settings icon
share icon
Otázka

Je zlé cítiť sklamanie z Boha?

Odpoveď


Sklamanie z Boha nemusí byť nevyhnutne hriech, je to skôr ľudská okolnosť. Slovo sklamanie znamená „pocit nespokojnosti, keď niekto dúfa, túži a očakávania zlyhajú“. Keď Boh nejakým spôsobom zlyhá v tom, aby uspokojil naše nádeje alebo nežije podľa našich očakávaní, nasleduje sklamanie. Ak sa Boh nespráva spôsobom, akým si myslíme, že by sa mal, sme rozčarovaní a nespokojní s Jeho správaním. toto môže viesť k zakolísaniu našej viery v Boha, hlavne v Jeho zvrchovanosť a Jeho dobrotu.

Keď Boh nekoná, keď si myslíme, že by mal, nie je to preto, že by nebol toho schopný. Jednoducho si vyberie nekonať. Kým nám sa to môže zdať, že koná svojvoľne alebo náladovo, opak je pravdou. Boh si vyberá konať alebo nekonať, na základe Jeho dokonalej a svätej vôle, aby to slúžilo na Jeho spravodlivý účel. Nič sa nestane, čo by bolo mimo Boží plán. Má kontrolu nad každou molekulou, ktorá si pláva vesmírom a Božia vôľa zahŕňa každý čin a rozhodnutie každej osoby kdekoľvek a kedykoľvek na svete. V Izaiášovi 46:11 nám hovorí: „Od východu volám dravého vtáka, z ďalekej krajiny muža, ktorý splní môj zámer. Čo som povedal, to iste vyplním, čo som naplánoval, to určite urobím“ (Ekumenický preklad).

Dokonca aj vtáky sú nejako súčasťou Jeho predurčeného plánu. Niekedy sa Boh rozhodne, že nám dá vedieť o svojom pláne (Izaiáš 46:10) a niekedy nie. Niekedy chápeme, čo robí a niekedy nie (Izaiáš 55:9). Jedna vec vieme naisto: ak Mu patríme, všetko, čo robí, slúži pre naše dobro, či to chápeme alebo nie (Rimanom 8:28).

Kľúčom k tomu, aby sme sa vyhli sklamaniu z Boha, je podriadiť vo všetkom našu vôľu Jeho vôli. Ak to urobíme, nielen že nás to ochráni pred sklamaním z Boha, ale zabráni nám to v reptaní a sťažovaní sa na udalosti, ktoré sa dejú v našom živote. Izraelci na púšti frflali a spytovali sa Boha pri niektorých udalostiach, napriek tomu, že videli zázraky Jeho moci pri rozdelení Červeného mora, zaopatrením manny a prepelíc na púšti a Božiu slávu, ktorá ich viedla v podobe oblaku a ohnivého stĺpu (Exodus 15–16; Numeri 14:2-37). Napriek Božej neustálej vernosti Jeho ľudu, reptali a boli sklamaní z Boha, pretože nekonal, tak ako si oni mysleli, že by mal. Namiesto podriadenia sa Jeho vôli a dôvery v Neho, boli neustále zmetení.

Keď zosúladíme našu vôľu v Božou, a keď povieme s Ježišom: „nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa!“ (Lukáš 22:42), potom nájdeme uspokojenie, o ktorom hovorí Pavol v 1. Timoteovi 6:6-10 a v Liste Filipanom 4:11-12. Pavol sa naučil byť spokojný s čímkoľvek, čo mu Boh poslal do cesty. Dôveroval Bohu a podriadil sa Jeho vôli, vediac, že svätý, spravodlivý, dokonalý, milujúci a milostivý Boh spôsobí, že všetky veci budú na jeho dobro, tak ako to zasľúbil. Keď vidíme Boha v takomto svetle, nemôžeme sa v Ňom sklamať. Radšej sa ochotne podriaďujeme nášmu nebeskému Otcovi, vediac, že jeho vôľa je dokonalá, a že všetko, čo nám prinesie do života, bude na naše dobro a Jeho slávu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je zlé cítiť sklamanie z Boha?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries