settings icon
share icon
Otázka

Koná Boh ešte stále zázraky?

Odpoveď


Mnohí ľudia prosia Boha o zázraky. Chcú, aby im tak „dokázal“ svoju existenciu. „Ak by Boh urobil zázrak či dal mi nejaké znamenie, uveril by som!“ Táto myšlienka je však v rozpore s Písmom. Keď Boh vykonal úžasné a mocné zázraky v prospech Izraelitov, vzbudilo to v nich poslušnosť? Nie, nevzbudilo. Hoci Izraeliti všetky zázraky videli na vlastné oči, Boha aj naďalej neposlúchali a búrili sa proti Nemu. Tí istí ľudia, ktorí videli Boha rozdeliť Červené more, zapochybovali, či je schopný premôcť obyvateľov zasľúbenej zeme. Táto pravda je objasnená v Lukášovi 16:19-31. V tomto príbehu muž v pekle žiada Abraháma, aby poslal mŕtveho Lazára späť na zem a varoval tak jeho bratov. Abrahám mužovi odpovedá: „Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.“ (Lukáš 16:31).

Ježiš konal nespočetné množstvo zázrakov, no aj tak veľká väčšina ľudí v Neho neuverila. Ak by aj Boh dnes konal také isté zázraky, ako v minulosti, nič by sa nezmenilo. Ľudia by sa divili a verili v Boha len nakrátko. Táto viera by bola povrchná a rozplynula by sa, len čo by sa udialo niečo nečakané či desivé. Viera založená na zázrakoch nie je zrelá viera. Boh vykonal najväčší „Boží zázrak“ všetkých čias, keď prišiel na zem ako človek Ježiš Kristus, aby zomrel na kríži za naše hriechy (Rimanom 5:8) a my sme tak mohli byť spasení (Ján 3:16). Boh zázraky koná dodnes – veľa z nich si len jednoducho nevšimneme, alebo ich poprieme. Nepotrebujeme však viac zázrakov. Potrebujeme len uveriť v zázrak spasenia skrze vieru v Ježiša Krista.

Cieľom zázrakov bolo potvrdiť autenticitu osoby, ktorá ich vykonávala. V Skutkoch 2:22 sa píše: „Muži Izraela, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho.“ To isté sa píše aj o apoštoloch: „Dôkazy o tom, že som apoštol, prejavovali sa medzi vami vytrvalosťou každého druhu, znameniami, divmi a prejavmi moci“ (2. Korinťanom 12:12). Keď už hovoríme o evanjeliu, Hebrejom 2:4 hovorí: „Boh pritom vydával svedectvo znameniami , zázrakmi i rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle.“ Teraz už máme pravdu o Ježišovi zapísanú v Písme, a takisto tam máme zaznamenané aj spisy apoštolov. V Biblii sa píše, že Ježiš a Jeho apoštoli sú uholným kameňom a základom našej viery (Efezanom 2:20). V tomto zmysle zázraky už nie sú potrebné, pretože posolstvo Ježiša a Jeho apoštolov je už potvrdené a presne zaznamenané v Písme. Áno, Boh ešte stále vykonáva zázraky. Zároveň by sme však nemali očakávať , že zázraky sa dnes budú konať rovnakým spôsobom, ako sa konali v biblických časoch.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Koná Boh ešte stále zázraky?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries