Kto stvoril Boha? Odkiaľ prišiel Boh?Otázka: Kto stvoril Boha? Odkiaľ prišiel Boh?

Odpoveď:
Ateista Bertrand Rasel napísal vo svojej knihe „Prečo nie som kresťanom“, ak je pravda, že za všetko je potrebná príčina, tak aj Bohu je potrebná príčina. On z tohto prišiel do uzáveru, že ak je Bohu potrebná príčina, tak Boh nie je Bohom (a ak Boh nie je Bohom, tak potom Boha niet). Toto je vlastne trochu premyslená forma detskej otázky „Kto stvoril Boha?“ Aj samy deti vedia, že veci neexistujú samy od seba, tak ak je Boh „niečo“ aj On potrebuje príčinu, nie?

Otázka je dômyselná, lebo sa skrýva za falošným predpokladom, že Boh prišiel odniekadiaľ a potom sa pýta, skade to mohlo byť. Odpoveď je, že táto otázka nemá žiaden zmysel. To je ako keď by ste sa pýtali, „Ako vyzerá modrá vôňa?“ Modrá nepatrí medzi veci, ktoré majú vôňu, takže otázka sama po sebe nie je platná. Na rovnaký spôsob, Boh nepatrí do kategórie vecí, ktoré sú stvorené, vznikli alebo sú spôsobené. Boh nie je spôsobený ani stvorený – On jednoducho existuje.

Ako to my vieme? No, my vieme, že z ničoho sa nemôže stať niečo. Takže, ak existoval čas, kedy nič neexistovalo, potom by nikdy nič nenastalo. Ale veci existujú. A tak, keďže nikdy nemohlo existovať úplne nič, niečo odnepamäti muselo byť. To, čo odnepamäti existovalo, my nazývame Boh.Návrat na slovenskú domovskú stránkuKto stvoril Boha? Odkiaľ prišiel Boh?