settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Boh je všadeprítomný?

Odpoveď


Predpona omni- pochádza z latinčiny a znamená „všetko“. Anglické slovo „omnipresent“ (všadeprítomný), znamená, že Boh je prítomný všade. V mnohých náboženstvách sa Boh považuje za všadeprítomného, zatiaľ čo v judaizme a kresťanstve sa téma Božej všadeprítomnosti ďalej rozdeľuje na Božiu transcendenciu a imanenciu.

Božia prítomnosť je nepretržitá v celom stvorení, hoci nemusí byť zjavený rovnakým spôsobom v rovnakom čase všetkým ľuďom. Niekedy môže byť aktívne prítomný v dianí, ale za iných okolností, v inej oblasti nemusí vyjaviť svoju prítomnosť . Biblia odhaľuje, že Boh môže byť pri človeku prítomný zjavným spôsobom (Žalm 46, Izaiáš 57:15) a môže byť prítomný v každej situácii, v celom stvorení, v ktoromkoľvek čase (Žalm 33:13–14). Všadeprítomnosť znamená, že Boh je prítomný vo všetkých časových a priestorových rozsahoch. Aj keď je Boh prítomný vo všetkých časopriestoroch, nie je lokálne obmedzený na žiadny čas a priestor. Boh je všade v každej chvíli. Žiadna molekula, alebo atómová častica nie je taká malá, že by v nej Boh nebol plne prítomný, a žiadna galaxia taká obrovská, že by ju Boh neobsiahol.

Boh je prítomný v každom aspekte prirodzeného poriadku vecí, v každom ohľade, čase a na každom mieste (Izaiáš 40:12; Nahum 1: 3). Boh je aktívne prítomný rôznym spôsobom v každej udalosti v histórii ako prozreteľný sprievodca ľudskými záležitosťami (Žalm 48:8, 2. Kronická 20:37, Daniel 5:5-6). Boh je obzvlášť blízky a prítomný pri tých, ktorí vzývajú Jeho meno, ktorí sa prihovárajú za iných, klaňajú sa Bohu, prosia a modlia sa úprimne za odpustenie (Žalm 46:2-4). Zvrchovane je prítomný v osobe svojho Syna, Pána Ježiša Krista (Kolosanom 2:19), a tiež je prítomný v svojej Cirkvi, ktorá je rozptýlená po celej zemi, a ktorú brány pekla nepremôžu.

Tak ako u paradoxov spomínaných v téme o Božej vševedúcnosti (v dôsledku obmedzení ľudskej mysle), podobne to je aj v spojitosti s témou Božej všadeprítomnosti. Zaujímavý je jeden z týchto paradoxov: prítomnosť Boha v pekle, na mieste, kam idú bezbožníci a pre svoj hriech zakúšajú nekonečný a neutíchajúci Boží hnev. Mnohí tvrdia, že peklo je miestom odlúčenia od Boha (Matúš 25:41), a ak je to tak, potom sa nedá povedať, že by Boh bol na mieste, ktoré je od Neho oddelené. Avšak bezbožní v pekle znášajú Jeho večný hnev, pretože Zjavenie 14:10 hovorí o trápení bezbožných „v prítomnosti Baránka“ (KJV), alebo „pred svätými anjelmi a pred Baránkom“(slovenské preklady). To, že Boh má byť prítomný na mieste, o ktorom sa hovorí, že tam odídu bezbožní, je udivujúce. Tento paradox sa však dá vysvetliť skutočnosťou, že Boh môže byť prítomný - pretože všetko napĺňa svojou prítomnosťou (Kolosanom 1:17) a všetko podporuje slovom svojej moci (Hebrejom 1:3) - napriek tomu nemusí Jeho prítomnosť znamenať vždy požehnanie.

I keď je Boh niekedy oddelený od svojich detí kvôli ich hriechu (Izaiáš 52:8-9), je ďaleko od bezbožných (Príslovia 15:29) a pošle ich na konci časov na miesto večného trestu, Boh je stále uprostred. Vie, ako trpia duše, ktoré sú v pekle; pozná ich trápenie, ich volanie po odpočinutí, ich slzy a smútok nad večným stavom, v ktorom sa nachádzajú. Je neustálou pripomienkou ich hriechu, ktorý vytvoril priepasť medzi každým možným požehnaním, ktoré mohli prijať. Boh je i tam, ale neprejavuje nič iné ako svoj hnev. Taktiež bude prítomný aj v nebi, kde prejaví svoje požehnanie, ktoré si ani nedokážeme predstaviť; bude tam a prejaví svoje rozmanité požehnanie, lásku a láskavosť - vlastne všetko, okrem svojho hnevu. Božia všadeprítomnosť by nám mala pripomínať, že sa pred Ním nemôžeme skrývať, keď sme zhrešili (Žalm 139: 11–12), ale môžeme sa k Nemu vrátiť v pokore a pokání (Izaiáš 57:15-16).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Boh je všadeprítomný?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries