settings icon
share icon
Otázka

Ako mám dostať z mysle obraz Boha, ktorý je impozantný a nahnevaný?

Odpoveď


Možno pomôže, ak sa zamyslíme nad jedným z najhlbších výrokov v Biblii: „Boh je láska“ (1. Jánov 4:8). Nikdy nebolo vyslovené dôležitejšie vyhlásenie ako toto - Boh je láska. Je to hlboké vyhlásenie. Boh nielenže miluje, on je láska. Jeho prirodzenosť a podstata sú láska. Láska preniká jeho podstatou a napĺňa všetky jeho ostatné vlastnosti, dokonca aj jeho hnev a zlobu. Keď vidíme Boha nahnevaného, mohlo by nám pomôcť uvedomiť si, že jeho hnev je filtrovaný cez jeho veľkú lásku.

Mohlo by nám tiež pomôcť pochopiť, že Boh sa nikdy nehnevá na svoje deti, na tých, ktorí vo viere prišli ku Kristovi, aby mu odpustili hriechy. Všetok jeho hnev bol namierený proti jeho vlastnému Synovi na kríži a už nikdy sa nebude hnevať na tých, za ktorých Kristus zomrel. Biblia nám hovorí, že „Boh sa hnevá na bezbožného každý deň“ (Žalmy 7:11), ale my, ktorí patríme Kristovi, nie sme „bezbožníci“. V Božích očiach sme dokonalí, pretože keď sa na nás pozrie, vidí Ježiša. „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (2. Korinťanom 5:21). Všetok Boží hnev proti nášmu hriechu bol vyliaty na Ježiša na kríži a jednoducho sa na nás už nikdy nebude hnevať, ak sme uverili v Krista. Urobil to zo svojej veľkej lásky k svojim.

Skutočnosť, že Boh je milujúci, neruší jeho svätú požiadavku dokonalosti. Keďže je však milujúci, poslal Krista, aby zomrel na kríži namiesto nás, a to úplne spĺňa Božiu požiadavku dokonalosti. Pretože je milujúci, Boh zabezpečil spôsob, aby človek už nebol od neho oddelený hriechom, ale aby mohol vstúpiť do vzťahu s ním ako vítaná súčasť Božej rodiny, do ktorej sa dostal vďaka dokonanému Kristovmu dielu na kríži (Ján 1:12; 5:24).

Ak aj s vedomím týchto vecí stále vnímame Boha ako nahnevaného a vnucujúceho sa, môže to byť tým, že si nie sme istí svojím vlastným vzťahom k nemu. Biblia nás povzbudzuje, aby „samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere“ (2. Korinťanom 13:5). Ak pochybujeme o tom, že skutočne patríme Kristovi, stačí, aby sme sa kajali a prosili ho, aby nás zachránil. On nám odpustí naše hriechy a dá nám svojho Svätého Ducha, ktorý bude žiť v našich srdciach a uistí nás, že sme Jeho deti. Keď sme si istí, že sme Jeho, môžeme sa k Nemu priblížiť čítaním a štúdiom Jeho Slova a prosbou, aby sa nám ukázal taký, aký skutočne je. Boh miluje každého z nás a túži nás spoznať v osobnom vzťahu. Uistil nás, že ak Ho budeme hľadať celým srdcom, určite Ho nájdeme (Jeremiáš 29:13; Matúš 7:7-8). Potom ho skutočne spoznáme, nie ako vnucujúceho sa a nahnevaného, ale ako milujúceho a láskavého Otca.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako mám dostať z mysle obraz Boha, ktorý je impozantný a nahnevaný?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries