je základným cieľom tohto života (Lukáš 12:15).

Boh rozlišuje medzi našimi potrebami a túžbami, pretože vie, že tam, kde je náš poklad, je aj naše srdce (Matúš 6:21). Chce, aby sme vedeli, že tento svet nie je naším domovom a že súčasťou toho, čo potrebujeme, je presunúť našu pozornosť na večný život, kým ešte žijeme tento.

Bohu záleží na každej časti našej bytosti: na duchu, duši a tele. Tak ako sú aspekty jeho charakteru nekonečné, tak aj spôsoby, ktoré nám Boh poskytuje, presahujú všetko, o čo môžeme prosiť alebo čo si môžeme predstaviť (Efezanom 3:20). Môžeme sa spoľahnúť na jeho dobrotu, vedenie a pastiersku starostlivosť, že pre nás urobí viac, než by sme kedy mohli dosiahnuť sami. Boh nám poskytuje spôsob, ako rozvíjať dôverný, konverzačný a poslušný vzťah s Ním, aby sme mohli viesť seba aj ostatných ku kvalite života podľa „Žalmu 23“. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba (Žalmy 23:1).

V modlitbe Pána Ježiš učí svojich učeníkov prosiť o zaopatrenie a naša závislosť od Boha sa potvrdzuje vždy, keď sa modlíme: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“ (Matúš 6:11). V Matúšovi 6:25-34 Ježiš hovorí svojim učeníkom, aby sa nestarali o jedlo ani o oblečenie. Otec pozná naše potreby. Túži po zmluvnom vzťahu s nami a ten zahŕňa dôveru, že nám splní naše každodenné potreby, a hľadanie predovšetkým jeho kráľovstva a spravodlivosti (Matúš 6:33).

V Žalme 84:11 sa píše: „... neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne.“ Tento verš v sebe nesie pripomienku, že na tom, aby sa Božie zaopatrenie v našom živote naplnilo, máme svoj podiel aj my. Musíme kráčať čestne.

Jakub 4:3 je odpoveďou na naše otázky, prečo modlitby niekedy zostávajú bez odpovede: „prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle; chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí.“ Boh vidí srdce a motivácia našich modlitieb je pre neho dôležitá.

Mnohé pasáže o Božom zaopatrení sa týkajú našej potreby jedla a oblečenia a každodenných, fyzických potrieb života. Iné sa týkajú potrieb našej duše a ducha, nášho vnútorného človeka. On nám poskytuje pokoj (Ján 14:27), útechu (2. Korinťanom 1:4) a „moc a lásku a zdravého rozumu.“ (2. Timotejovi 1:7). V skutočnosti „... nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach“ (Efezanom 1:3). V akomkoľvek fyzickom stave sa nachádzame, môžeme byť spokojní v Pánovi (Filipanom 4:12).

Pasáže ako Galaťanom 1:15 a Jeremiáš 1:5 nám dávajú istotu, že Božia láska a vedenie sa začali ešte pred počatím. Aký je to dar vedieť, že Boh bol do nášho života zapojený od samého začiatku! Jeho láska k nám je obsiahnutá v jeho túžbe po našom najvyššom dobre. On je skutočne Jehova-Jireh, Pán, ktorý poskytuje.

Božie zaopatrenie sa rozširuje na jeho trvalý vzťah k celému jeho stvoreniu, ktoré je od neho hlboko závislé (Žalmy 104:21). Často považujeme za samozrejmosť dážď, ktorý padá, slnko, ktoré vychádza každé ráno, osviežujúci vietor, ktorý fúka, a príliv, ktorý čistí naše brehy a oživuje život v našich obrovských oceánoch. Na všetky tieto veci však dohliada náš milujúci Boh, ktorý nás zaopatruje.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, že Boh poskytuje?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries