settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená mať pred Bohom bázeň?

Odpoveď


Pre neveriacich je bázeň pred Bohom strachom z Božieho súdu a večnej smrti, teda večného oddelenia od Boha (Lukáš 12:5; Hebrejom 10:31). Pre veriacich bázeň pred Bohom znamená niečo celkom iné. Ak má veriaci pred Bohom bázeň, prechováva k nemu úctu. List Hebrejom 12:28-29 to popisuje veľmi dobre: „A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Veď náš Boh je stravujúci oheň.“ Táto úcta a bázeň idú ruka v ruke a motivujú nás k tomu, aby sme sa odovzdali Stvoriteľovi vesmíru.

Príslovia 1:7 hovoria: „Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania.“ Kým nepochopíme, kto je Boh a nepocítime k nemu úctu a bázeň, nebudeme mať pravú múdrosť. Pravá múdrosť vychádza len z poznania Boha a jeho svätosti, spravodlivosti a bezúhonnosti. Deuteronómium 10:12; 20-21 hovorí: „Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin, tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou; Hospodina, svojho Boha sa boj, jemu slúž, jeho sa pridŕžaj a na jeho meno prisahaj. On je tvoja chvála, on je tvoj Boh, ktorý pre teba urobil tieto veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči.“ Ak chceme chodiť po Božích cestách, slúžiť Bohu a áno, milovať Ho, musíme mat pred ním bázeň.

Niektorí predefinovali bázeň veriacich na „rešpekt“ pred Bohom. Áno, rešpekt je rozhodne dôležitou súčasťou bázne, ale nevystihuje ju celistvo. Z pohľadu veriaceho je súčasťou biblickej bázne pochopenie toho, ako veľmi Boh nenávidí hriech, a obava z Jeho súdu nad hriechom – aj v živote veriaceho. Hebrejom 12:5-11 opisuje Božiu výchovu veriaceho. Hoci vychádza z lásky (Hebrejom 12:6), stále slúži ako výstraha. Niet pochýb o tom, že v detstve nám strach z rodičov zabránil urobiť nejednu neplechu. To isté by malo platiť v našom vzťahu s Bohom. Mali by sme sa báť Jeho výchovy a preto sa snažiť žiť svoj život tak, aby sme mu prinášali radosť.

Boh nemá veriacim vyslovene naháňať strach. Na to neexistuje žiaden dôvod. Zasľúbil nám, že nás nič nemôže odlúčiť od Jeho lásky (Rimanom 8:38-39). Máme Jeho zasľúbenie, že nás nikdy nezanechá, ani neopustí (Hebrejom 13:5). Bázeň znamená mať k Nemu úctu, ktorá má veľký vplyv na to, ako žijeme. Mať pred Bohom bázeň znamená rešpektovať Ho, poslúchať Ho, podrobovať sa Jeho výchove a v úžase Ho uctievať.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená mať pred Bohom bázeň?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries